0,00
               
Додаток 1
до  рішення  сесії сільської  ради
від 31 січня 2017  року № 193
Звіт про виконання доходів загального та спеціального фонду  сільського бюджету Сасівської  сільської ради за 2016 рік
грн.
Код  Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд  Спеціальний фонд Всього 
уточнений річний план  факт  уточнений річний план  факт уточнений річний план  факт 
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 447 000,00 666 217,78 0,00 129,71 447 000,00 666 347,49
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2 000,00 51 794,90 0,00 0,00 2 000,00 51 794,90
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  2 000,00 51 794,90 0,00 0,00 2 000,00 51 794,90
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  2 000,00 51 794,90 0,00 0,00 2 000,00 51 794,90
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   10 000,00 11 704,00 0,00 0,00 10 000,00 11 704,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб"єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 10 000,00 11 704,00 10 000,00 11 704,00
18000000  Місцеві податки і збори  435 000,00 602 718,88 0,00 0,00 435 000,00 602 718,88
18010000  Податок на майно 365 000,00 370 683,47 0,00 0,00 365 000,00 370 683,47
18010100  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18010200  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів житлової нерухомості  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об"єктів нежитлової нерухомості  20 000,00 19 421,08 0,00 0,00 20 000,00 19 421,08
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 80 000,00 47 702,01 0,00 0,00 80 000,00 47 702,01
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 210 000,00 240 838,87 0,00 0,00 210 000,00 240 838,87
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 10 000,00 17 383,65 0,00 0,00 10 000,00 17 383,65
18010900 Орендна плата з фізичних осібосіб 45 000,00 45 337,86 0,00 0,00 45 000,00 45 337,86
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18040000 збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності,що справлявся до 01 січня 2015 року  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18040200 збір за провадження торговельної  діяльності (роздрібна торгівля),сплачений юридичними особами ,що справляється до 01 січня 2015 року  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18040600 збір за провадження торговельнолї  діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними  особами ,що справлявся до 01 січня 2015 року  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18040800 збір за провадження торговельнолї  діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами ,що справлявся до 01 січня 2015 року  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18050000  Єдиний податок   70 000,00 232 035,41 0,00 0,00 70 000,00 232 035,41
18050300  Єдиний податок з юридичних осіб  0,00 2 858,00 0,00 0,00 0,00 2 858,00
18050400  Єдиний податок з фізичних осіб  70 000,00 228 262,27 0,00 0,00 70 000,00 228 262,27
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний ) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 915,14 0,00 0,00 0,00 915,14
19000000  Інші податки та збори  0,00 0,00 0,00 129,71 0,00 129,71
19010000  Екологічний податок  0,00 0,00 0,00 129,71 0,00 129,71
19010100  Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  20,00 65,53 0,00 95,43 20,00 160,96
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  80,00 21,39 0,00 34,28 80,00 55,67
20000000 Неподаткові надходження 700,00 1 967,98 20 993,08 33 073,50 21 693,08 35 041,48
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00
21010000  Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21010300  Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21080000  Інші надходження   0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00
21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00
22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0,00 1 285,42 0,00 0,00 0,00 1 285,42
220125000 Плата за надання інших адміністративних послуг 0,00 1 285,42 0,00 1 285,42
22080000  Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   700,00 600,00 0,00 0,00 700,00 600,00
22080400  Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  700,00 600,00 0,00 0,00 700,00 600,00
22090000  Державне мито   0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 1,70
22090100  Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 1,70
22130000 Орендна плата за водні о'єкти (їх частини) 0,00 46,86 0,00 0,00 0,00 46,86
24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 0,00 0,00 4 748,00 0,00 4 748,00
24060000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 248,00 0,00 248,00
24060300  Інші надходження   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24062100  Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  0,00 0,00 0,00 248,00 0,00 248,00
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,00 0,00 20 993,08 28 325,50 20 993,08 28 325,50
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 0,00 0,00 18 000,00 25 332,42 18 000,00 25 332,42
25010100  Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0,00 0,00 8 000,00 7 263,90 8 000,00 7 263,90
25010200  Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25010300  Плата за оренду майна бюджетних установ   0,00 0,00 10 000,00 18 068,52 10 000,00 18 068,52
25010400  Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,00 0,00 2 993,08 2 993,08 2 993,08 2 993,08
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,00 0,00 0,00 0,00
25020200  Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 0,00 0,00 2 993,08 2 993,08 2 993,08 2 993,08
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 0,00 0,00 89 559,36 0,00 89 559,36
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   0,00 0,00 0,00 89 559,36 0,00 89 559,36
31010000  Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31010200  Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 0,00 0,00 0,00 89 559,36 0,00 89 559,36
33000000  Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33010000  Кошти від продажу землі   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33010100  Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом доходів  447 700,00 668 185,76 20 993,08 122 762,57 468 693,08 790 948,33
40000000 Офіційні трансферти 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
41000000 Від органів державного управління 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
41030000 Субвенції 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
41035000 Інші субвенції  3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00
41037000 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,селищних,міських голів  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 450 700,00 671 185,76 20 993,08 122 762,57 471 693,08 793 948,33
 Додаток №2                                                             до рішення сесії сільської ради                         від 31 січня 2017року № 193                            
Звіт про виконання видатків сільського бюджету Сасівської сільської ради по загальному та спеціальному фондах  за 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків 
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцеих бюджетів  найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  загальний фонд спеціальний фонд Всього 
уточнений річний план  касові видатки за вказаний період  уточнений річний план  касові видатки за вказаний період  уточнений річний план  касові видатки за вказаний період 
010000 Державне управління  374200,00 353884,91 59000,00 43606,00 433200,00 397490,91
010116 Органи місцевого самоврядування  374200,00 353884,91 59000,00 43606,00 433200,00 397490,91
2110 Оплата праці 220800,00 220784,32 0,00 0,00 220800,00 220784,32
2111 Заробітна плата 220800,00 220784,32 0,00 0,00 220800,00 220784,32
2120 Нарахування на оплату праці 49700,00 49663,39 0,00 0,00 49700,00 49663,39
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7500,00 7480,36 29000,00 25346,00 36500,00 32826,36
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 68000,00 52068,26 0,00 276,96 68000,00 52345,22
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 27500,00 23530,25 5000,00 0,00 32500,00 23530,25
2273 Оплата електроенергії 2700,00 1450,78 1500,00 4200,00 1450,78
2274 Оплата природного газу 24800,00 22079,47 3500,00 0,00 28300,00 22079,47
2800 Інші поточні видатки 700,00 358,33 0,00 0,00 700,00 358,33
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 25000,00 18260,00 25000,00 18260,00
90000 соціальний захист та соціальне забезпечення 25400,00 14393,10 0,00 0,00 25400,00 14393,10
090412 Інші видатки на соціальний захист населення  20400,00 11400,00 0,00 0,00 20400,00 11400,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1400,00 1400,00 0,00 0,00 1400,00 1400,00
2730 Інші виплати населенню 19000,00 10000,00 0,00 0,00 19000,00 10000,00
90501 Організація та проведення громадських робіт 5000,00 2993,10 2993,08 2993,08 7993,08 5986,18
2110 Оплата праці 4100,00 2453,35 2453,35 2453,35 6553,35 4906,70
2111 Заробітна плата 4100,00 2453,35 2453,35 2453,35 6553,35 4906,70
2120 Нарахування на оплату праці 900,00 539,75 539,73 539,73 1439,73 1079,48
100000 Житлово-комунальне господарство  10000,00 4302,04 17500,00 13508,95 27500,00 17810,99
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 0,00 0,00 17500,00 13508,95 10000,00 1574,79
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 2500,00 637,98 2500,00 637,98
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 0,00 0,00 1500,00 854,50 1500,00 854,50
2273 Оплата електроенергії 0,00 0,00 1500,00 1270,97 1500,00 1270,97
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 0,00 13500,00 11600,00 13500,00 11600,00
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ  10000,00 4302,04 0,00 0,00 10000,00 4302,04
2110 Оплата праці 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1000,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 9000,00 3302,04 0,00 0,00 9000,00 3302,04
2273 Оплата електроенергії  9000,00 3302,04 0,00 0,00 9000,00 3302,04
150000 Будівництво 0,00 0,00 26000,00 25758,00 260400,00 109599,78
150101 капітальні вкладення  0,00 0,00 26000,00 25758,00 26000,00 25758,00
3120 капітальне будівництво (придбання) 0,00 0,00 26000,00 25758,00 26000,00 25758,00
3122 капітальне будівництво (придбання)інших обєктів  0,00 0,00 26000,00 25758,00 26000,00 25758,00
3140 реконструкція та реставрація 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3142 реконструкція та реставрація інших обєктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130000 Фізична культура і спорт 3000,00 3000,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00
130112 Інші видатки на соціальний захист населення  3000,00 3000,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3000,00 3000,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство,  зв'язок,телекомунікації та інформатика 120000,00 117258,00 0,00 0,00 120000,00 117258,00
170703 видатки на проведення робіт,повязаних із будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних доріг 120000,00 117258,00 0,00 0,00 120000,00 117258,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 70000,00 70000,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00
2281 Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм 50000,00 47258,00 0,00 0,00 50000,00 47258,00
250380 Інші субвенції  120000,00 12000,00 73100,00 73100,00 193100,00 85100,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  120000,00 120000,00 0,00 0,00 120000,00 120000,00
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів  0,00 0,00 73100,00 73100,00 73100,00 73100,00
Всього видатків  652600,00 612838,05 178593,08 158966,03 831193,08 771804,08
Додаток 3
до рішення сесії сільської ради 
від  31 січня 2017 р.№ 193
Уточнені джерела фінансування сільського бюджету Сасівської сільської ради  за 2016 рік
(грн.)
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Виконання Разом 
Разом у т.ч. бюджет розвитку Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9
200000 Внутрішнє фінансування 201900,00 157600,00 124100,00 359500,00 -58347,71 36203,46 -22144,25
205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13522,53 13522,53
205100 На початок періоду 0,00 33500,00 0,00 33500,00 0 71228,19 71228,19
205200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00 0 57705,66 57705,66
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 201900,00 124100,00 124100,00 326000,00 -58347,71 22680,93 -35666,78
208100 На початок періоду 204900,00 124100,00 124100,00 329000,00 210611,28 251396,92 462008,20
208200 На кінець періоду 3000,00 0,00 0,00 3000,00 268958,99 228715,99 497674,98
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всього за типом кредитора 201900,00 157600,00 124100,00 359500,00 -58347,71 36203,46 -22144,25
600000 Фінансування за активними операціями 201900,00 157600,00 124100,00 359500,00 -58347,71 36203,46 -22144,25
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 201900,00 157600,00 124100,00 359500,00 -58347,71 36203,46 -22144,25
602100 На початок періоду 154750,00 157600,00 275400,00 362500,00 210611,28 322625,11 533236,39
602200 На кінець періоду 3000,00 0,00 0,00 3000,00 268958,99 286421,65 555380,64
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всього за типом боргового зобов'язання 201900,00 157600,00 124100,00 359500,00 -58347,71 36203,46 -22144,25