с.Сасів Додаток №2
до рішення сесії сільської ради
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
від 10,02,2017року №216
Видатки Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік
 за тимчасовою класифікацією видатків та кредитуванням місцевих бюджетів
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 120000,00
8800 0180 Інші субвенції 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 120000,00
Всього 112000,00 112000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 132000,00
с.Сасів Додаток №3
до рішення сесії  сільської ради
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
від 10,02,2017року №216
РОЗПОДІЛ
видатків Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 112000,00 112000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132000,00
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 12000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 120000,00
8800 0180 Інші субвенції 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 120000,00
Всього 112000,00 112000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 20000,00 132000,00
с.Сасів Додаток №4
до рішення сесії сільської ради
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
від 10,02,2017року №216
Фінансування Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 132000,00 112000,00 20000,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 132000,00 112000,00 20000,00 0,00
208100 На початок періоду 132000,00 112000,00 20000,00 0,00
600000 Фінансування за активними операціями 132000,00 112000,00 20000,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 132000,00 112000,00 20000,00 0,00
602100 На початок періоду 132000,00 112000,00 20000,00 0,00
 Додаток №5
до рішення сесії  сільської ради 
від 10 лютого 2017 року № 216
    Зміни до показників міжбюджетних трансфертів між  сільським бюджетом  Сасівської сільської ради
та районним бюджетом Золочівського району на 2017 рік
Код бюджету Найменування місцевого бюджету  Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд Спеціальний фонд
8800                                                         Інші субвенції 8800      Інші субвенції
Золочівський районний  бюджет  100 000 20000
Всього 100000 20000

                                                                                                                                                                                          Додаток №6  

                                                                                                                                                                                                              до рішення  сесії   сільської ради

                                                                                                                                                                                                                                          від  10,02,2017 року № 216

 Зміни до переліку  регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

сільського  бюджету  у 2017 році      (грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума
01 Сільська рада 12000 12000
3400

Інші видатки на соціальний захист населення

 

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам  Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області у випадку надзвичайних ситуацій 12000 12000
Всього 12000     12000

                                                                                                                                                                Додаток 8

                                                                                                                                                               до рішення  сесії сільської ради

                                                                                                                                                               від 10,02,2017 р. № 216 

 Зміни до  переліку об’єктів, видатки на які у 2017  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Назва об’єктів відповідно  до проектно - кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
01

Рада

20000
8800 Інші субвенції Капітальні видатки. 20000
Всього 20000