с.Сасів Додаток №2
до рішення сесії сільської ради
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
від 17,03,2017року №226
Видатки Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік
 за тимчасовою класифікацією видатків та кредитуванням місцевих бюджетів
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100 Державне управління 15300,00 15300,00 0,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15300,00
0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 15300,00 15300,00 0,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15300,00
6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
9100 Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12300,00 12300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12300,00
9120 0512 Утилізація відходів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12300,00 12300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12300,00
Всього 45300,00 45300,00 0,00 11000,00 0,00 12300,00 12300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57600,00
с.Сасів Додаток №3
до рішення сесії сільської ради
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
від 17,03,2017року №226
РОЗПОДІЛ
видатків Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 45300,00 45300,00 0,00 11000,00 0,00 12300,00 12300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57600,00
0100 Державне управління 15300,00 15300,00 0,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15300,00
0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 15300,00 15300,00 0,00 11000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15300,00
6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
9100 Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12300,00 12300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12300,00
9120 0512 Утилізація відходів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12300,00 12300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12300,00
Всього 45300,00 45300,00 0,00 11000,00 0,00 12300,00 12300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57600,00
с.Сасів Додаток №4
до рішення сесії сільської ради
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
Фінансування Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 189600,00 157300,00 32300,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 189600,00 157300,00 32300,00 0,00
208100 На початок періоду 189600,00 157300,00 32300,00 0,00
600000 Фінансування за активними операціями 189600,00 157300,00 32300,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 189600,00 157300,00 32300,00 0,00
602100 На початок періоду 189600,00 157300,00 32300,00 0,00

                                                                                                                                                                                          Додаток №6  

                                                                                                                                                                                                              до рішення  сесії   сільської ради

                                                                                                                                                                                                                                          від  17,03,2017 року № 226

 Зміни до переліку  регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

сільського  бюджету  у 2017 році      (грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума
01 Сільська рада 30000 12300 42300
6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг Програма по утриманню та ремонту автомобільних доріг Сасівської сільської ради на 2016-2018роки 30000 30000
9120

Утилізація відходів

 

Програма

Охорони навколишнього природного середовища

Сасівської сільської ради на 2017 рік

12300 12300
Всього 30000   12300 42300