РІШЕННЯ № 215

Про затвердження Програми «Надання одноразової адресної допомоги громадянам Сасівської сільської ради у випадку надзвичайних ситуацій»

                                       Керуючись Законом України «Про місценве самоврядування в Україні»  Сасівська сільська  рада

                            Вирішила:

                           1.Затвердити Програму «Надання одноразової адресної допомоги громадянам Сасівської сільської  ради Золочівського району Львівської області у випадку надзвичайних ситуацій».

                           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

ПРОГРАМА

             надання  одноразової адресної  допомоги  громадянам

 Сасівської сільської ради  Золочівського району   Львівської  області у випадку

надзвичайних ситуацій    

                                          Мета  Програми :

                      Забезпечення підтримки  громадян у вирішенні важких життєвих обставин, стихійного лиха, тяжкої хвороби, учасників АТО.

                         Джерела фінансування  Програми :                                                  

                      Кошти сільського бюджету в межах обсягу, затвердженого сільською  радою на 2017 рік в сумі 12000 грн.

                       Очікувані результати  виконання Програми:  

                      В окремих випадках за зверненням громадян, які постійно проживають на території сільської ради ,з метою поліпшення їх матеріального становища та підвищенням рівня соціального захисту, пов’язаних з тяжкою хворобою, стихійним лихом, а також учасникам АТО та їх сімей та громадянам які прибули  із окупованих територій надається одноразова матеріальна допомога.      

Для виплати допомоги на повинні  бути такі документи :

                 -  заява;

                  -акт обстеження;

                 -  довідка про участь в АТО (для учасників АТО);

                 -  паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

                 - довідка з лікувального закладу (для важко хворих);

                     Розмір допомоги визначається відповідно до порядку надання одноразової адресної допомоги на 2017 рік, здійснюється за рішенням сесії сільської ради.      

                    Видатки  на виплату  допомог громадянам, учасникам АТО та їх сім’ям та громадянам які прибули із окупованих територій на 2017 рік  здійснюється за рішенням сесії  Сасівської сільської  ради в межах асигнувань, передбачених в сільському  бюджеті за КФК 3400 « Інші видатки на соціальний захист населення».

                               Відповідальні виконавці:

                   Виконавчий комітет Сасівської сільської ради.

                             Термін виконання: 2017 рік.

                             Механізм надання допомоги:

                    Фінансування видатків на виплату одноразової матеріальної допомоги найменш захищеним в матеріальному забезпеченні громадян, жителів Сасівської сільської ради , учасникам АТО та  членам їх сімей і громадянам які прибули  із окупованих територій на 2017 рік, у випадках передбачених законодавством  відповідно до рішення сільської  ради здійснюється головним  розпорядником коштів ( бухгалтерією сільської ради) в сумі до  5000 грн. на 1 особу.

                     Копія рішення  сільської  ради та доданих документів надаються  головному бухгалтеру для здійснення нарахувань.

                      Організація виконання Програми покладено на виконавчий комітет.

РІШЕННЯ № 216

    Про внесення змін до сільського бюджету  Сасівської сільської ради на 2017 рік

              Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України,  керуючись пунктом 23  ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”,  розподілу вільного залишку бюджетних установ , що утворився в сільському бюджету на початок 2017 року ,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А :

       1.Внести  зміни  до  рішення сесії сільської ради  від 06  грудня  2016 р. № 172

 «Про сільський бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік »,а саме :

В абзаці третьому пункту 1  збільшити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік на  132000 гривень., у тому числі  видатків загального фонду  – 112000 гривень., спеціального фонду – 20 000 гривень з них бюджету розвитку 20000 гривень.

Внести відповідні зміни до показників сільського бюджету за функціональною (додаток 2) і відомчої (додаток 3) структурами бюджету .

Доповнити  пункт 1 абзацом  четвертим і п’ятим   наступного змісту:

«-затвердити дефіцит  загального фонду сільського бюджету на 2017рік у сумі 112000 гривень., джерелом покриття якого установити збільшення  залишку коштів сільського бюджету на початок  2017 року на 112000 гривень.  (додаток 4);

«затвердити дефіцит  спеціального  фонду сільського бюджету на 2017рік у сумі 20000 гривень., у тому числі бюджету розвитку 20000 гривень джерелом покриття якого установити збільшення  залишку коштів сільського бюджету на початок  2017 року на 20000 гривень,  в тому числі бюджету розвитку 20000 гривень (додаток 4);

                    В абзаці першому п.4 збільшити на 2017 рік  обсяг міжбюджетних трансфертів в сумі 120000 гривень,в т.ч. загальний фонд - 100000 гривень  а саме: для проведення енергозберігаючих заходів та поточних ремонтів 80000 гривень :

-          ФАП с.Побіч в сумі 20000 гривень;

-         ФАП село Гутище – 20000 гривень;

-         бібліотека села Побіч – 20000 гривень;

-         НД села Сасів - 20000 гривень;(додаток 5)

-         та кошти в сумі 20000 гривень на виконання Комплексної цільової програми соціальної підтримки населення Золочівського району на 2017 ( додаток 5).

спеціальний фонд – 20000 гривень для завершення капітального ремонту фасаду НД села Ушня. (додаток 5)

         В абзаці першому пункту 6 збільшити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих(регіональних) програм в сумі 12000 гривень .(додаток 6).

      Доповнити п.6 абзацом другим наступного змісту:

         « - затвердити перелік об’єктів (видатків), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі 20000 гривень.(додаток 8)».

        2. Додатки №  2,3,4,5,6,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 217

Про  надання  одноразової адресної допомоги  на лікування Курпіта М.П.

                        Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви  гр. Курпіти Оксани Олександрівни «Про надання допомоги на лікування її чоловіка Курпіти Михайла Петровича», враховуючи акти обстеження умов проживання сім’ї постраждалої під час пожежі 07 лютого 2017 року  , сільська рада,-

                                                      В И Р І Ш И Л А :

                       1.Надати  одноразову  адресну грошову  допомогу  для лікування  гр. Курпіти Михайла Петровича жителя  села Ушня Золочівського району в сумі 5000 гривень.

                       2.Головному бухгалтеру Сасівської сільської  ради Козачинській Анні Романівні   провести  виплату в межах затвердженого розміру.

                       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського  голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 218

Про утворення комунальної установи "Місцева пожежна команда" Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області

            З метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, забезпечення ефективної роботи з організації та забезпечення пожежної безпеки на території Сасівської сільської ради, керуючись вимогами статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування”, статті 62 Кодексу цивільного захисту України та закону України "Про пожежну безпеку", Сасівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

            1. Створити комунальну установу "Місцева пожежна команда" Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області.

            2. Затвердити Положення про комунальну установу "Місцева пожежна команда" Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області (додається).

            3. Затвердити штатний розпис комунальної установи "Місцева пожежна команда" Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області.

            4. Визначити місцем розташування комунальної установи "Місцева пожежна команда" Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області будівлю за адресою: Львівська область, Золочівський район, Сасівська сільська рада, урочище «Тракторна бригада», будинок 1, приміщення 1.         

            5. Тимчасове виконання обов’язків начальника комунальної установи "Місцева пожежна команда" Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської област покласти на Кармазина Тараса Ярословича, 06.03.1976 року народження, жителя с. Сасів Золочівського району Львівської області.

            6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення комунальної установи "Місцева пожежна команда" Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

            7. Уповноважити Кармазина Тараса Ярославовича подати документи для державної реєстрації комунальної установи згідно чинного законодавства.

            8. Сільському голові Сасівської сільської ради підготувати звернення до Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо погодження утвореннякомунальної установи "Місцева пожежна команда" Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області та Положення про неї.

            9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Іванну Кармазин.

РІШЕННЯ № 219

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд                гр. Іванчук С.В.

                     Розглянувши заяву громадянки Іванчук  Софії Василівни « Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд » ,  відповідно до ст..ст.12, 116,118, 120,121 Земельного кодексу України ,  Закону України « Про державний земельний кадастр «керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.Рішення виконкому  Сасівської сільської ради Золочівського району  Львівської області  від  09.08.1996  року  «Про надання  у приватну  власність земельних ділянок для ОЖБ і ОСГ гр. Іванчук С.В.», вважати як таке, що втратило свою  чинність.               

                  2.  Дати дозвіл  гр. Іванчук Софії  Василівні, 1942 року народження жительці села Побіч Золочівського району Львівської області на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,25 га для  обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд, яка  розташована в селі  Побіч  Золочівського району Львівської області по вулиці Головна,12  за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                  3. Погоджену  в установленому порядку технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на затвердження сесією сільської ради.

                  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

        РІШЕННЯ № 220

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд

гр. Литвин Р.А.

                     Розглянувши заяву громадянина Литвин  Руслана Анатолійовича « Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд » ,  відповідно до ст..ст.12, 116,118, 120,121 Земельного кодексу України ,  Закону України « Про державний земельний кадастр «керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.Рішення  14 сесії 21 скликання Сасівської сільської ради Золочівського району  Львівської області  від  16.12.1993  року  «Про надання  у приватну  власність земельної ділянки для ОЖБ і ОСГ гр. Свідерській Є.Д.», вважати як таке, що втратило свою  чинність.               

                  2.  Дати дозвіл  гр. Литвин Руслану Анатолійовичу, 1985 року народження жителю села Ушня Золочівського району Львівської області на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,17 га для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд, яка  розташована в селі  Ушня  Золочівського району Львівської області по вулиці Замлини,12а  за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                  3. Погоджену  в установленому порядку технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на затвердження сесією сільської ради.

                  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

  РІШЕННЯ № 221

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд

гр. Павлик Є.М.

                     Розглянувши заяву громадянки Павлик  Євгенії Михайлівни « Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд » ,  відповідно до ст..ст.12, 116,118, 120,121 Земельного кодексу України ,  Закону України « Про державний земельний кадастр «керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.Рішення  виконкому Сасівської сільської ради Золочівського району  Львівської області  від  27.02.1996  року №7 «Про надання  у приватну  власність земельної ділянки для ОЖБ і ОСГ гр. Павлик Є.М».вважати як таке, що втратило свою  чинність.               

                  2.  Дати дозвіл  гр. Павлик Євгенії  Михайлівні, 1948  року народження жительці міста Золочів вул. С.Стрільців 26/24 Львівської області на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,25 га для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд, яка  розташована в селі  Бір Золочівського району Львівської області по вулиці Лісова,7  за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                  3. Погоджену  в установленому порядку технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на затвердження сесією сільської ради.

                  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

  РІШЕННЯ № 222

Про вилучення земельної ділянки

                      Розглянувши заяву  гр. Бель Михайла  Івановича «Про вилучення земельної ділянки», відповідно до ст..ст.12,140,141,142 Земельного кодексу України, керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» Сасівська сільська рада,

В И Р І Ш И Л А :

                      1. Вилучити з користування гр. Бель  Михайла Івановича  земельну ділянку загальною  площею 0,15 га  для ведення особистого селянського господарства  в  селі Ушня урочище «Біля Мельника» .                   

                     2. Дану земельну ділянку перевести до земель не наданих у власність і користування.

                     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин  Іванну Володимирівну.

   РІШЕННЯ № 223

Про внесення змін до рішення сільської ради від 26.12.2011 року «Про встановлення ставок єдиного

податку»

                      Керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» Сасівська сільська рада,

В И Р І Ш И Л А :

                      1. Внести зміни в пункт перший рішення Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області № 135 від 26.12.2011 року « Про встановлення ставок єдиного податку « і викласти в такій редакції :                                                                                                         

                   -Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб –субєктів підприємницької діяльності з 01 січня 2017 року для першої групи –фізичних осіб підприємців платників єдиного податку -10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,встановленого Законом на 1 січня податкового (звітного )року.

                     2.Доручити секретарю Сасівської сільської ради  Золочівського району Львівської області  Водзік Ользі Василівні забезпечити офіційне оприлюднення цьго рішення .

                     3. Дане рішення вступає в силу з моменту офіційного оприлюднення.

                     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.                                                                                                                                                                        

  РІШЕННЯ № 224

Про вилучення земельної ділянки

                      Розглянувши заяву  гр. Горак  Марії  Степанівни «Про вилучення земельної ділянки», відповідно до ст..ст.12,140,141,142 Земельного кодексу України, керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» Сасівська сільська рада,

В И Р І Ш И Л А :

                      1. Вилучити з користування гр. Горак  Марії  Степанівни  земельну ділянку загальною  площею 0,22 га  для ведення особистого селянського господарства  в  селі Ушня урочище «Біля Мармулевича» .                   

                     2. Дану земельну ділянку перевести до земель не наданих у власність і користування.

                     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин  Іванну Володимирівну.