Р І Ш Е Н Н Я  № 256                                                                          

                                                                       Про збільшення фонду заробітньої плати

                                                       працівникам апарату управління сільської ради на 2017 рік

              Відповідно до Постанови КМУ від 24.05.2017 року №353 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 та визнання такими , що втратили чинність деяких Постанов Кабінету Міністрів України» , вимог Бюджетного кодексу України,  керуючись пунктом 23  ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,    сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

               1.Збільшити фонд заробітньої плати з нарахуванням працівникам апарату управління Сасівської сільської ради Золочівського району в сумі 36600 грн(в тому числі: заробітна плата – 30000 грн; нарахування на заробітну плату – 6600 грн).

              2. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

Р І Ш Е Н Н Я  № 257

                                                  Про внесення змін до сільського бюджету  Сасівської                                                                                                 сільської ради на 2017 рік

              Відповідно до рішення Золочівської районної ради №201 від 15.06.2017 року,  Постанови КМУ від 24.05.2017 року №353 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 та визнання такими , що втратили чинність деяких Постанов Кабінету Міністрів України», вимог Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23  ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, розподілу вільного залишку бюджетних установ , що утворився в сільському бюджету на початок 2017 року ,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А :

       1.Внести  зміни  до  рішення сесії сільської ради  від 06  грудня  2016 р. № 172

 «Про сільський бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік »,а саме :

В абзаці другому пункту 1  збільшити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2017 рік на  440000 гривень., у тому числі доходів загального фонду  – 245000 гривень., спеціального фонду – 195000 гривень.(додаток1);

В абзаці третьому пункту 1  збільшити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік на  697700 гривень., у тому числі  видатків загального фонду  – 292250 гривень., спеціального фонду – 405450 гривень, з них бюджету розвитку – 405450 грн.

Внести відповідні зміни до показників сільського бюджету за функціональною (додаток 2) і відомчої (додаток 3) структурами бюджету .

В абзаці  четвертому пункту 1 збільшити дефіцит  загального фонду сільського бюджету на 2017рік у сумі 92250 гривень., джерелом покриття якого установити збільшення  залишку коштів сільського бюджету на початок  2017 року. (додаток 4);

В абзаці  п’ятому пункту 1 збільшити дефіцит  спеціального  фонду сільського бюджету на 2017рік у сумі 210450 гривень.,  джерелом покриття якого установити збільшення  залишку коштів сільського бюджету на початок  2017 року в сумі 165450 гривень та 45000 гривень джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.(додаток 4);

В абзаці першому п.4 збільшити на 2017 рік  обсяг міжбюджетних трансфертів в сумі 115150 гривень, в т.ч.: загальний фонд - 150 гривень («Комплексна  програма підтримки та розвитку АПК району на 2017 рік») спеціальний фонд 115000 гривень  на капітальний ремонт  НД с.Ушня . (додаток 5);                    

 В абзаці другому пункту 6 збільшити  перелік об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі 405450 гривень.(додаток 8)».                    

         В абзаці першому пункту 6 збільшити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих(регіональних)програм в сумі 250000 гривень  (додаток 6).

        2. Додатки №1, 2,3,4,5,6,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

       Р І Ш Е Н Н Я №258

Про навчання сільського  голови

                                      Відповідно до  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та пп.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» ,  Сасівська сільська рада ,-

                                   В И Р І Ш И Л А :

                            Рекомендувати  сільського голову Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області Кармазин Іванну Володимирівну  на навчання в  НАДУ при  Президентові України (Львівський Регіональний Інститут Державного Управління).

      Р І Ш Е Н Н Я №259

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

 гр.Сидорчуку Богдану Олеговичу для  ведення особистого селянського господарства

 в урочищі «Під Щолопом».

                    Розглянувши заяву учасника АТО  гр.Сидорчука Богдана Олеговича  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1. Дати  дозвіл учаснику АТО гр. Сидорчуку Богдану Олеговичу 1992  року народження  жителю села Сасів  Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення  яка розташована в селі Побіч урочище «Під Щолопом».

                     2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.     

        Р І Ш Е Н Н Я №260

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

 гр.Банаху Андрію Юрійовичу для  ведення особистого селянського господарства

 в урочищі «Біля бочок».

                    Розглянувши заяву учасника АТО  гр.Банаха Андрія Юрійовича  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1. Дати  дозвіл учаснику АТО гр. Банаху Андрію Юрійовичу 1982  року народження  жителю села Сасів  Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення  яка розташована в селі Ушня урочище «Біля бочок».

                     2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.     

  Р І Ш Е Н Н Я №261

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

гр. Ковальчуку І.Я  для  ведення особистого селянського господарства в селі Сасів ур. «Нова Раковиця»

                    Розглянувши заяву гр. Ковальчука Івана Яковича  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  гр. Ковальчуку Івану Яковичу 1954  року народження жителю села Сасів Золочівського району  Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність загальною  площею 0,42 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення, яка розташована в селі Сасів ур. «Нова Раковиця».

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

Р І Ш Е Н Н Я №262

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність гр. Бель М.І.  для  ведення особистого селянського господарства в селі Хомець по вул. Головна

                    Розглянувши заяву гр.Бель Михайла Івановича  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  гр. Бель Михайлу Івановичу  1972 року народження жителю села Ушня Золочівського району  Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність загальною  площею 0,21 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення, яка розташована в селі Хомець по вул. Головна.

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

Р І Ш Е Н Н Я №263

Про відмову від  надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  в оренду гр.Кисиличину М.О.  для  випасання худоби

                    Розглянувши заяву гр. Кисиличина Михайла Олеговича  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі в оренду земельної ділянки» ,відповідно   керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи що даним пасовищем користуються громадяни села Сасів для випасання власної худоби ,   Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Відмовити гр. Кисиличину Михайлу Олеговичу в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 2,00 га яка розташована в селі Сасів ур. «Біля Бугу» для випасання худоби.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                                                      Р І Ш Е Н Н Я  № 264                                                       

Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти .

                      Заслухавши інформацію сільського голови Кармазин І.В. керуючись Постановою КМУ від 23 квітня 2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів , робіт і послуг,що закуповуються за бюджетні кошти », ст. 26,  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні  ”, сільська рада

                      В И Р І Ш И Л А  :    

            1. Дозволити розпоряднику бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти передбачити попередню оплату у разі  закупівлі :

          1.) на строк не більше одного місяця :

- послуг пошти та зв’язку ;

- послуг з енергопостачання;

- закупівлю товарів вартістю не більше як 100 тисяч гривень ;

- інших робіт і послуг, якщо розмір оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості .

           2.) на строк не більше трьох місяців :

- робіт із нового будівництва , реконструкції , реставрації, капітального ремонту  та технічного переоснащення , придбання основних засобів ;

- програмного забезпечення (програмних продуктів , зокрема ліцензійних примірників комп’ютерних програм, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення .

            3.) на термін не більше  одного року:

періодичних  видань.

             2. Розпоряднику бюджетних коштів дотримуватись  вимог  Постанови КМУ від 23 квітня  2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів. робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» і з змінами та доповненнями та вимог цього рішення .

             3. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського голову І.В.Кармазин.

  Р І Ш Е Н Н Я №265

Про виділення земельної ділянки для влаштування металевого павільйону в селі Побіч по вулиці Огірчака

                    Відповідно до ст..ст.12,141,142 Земельного кодексу України ,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                          1.Виділити земельну ділянку площею 0,003 га і дати дозвіл для встановлення металевого павільйону (автобусна зупинка)  в селі Побіч вул. Огірчака Золочівського району Львівської області.

                         2. Затвердити кошторисну документацію для влаштування металевого павільйону в селі Побіч Золочівського району Львівської області виготовлений МП «Золочівка» 20.06.2017 року в сумі 15000,00 гривень.

                         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.