с.Сасів Додаток 1
до рішення сесії сільської ради
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
Доходи Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти   440000,00 245000,00 195000,00 195000,00
41000000 Від органів державного управління   440000,00 245000,00 195000,00 195000,00
41020000 Дотації   200000,00 200000,00 0,00 0,00
41020900 Інші додаткові дотації   200000,00 200000,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції   240000,00 45000,00 195000,00 195000,00
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 45000,00 45000,00 0,00 0,00
41035000 Інші субвенції  195000,00 0,00 195000,00 195000,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 440000,00 245000,00 195000,00 195000,00
с.Сасів Додаток №2
до рішення сесії сільської ради
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
від 21,06,2017року №257
Видатки Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік
 за тимчасовою класифікацією видатків та кредитуванням місцевих бюджетів
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100 Державне управління 42100,00 42100,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42100,00
0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 42100,00 42100,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42100,00
6300 Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290450,00 0,00 0,00 0,00 290450,00 290450,00 290450,00
6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290450,00 0,00 0,00 0,00 290450,00 290450,00 290450,00
7000 Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 250000,00 250000,00 139400,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00
7010 0320 Місцева пожежна охорона 250000,00 250000,00 139400,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 115000,00 0,00 0,00 0,00 115000,00 0,00 115150,00
8800 0180 Інші субвенції 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 115000,00 0,00 0,00 0,00 115000,00 0,00 115150,00
Всього 292250,00 292250,00 169400,00 6000,00 0,00 405450,00 0,00 0,00 0,00 405450,00 290450,00 697700,00
с.Сасів Додаток №3
до рішення сесії сільської ради
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
від 21,06,2017року №257
РОЗПОДІЛ
видатків Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 292250,00 292250,00 169400,00 6000,00 0,00 405450,00 0,00 0,00 0,00 405450,00 290450,00 697700,00
0100 Державне управління 42100,00 42100,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42100,00
0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 42100,00 42100,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42100,00
6300 Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290450,00 0,00 0,00 0,00 290450,00 290450,00 290450,00
6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290450,00 0,00 0,00 0,00 290450,00 290450,00 290450,00
7000 Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 250000,00 250000,00 139400,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00
7010 0320 Місцева пожежна охорона 250000,00 250000,00 139400,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 115000,00 0,00 0,00 0,00 115000,00 0,00 115150,00
8800 0180 Інші субвенції 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 115000,00 0,00 0,00 0,00 115000,00 0,00 115150,00
Всього 292250,00 292250,00 169400,00 6000,00 0,00 405450,00 0,00 0,00 0,00 405450,00 290450,00 697700,00
с.Сасів Додаток №4
до рішення сесії сільської ради
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
від 21,06,2017року №257
Фінансування Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 257700,00 47250,00 210450,00 95450,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 257700,00 47250,00 210450,00 95450,00
208100 На початок періоду 257700,00 92250,00 165450,00 50450,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -45000,00 45000,00 45000,00
600000 Фінансування за активними операціями 257700,00 47250,00 210450,00 95450,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 257700,00 47250,00 210450,00 95450,00
602100 На початок періоду 257700,00 92250,00 165450,00 50450,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -45000,00 45000,00 45000,00
 Додаток №5
до рішення сесії  сільської ради 
від 21 червня2017 року № 257
    Зміни до показників міжбюджетних трансфертів між  сільським бюджетом  Сасівської сільської ради
та районним бюджетом Золочівського району на 2017 рік
Код бюджету Найменування місцевого бюджету  Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд Спеціальний фонд
8800                                                         Інші субвенції 8800      Інші субвенції
Золочівський районний  бюджет  150 115000
Всього 150 115000
     

                                                                                                                                                                                                     Додаток №6  

                                                                                                                                                                                                     до рішення  сесії   сільської ради

                                                                                                                                                                                                     від  21,06 року № 257

 Зміни до переліку  регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

сільського  бюджету  у 2017 році      (грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума
01 Сільська рада 250000 250000
7010 Місцеві пожежні команди

  ПРОГРАМА

створення та фінансового забезпечення комунальної установи «Місцева пожежна команда» Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області

250000 250000
Всього 250000     250000

                                                                                                                                                                                    Додаток 8

                                                                                                                                                                        до рішення  сесії сільської ради   

                                                                                                                                                                         від 21,06,2017 р. № 257 

 Зміни до  переліку об’єктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Назва об’єктів відповідно  до проектно - кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
01

Рада

405450 405450
6310  Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Будівництво дитячого майданчика в селі Сасів 45450 45450
6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Будівництво вуличного освітлення з використанням сонячних батарей в населених пунктах Сасівської сільської ради 245000 245000
8800 Інші субвенції Капітальні видатки. Субвенція на капітальний ремонт НД с.Ушня 115000 115000
Всього 405450 405450