Р І Ш Е Н Н Я № 239

Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад

                  Відповідно до частини 1 статті 6  Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 року, розглянувши результати  обговорення на сільських сходах громадян сіл сільської ради від 26 березня і 02 квітня 2017 року , керуючись  ст.26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Сасівська сільська рада,

                                    В И Р І Ш И Л А :

                                        1.Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл Сасів ,Ушня, Побіч, Бір, Гутище, Пісок, Папірня, Хомець, Грабово  Сасівської сільської ради; сіл  Верхобуж, Колтів, Кругів,  Колтівської сільської ради; сіл  Руда-Колтівська,  Хмелева, Опаки  Руда-Колтівської сільської ради , сіл Почапи, Жуличі  Почапівської сільської ради, села Гончарівка Гончарівської сільської ради, сіл Білий Камінь, Бужок, Розваж, Черемошня , Гавареччина, Підлисся  Білокамінської сільської ради  Золочівського району Львівської області в Сасівську територіальну громаду з центром в селі Сасів Золочівського району Львівської області.

                      2. Сільському голові Сасівської сільської ради Кармазин Іванні Володимирівні звернутися до  Колтівської , Руда-Колтівської, Почапівської, Гончарівської, Білокамінської  сільських рад про добровільне об’єднання територіальних громад.

                      3. Делегувати сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну до складу робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного обְ’єднання територіальних громад.

Р І Ш Е Н Н Я  № 240

                Про внесення змін до сільського бюджету  Сасівської сільської ради на 2017 рік

              Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України,  керуючись пунктом 23  ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  розподілу вільного залишку бюджетних установ , що утворився в сільському бюджету на початок 2017 року ,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

       1.Внести  зміни  до  рішення сесії сільської ради  від 06  грудня  2016 р. № 172

 «Про сільський бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік »,а саме :

В абзаці третьому пункту 1  збільшити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік на  54400 гривень., у тому числі  видатків загального фонду  – 15000 гривень., спеціального фонду – 39400 гривень.

Внести відповідні зміни до показників сільського бюджету за функціональною (додаток 2) і відомчої (додаток 3) структурами бюджету .

В абзаці  четвертому пункту 1 збільшити дефіцит  загального фонду сільського бюджету на 2017рік у сумі 15000 гривень., джерелом покриття якого установити збільшення  залишку коштів сільського бюджету на початок  2017 року. (додаток 4);

В абзаці  п’ятому пункту 1 збільшити дефіцит  спеціального  фонду сільського бюджету на 2017рік у сумі 39400 гривень.,  джерелом покриття якого установити збільшення  залишку коштів сільського бюджету на початок  2017 року (додаток 4);

 В абзаці першому п.4 збільшити на 2017 рік  обсяг міжбюджетних трансфертів в сумі 15000 гривень,в т.ч. загальний фонд - 15000 гривень  а саме: для проведення  поточного ремонту  ФАП с.Ушня в сумі 15000 гривень (додаток 5);                     

         В абзаці другому пункту 6 збільшити  перелік об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі 22000 гривень.(додаток 8)».

               2. Додатки №  2,3,4,5,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною           

 Р І Ш Е Н Н Я №241

Про внесення змін до V сесії ІV демократичного скликання №58 від 25.06.2007 року «Про орендні відносини

щодо майна комунальної власності сільської ради» та внесення змін в п.3 договору найму (оренди)

«Плата за користування майном».

                  Відповідно до Законів  України «Про оренду державного та комунального майна»,та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , керуючись пп..31,43 п.1 ст.26  та п.10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення  керуючого ПАБ «Державний ощадний банк України» ТВБВ №10013/065 від 20.02.2017 року №35  Сасівська сільська рада,

                                    В И Р І Ш И Л А :

                 1. Внести зміни до п.21 «Розміщення відділень банків на площі, що використовуються для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги а також надають послуги пов’язані з переказом грошей» додатку №3 «Орендні ставки за використання нерухомого майна, яке знаходиться у комунальній власності Сасівської сільської ради» рішення  №58 V сесії ІV демократичного скликання Сасівської сільської ради від 25 червня 2007 року «Про орендні відносини щодо майна комунальної власності сільської ради» і викласти в такій редакції:

                  п.21  «Розміщення відділень банків на площі, що використовуються для здійснення платежів за житлово –комунальні послуги а також надають послуги пов’язані з переказом грошей» - орендна ставка – 5 відсотків.

                 2. Внести зміни в п.3 договору найму (оренди)  «Плата за користування майном»  між Сасівською сільською радою Золочівського району та ПАТ «Державний ощадний банк України»  на частину нежитлового приміщення  в адмінбудинку  Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області.

                 3. Головному бухгалтеру Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області Козачинській Анні Романівні провести відповідні розрахунки для оплати за оренду майна.

                 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

                     Р І Ш Е Н Н Я  № 242

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.Яхторович Володимиру Васильовичу ур. «Біля бочок» с.Ушня

                                       Відповідно до ст.ст. 12,33,81,116,118,121 Земельного Кодексу України , ст..ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»,    виготовлений  ПП  « Профікон»  ,  « Проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення  ОСГ», керуючись пп.34 п.1ст.. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                                 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у  власність загальною площею 2,00  га  ( кадастровий номер 4621886400:01 : 004: 0004 )  гр Яхторович Володимиру Васильовичу  для   ведення особистого селянського господарства  в  селі Ушня  ур. «Біля бочок»  Золочівського району Львівської області.

                                 2. Надати у власність  гр.Яхторович Володимиру Васильовичу  земельну ділянку площею 2,00 га  для  ведення особистого селянського господарства  в  селі Ушня ур. «Біля бочок» Золочівського району Львівської області за рахунок  земель сільськогосподарського призначення  сільської ради Золочівського району Львівської області.

                                3. Громадянину Яхторович Володимиру Васильовичу   оформити право власності на земельну  ділянку  згідно  чинного  законодавства  України.

                                4.Спеціалісту 2 категорії сільської ради по земельних питаннях Дмитрів Оксані Миколаївні внести необхідні зміни в земельно-облікові документи.

                                5. Контроль за виконанням покласти на сільського голову Кармазин І.В.

             Р І Ш Е Н Н Я  № 243

Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Бікірі Галині  Орестівні

в селі Ушня    

                                       Відповідно до ст.ст. 12,33,81,116,118,121 Земельного Кодексу України , ст..ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»,    виготовлений  ФОП  « Середа  В.О.»   « Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність», керуючись пп.34 п.1ст.. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   у  власність загальною площею 0,25  га ( кадастровий номер 4621886400: 01: 007: 0018 )  гр. Бікірі Галині Орестівні для    обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  селі Ушня  Золочівського району Львівської області вулиця.Головна,37.

                 2. Надати у власність Бікірі Галині Орестівні земельну ділянку площею 0,25 га (кадастровий номер 4621886400:01:007:0018 ) для    обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  селі Ушня по вулиці Головна ,37  Золочівського району Львівської області за рахунок  земель  житлової та громадської забудови Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області .

                 3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у  власність загальною площею 0,0785  га  (4621886400:01:007:0019) гр.  Бікірі  Галині Орестівні  для   ведення особистого селянського господарства  в  селі Ушня  вул.Головна Золочівського району Львівської області.

                 4. Надати у власність  гр. Бікірі Галині Орестівні  земельну ділянку площею 0,0785 га(кадастровий номер 4621886400:01:007 :0019)  для  ведення особистого селянського господарства  в  селі Ушня вул. Головна  Золочівського району Львівської області за рахунок  земель сільськогосподарського призначення  Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області.                        

                 5. Громадянці Бікірі  Галині Орестівні оформити  право власності на  земельні  ділянки відповідно до чинного законодавства України..

                 6. Спеціалісту 2 категорії сільської ради по земельних питаннях Дмитрів Оксані Миколаївні внести необхідні зміни в земельно-облікові документи.

                 7. Контроль за виконанням покласти на постійно-діючу сільськогосподарську комісію. (Дмитрів О.М.)

      Р І Ш Е Н Н Я №244

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

 гр Войціховській  Наталії Василівні для  ведення особистого селянського господарства

 в селі Ушня Золочівського району

                    Розглянувши заяву гр.Войціховської Наталії Василівни  «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                          1. Дати  дозвіл  гр. Войціховській Наталії Василівні 1969  року народження  жительці села Ушня Золочівського району Львівської області  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 0,28 га  для ведення особистого селянського господарства ,яка розташована в селі Ушня по вулиці Сасівська  Золочівського  району Львівської області  із земель сільськогосподарського призначення .             

                          2. Погоджений   в  установленому  по рядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.                                                  

       Р І Ш Е Н Н Я №245

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

 гр Пушка Лесі Михайлівні для  ведення особистого селянського господарства

 в селі Ушня Золочівського району

                    Розглянувши заяву гр.Пушка Лесі Михайлівни  «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                          1. Дати  дозвіл  гр. Пушка Лесі Михайлівні           року народження  жительці міста Броди Львівської області  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельних ділянок у власність загальною  площею 0,35 га  для ведення особистого селянського господарства ,які розташовані в селі Ушня Золочівського  району Львівської області  із земель сільськогосподарського призначення,а саме : 

                                           -0,19 га  с. Ушня ур. «За дорогою»;

                                           -0,06 га с.Ушня вул.Головна

                                           -0,10 га с.Ушня ур. « За Мельником »                                                

                          2. Погоджений   в  установленому  по рядку  проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.                                                    

        Р І Ш Е Н Н Я №246

Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.05.2016 року №96 « Про надання дозволу

на виготовлення  проекту землеустрою».

                     Розглянувши заяву громадянина Гаврилюка Остапа Ігоровича « Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд » ,  відповідно до ст..ст.12, 116,118, 120,121 Земельного кодексу України ,  Закону України « Про державний земельний кадастр» ,керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.Внести зміни до .рішення  5 сесії 7 демократичного  скликання  Сасівської сільської ради Золочівського району  Львівської області  від  24 травня 2016  року №96  «Про надання  дозволу на виготовлення.проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гаврилюку О.І.»,  і викласти в такій редакції:               

                   1.1 Дати дозвіл  гр. Гаврилюку Остапу Ігоровичу 1988 року народження жителю м. Львова вул. П.Панча 12/140  на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,25 га для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд, яка  розташована в селі  Грабово Золочівського району Львівської області по вулиці Бродівська ,3  за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                  2.. Погоджену  в установленому порядку технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на затвердження сесією сільської ради.

                  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

     Р І Ш Е Н Н Я №247

Про виготовлення детального плану території

                  Відповідно до статей 8,16,19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Мінрегіону України від 16 листопада 2011 року №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», керуючись пп.34 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», враховуючи звернення  громадянки Галик І.Й. ,  сільська рада,-

                                    В И Р І Ш И Л А :                 

                          1.Дати дозвіл на виготовлення  детального  плану території  по зміні  цільвого використання  частини власної земельної ділянки  громадянки Галик Іванни Йосипівни  для  рибогосподарських потреб  в селі Сасів урочище  «Біля Маркевич» Золочівського району Львівської області.

                         2.Замовником  детального  плану  території  по  зміні  цільового використання частини  власної земельної ділянки  громадянки Галик І.Й. для рибогосподарських потреб в селі Сасів  урочище  « Біля Маркевич»  , визначити Сасівську сільську раду Золочівського району Львівської області .

                         3. Сасівській сільській раді сповістити через засоби масової інформації  про початок розроблення детального плану території по зміні цільового використання частини власної  земельної ділянки  громадянки Галик І.Й. для рибогосподарських  потреб   в селі Сасів  урочище «Біля Маркевич» Золочівського району Львівської області  .

                        4. Сасівській сільській раді Золочівського району Львівської області  провести в установленому порядку заходи по організації громадського обговорення вищезгаданого детального плану території.

                        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

     Р І Ш Е Н Н Я №248

Про преміювання сільського голови

                                      Відповідно до  ст.21Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та пп.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» , керуючись показниками в роботі   сесія  Сасівської сільської ради ,-

                                   В И Р І Ш И Л А :

              1. Преміювати  сільського голову  Кармазин Іванну Володимирівну за квітень місяць 2017 року - в розмірі 100% посадового окладу.

              2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійно діючу планово-бюджетну комісію.( Козачинська А.Р.).

           Р І Ш Е Н Н Я №249

Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви

                      Розглянувши заяву  гр.Балас Віри Володимирівни  «Про вилучення земельної ділянки», відповідно до ст..ст.12,140,141,142 Земельного кодексу України, керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» Сасівська сільська рада,

В И Р І Ш И Л А :

                      1. Вилучити з користування гр. Балас Віри Володимирівни  земельну ділянку загальною  площею 0,10 га яка була надана для ведення особистого селянського господарства, і розташована в селі Ушня ур. «За Мельником».                   

                      2. Дану земельну ділянку перевести в резервний фонд сільської ради.

                      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

        Р І Ш Е Н Н Я № 250

Про припинення повноважень депутата сільської ради по виборчому округу №5 Третяк Андрія Павловича

                  Відповідно до пп.2 п.2 ст. 5  Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» ,  керуючись  ст.ст. 26 ,49   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Сасівська сільська рада,

                                    В И Р І Ш И Л А :              

                       1.Припинити  повноваження  депутата  Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області по виборчому округу №5 Третяка Андрія Павловича від дня прийняття даного рішення  сесією сільської ради.

                      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Сасівської сільської ради Кармазин Іванну Володимирівну.