Р І Ш Е Н Н Я № 225

Про затвердження заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Сасівської сільської ради на 2017 рік

                          Відповідно до п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», ст..15 Закону України «Про охорону навколишнього  природного середовища» та заслухавши інформацію сільського голови  І.Кармазин «Про затвердження заходів до  програми охорони навколишнього природного середовища  Сасівської сільської ради на 2017 рік » сільська рада,-

                                 В И Р І ШИЛА:

           1 . Затвердити заходи Програми охорони навколишнього природного середовища  Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області  на 2017 рік  згідно з додатком №1 (додаток  додається).

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

Р І Ш Е Н Н Я  № 226

                                                           Про внесення змін до сільського бюджету Сасівської                                                         сільської ради на 2017 рік

              Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України,  керуючись пунктом 23  ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  розподілу вільного залишку бюджетних установ , що утворився в сільському бюджету на початок 2017 року ,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А :

       1.Внести  зміни  до  рішення сесії сільської ради  від 06  грудня  2016 р. № 172

 «Про сільський бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік »,а саме :

В абзаці третьому пункту 1  збільшити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік на  57600 гривень., у тому числі  видатків загального фонду  – 45300 гривень., спеціального фонду – 12300 гривень.

Внести відповідні зміни до показників сільського бюджету за функціональною (додаток 2) і відомчої (додаток 3) структурами бюджету .

В абзаці  четвертому пункту 1 збільшити дефіцит  загального фонду сільського бюджету на 2017рік у сумі 45300 гривень., джерелом покриття якого установити збільшення  залишку коштів сільського бюджету на початок  2017 року. (додаток 4);

В абзаці  п’ятому пункту 1 збільшити дефіцит  спеціального  фонду сільського бюджету на 2017рік у сумі 12300 гривень.,  джерелом покриття якого установити збільшення  залишку коштів сільського бюджету на початок  2017 року (додаток 4);                    

         В абзаці першому пункту 6 збільшити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих(регіональних)програм в сумі 42300 гривень .(додаток 6).

             2. Додатки №  2,3,4,6, до цього рішення є його невід’ємною частиною .

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                                                                                                      Р І Ш Е Н Н Я №227

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  в постійне користування релігійній громаді УАПЦ Преображення Господнього села Сасів

                    Розглянувши заяву настоятеля УАПЦ Преображення Господнього села Сасів священника В.Сагана « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  Релігійній громаді  УАПЦ Преображення Господнього села Сасів Золочівського району Львівської області (настоятель священник Василь Саган)  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  в постійне користування  загальною  площею 0,35  га для обслуговування церковної будівлі із земель громадської та житлової забудови  ,  яка розташована в селі Сасів по вулиці Старицька,2(два) Золочівського району Львівської області..

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування  подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                                                                                                     Р І Ш Е Н Н Я №228

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  в постійне користування релігійній громаді УАПЦ Вознесення  Господнього села Побіч

                    Розглянувши заяву настоятеля УАПЦ Вознесення Господнього села Побіч настоятель О.Галан  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування» , відповідно до ст..ст.12,38,92,116, 120,122,123 та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..25 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  Релігійній громаді  УАПЦ Вознесення  Господнього села Побіч Золочівського району Львівської області (настоятель Орест Галан)  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  в постійне користування  загальною  площею 0,32  га для обслуговування церковної будівлі із земель громадської та житлової забудови  ,  яка розташована в селі Побіч  по вулиці Головна,20а Золочівського району Львівської області.

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування  подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

Р І Ш Е Н Н Я №229

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд

гр. Шок П.О

                     Розглянувши заяву громадянина Шок  Петра Олексійовича « Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд » ,  відповідно до ст..ст.12, 116,118, 120,121 Земельного кодексу України ,  Закону України « Про державний земельний кадастр «керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.Рішення ХУсесії ХХІ скликання  Сасівської сільськї ради Золочівського району  Львівської області  від  02.04.1994  року  «Про надання  у приватну  власність земельних ділянок для ОЖБ грШок П.О.», вважати як таке, що втратило свою  чинність.               

                  2.  Дати дозвіл  гр. Шок Петру  Олексійовичу, 1960 року народження жителю міста Золочів на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,25 га для  обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд, яка  розташована в селі  Гутище  Золочівського району Львівської області по вулиці Гора,  за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                  3. Погоджену  в установленому порядку технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на затвердження сесією сільської ради.

                  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

    Р І Ш Е Н Н Я №230

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

гр.Харків Б.Р для  ведення особистого селянського господарства в селі Гутище по вул. Головна

                    Розглянувши заяву гр. Харків Богдана Романовича  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  гр. Харків Богдана Романовича  1963 року народження жителю   м. Золочів вул. С.Стрільців 28г/7 Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність загальною  площею 0,29 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення, яка розташована в селі Гутище по вулиці Головна.

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

            Р І Ш Е Н Н Я №231

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

гр. Павлик В.П.  для  ведення особистого селянського господарства

 в селі Бір по вул. Головна

                    Розглянувши заяву гр. Павлик Володимира Петровича  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  гр. Павлик Володимиру Петровичу  1970  року народження жителю   м. Золочів вул. С.Стрільців 26/24 Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність загальною  площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення, яка розташована в селі Бір  по вулиці Головна.

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

          Р І Ш Е Н Н Я №232

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

гр. Караульній Оксані Адамівні для  ведення особистого селянського господарства в селі Бір по вул. Головна

                    Розглянувши заяву гр. Караульної Оксани Адамівни  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  гр. Караульній Оксані Адамівні  1960  року народження жительці   м. Золочів  Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність загальною  площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення, яка розташована в селі Бір  урочище «Біля Грицака»..

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

        Р І Ш Е Н Н Я №233

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність земельної ділянки для  обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд гр.гр. Паславській Я.В.Паславському В.Б..

                                Розглянувши заяву громадян  Паславської Я.В. і Паславського В.Б.. « Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по передачі у спільну сумісну власність  земельної ділянки для обслуговування житлового будинку .господарських будівель та споруд» згідно договору дарування частки житлового будинку  від 15.07.2009 року , відповідно до ст..ст.12, 86, 89 ,120 Земельного кодексу України та керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,   Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                       1. Дати дозвіл  гр.гр. Паславській Ярославі Володимирівні і Паславському Володимиру Богдановичу  жителям села Сасів Золочівського району Львівської області   на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність  земельної ділянки   загальною площею 0,08 га  для обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд ,яка розташована в селі Сасів вулиця Миру 1а.

                       2. Виготовлену у встановленому порядку технічну документацію подати на затвердження сесії сільської ради

                       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу  комісію по земельних питаннях ( Дмитрів О.М..).

Р І Ш Е Н Н Я №234

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) гр. Вархов Г.Ф.

               Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та Закону України   « Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельну ділянку державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням»  №237-VІІ від 14.05.2013 року, «  , виготовлений ФО-П «Середа В.О.». на підставі рішення VІ сесії VІІ демократичного скликання Сасівської сільської ради від 29 червня 2016 року  №111, керуючись ст.ст. 12,121,186 Земельного Кодексу України пп..34 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сасівська сільська рада,-                                                                                                                                                                                               

                                  Вирішила:                                     

                                      1. Затвердити гр. Вархов Галині Федорівні  1952 року народження  жительці села  Ушня Золочівського району Львівської  області    технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 0,1901 га (кадастровий  номер 4621886400 : 01:002 :0022) для обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд ,яка розташована село Ушня Золочівського району Львівської області вул.Замлини,24 за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                                      2. Надати у власність гр.  Вархов Галині Федорівні   жительці села Ушня Золочівського району  Львівської  області   земельну ділянку  площею 0,1901 га  (кадастровий  номер 4621886400 : 01:002 :0022) для обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд , яка розташована в селі Ушня по вулиці Замлини,24.

                                   3 Громадянці Вархов Галині Федорівні  оформити право власності на земельну ділянку  згідно   чинного    законодавства  України .

                                      4 . Спеціалісту 2 категорії сільської ради Дмитрів Оксані Миколаївні внести відповідні зміни в земельно-кадастрові книги.

                                      5. Контроль за виконанням даного рішення прокласти на постійно-діючу сільськогосподарську комісію ( ДмитрівО.М.).

     Р І Ш Е Н Н Я №235

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) гр.Кармазин М.П.

                                 Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та Закону України   « Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельну ділянку державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням»  №237-VІІ від 14.05.2013 року, «  , виготовлений ФО-П «Середа В.О.». на підставі рішення ХІІІ сесії VІІ демократичного скликання Сасівської сільської ради від 06 грудня 2016  року  №183, керуючись ст.ст. 12,121,186 Земельного Кодексу України пп..34 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сасівська сільська рада,-                                                                                                                                                                                                   

                                  Вирішила:                                     

                                      1. Затвердити гр. Кармазин Марії Павлівні  1960  року народження  жительці села  Ушня Золочівського району Львівської  області    технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 0,2038 га (кадастровий  номер 4621886400 : 01:006 :0017) для обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд ,яка розташована село Ушня Золочівського району Львівської області вул.Підхомець,1 за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                                      2. Надати у власність гр.  Кармазин Марії Павлівні   жительці села Ушня Золочівського району  Львівської  області   земельну ділянку  площею 0,2038 га  (кадастровий  номер 4621886400 : 01:006 :0017) для обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд , яка розташована в селі Ушня по вулиці Підхомець,1.

                                   3 Громадянці Кармазин Марії Павлівні  оформити право власності на земельну ділянку  згідно   чинного    законодавства  України .

                                      4 . Спеціалісту 2 категорії сільської ради Дмитрів Оксані Миколаївні внести відповідні зміни в земельно-кадастрові книги.

                                      5. Контроль за виконанням даного рішення прокласти на постійно-діючу сільськогосподарську комісію ( ДмитрівО.М.).

        Р І Ш Е Н Н Я  № 236

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр.Олійник Віктору Павловичу

в с. Сасів вул.Ів.Франка, 5а

                                       Відповідно до ст.ст. 12,33,81,116,118,121 Земельного Кодексу України , ст..ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»,    виготовлений  ФО-П «Захарчук О.Л.» ,  « Проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду», керуючись пп.34 п.1ст. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду  загальною площею 0,0815 га( кадастровий номер 4621886400:02:001:0058) гр. Олійник Віктору Павловичу  для   обслуговування  житлового будинку господарських будівель і споруд  в  селі Сасів  по вул. Ів.Франка,5а  Золочівського району Львівської області.

                 2. Надати в оренду  гр. Олійник Віктору Павловичу  земельну ділянку площею 0,0815 га  (кадастровий номер 4621886400:02:001:0058 ) для обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд  в  селі Сасів по вул. Ів.Франка,5а  Золочівського району Львівської області терміном на 5 років за рахунок  земель житлової та громадської забудови  сільської ради.

                 3. Громадянину Олійник  Віктору Павловичу    укласти договір оренди на земельну  ділянку з Сасівською сільською радою Золочівського району Львівської області  згідно  чинного  законодавства  України.

                  4.Спеціалісту 2 категорії сільської ради по земельних питаннях Дмитрів Оксані Миколаївні внести необхідні зміни в земельно-облікові документи.

                 5. Контроль за виконанням покласти на сільського голову Кармазин І.В.

         Р І Ш Е Н Н Я  №237

Про затвердження коригування детального плану території  в селі Сасів по вулиці Колтівська,20

                                       Відповідно до ст 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» .ст.ст.8,10,19,25, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 12 Закону України « Про основи містобудування»,  розглянувши містобудівну документацію – коригування детального плану території розроблений Золочівським РВ ОП Львівське обласне ПВ АПВ , на виконання рішення ХІІ(позачергової) сесії 7 демократичного скликання Сасівської сільської ради від 25.11.2016 року №170  « Про коригування  детального плану території»  сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити коригування детального плану території  з метою впорядкування території і визначення необхідної площі земельної ділянки для обслуговування основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в селі Сасів по вулиці Колтівська,20 Золочівського району Львівської області.

                 2. Дати дозвіл ПП "Глиняни-агро" на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 0,5146га для обслуговування основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в селі Сасів по вулиці Колтівська,20 Золочівського району Львівської області.

                 3. Погоджений в установленому порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду подати на затвердження сесії сільської ради.

                 4. Контроль за виконанням покласти на сільського голову Кармазин І.В.

  Р І Ш Е Н Н Я №238

Про преміювання сільського голови

                                      Відповідно до  ст.21Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та пп.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» , керуючись показниками в роботі   сесія  Сасівської сільської ради ,-

                                   В И Р І Ш И Л А :

              1. Преміювати  сільського голову  Кармазин Іванну Володимирівну: за січень місяць 2017 року - в розмірі 50% посадового окладу, за лютий  місяць 2017 року - в розмірі 50% посадового окладу та за березень місяць 2017 року - в розмірі 50% посадового окладу.

              2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійно діючу планово-бюджетну комісію.( Козачинська А.Р.).