с.Сасів Додаток №2
до рішення сесії сільської ради
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
Видатки Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік
 за тимчасовою класифікацією видатків та кредитуванням місцевих бюджетів
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24400,00 10700,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 24400,00
6300 Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 15000,00
6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 15000,00
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
8800 0180 Інші субвенції 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
Всього 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 39400,00 10700,00 0,00 0,00 22000,00 7000,00 54400,00
с.Сасів Додаток №3
до рішення сесії сільської ради
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 39400,00 10700,00 0,00 0,00 22000,00 7000,00 54400,00
0100 Державне управління 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24400,00 10700,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 24400,00
0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24400,00 10700,00 0,00 0,00 7000,00 7000,00 24400,00
6300 Будівництво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 15000,00 15000,00 15000,00
с.Сасів Додаток № 4
до рішення сесії сільської ради
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
Фінансування Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 54400,00 15000,00 39400,00 22000,00
205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ 17400,00 0,00 17400,00 0,00
205100 На початок періоду 17400,00 0,00 17400,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 37000,00 15000,00 22000,00 22000,00
208100 На початок періоду 37000,00 15000,00 22000,00 22000,00
600000 Фінансування за активними операціями 54400,00 15000,00 39400,00 22000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 54400,00 15000,00 39400,00 22000,00
602100 На початок періоду 54400,00 15000,00 39400,00 22000,00
 Додаток №5
до рішення сесії  сільської ради 
від 04 травня2017 року № 240
    Зміни до показників міжбюджетних трансфертів між  сільським бюджетом  Сасівської сільської ради
та районним бюджетом Золочівського району на 2017 рік
Код бюджету Найменування місцевого бюджету  Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд Спеціальний фонд
8800                                                         Інші субвенції 8800      Інші субвенції
Золочівський районний  бюджет  15 000
Всього 15000
 

                                                                                                                                                                                  Додаток 8

                                                                                                                                                                        до рішення  сесії сільської ради  

                                                                                                                                                                         від 04,05,2017 р. № 240   

 Зміни до  переліку об’єктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Назва об’єктів відповідно  до проектно - кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
01

Рада

22000 22000
0170  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Придбання інвентаря 7000 7000
6060

 Благоустрій міст, сіл, селищ

Будівництво зупинки 15000 15000
Всього 22000 22000