РІШЕННЯ № 193

Про   затвердження  уточненого плану та  звіту про виконання сільського бюджету  Сасівської сільської ради  за  2016рік.

         Заслухавши звіт головного бухгалтера сільської ради А.Р.Козачинської  про виконання сільського бюджету за 2016 рік , керуючись  п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України та  п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

         В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити :

          - уточнений план доходів сільського бюджету на 2016 рік в сумі  471693 грн.08коп., у тому числі  доходів загального фонду – 450700 грн., доходів  спеціального фонду – 20993 грн.08 коп. ;

                 -  уточнений план  видатків сільського бюджету на 2016 рік в сумі  831193 грн.08 коп. , в тому числі по загальному фонду в сумі  652600 грн., видатків спеціального фонду в сумі  178593грн.08 коп.;

                  -  звіт  про виконання сільського бюджету за 2016 рік з доходів в сумі 793948 грн.33 коп. , в тому числі за загальним фондом – 671185 грн.

76 коп., спеціальним фондом – 122762 грн.57 ; видатків у  сумі 771804 грн.08 коп. , в тому числі за загальним фондом – 612838 грн.05 коп.,

спеціальним фондом – 158966грн.03коп;

    - уточнений загальний обсяг  внутрішнього фінансування сільського бюджету за типом боргового зобов’язання в загальній

сумі 359500грн.00коп.,у тому числі за загальним фондом -201900грн.00коп. за спеціальним - 157600грн.00коп.. ;

    - звіт по загальному обсягу внутрішнього фінансування сільського бюджету за типом боргового зобов’язання в загальній сумі -22145 грн.

25 коп.,у тому числі за загальним фондом – -58347грн.71коп., спеціальним - 36202грн.46коп.

         2 . Додатки № 1- 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

              РІШЕННЯ № 194

Про встановлення податку на майно в частині транспортного податку

         Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8, пункту 10.2 статті 10, статей 12 та 267 Податкового кодексу України, пункту 4 розділу ІІ Закону України від 28.12.2014 №71-VIII  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», сільська рада

В И Р I Ш И Л А :

 1. Встановити на території сільської ради податок на майно в частині транспортного податку на 2017рік.

2. Затвердити Положення про порядок справляння податку на майно в частині транспортного податку згідно з додатком до цього рішення.

3.Доручити секретарю Сасівської  сільської ради Водзік О.В. забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення.

4. Дане рішення вступає в силу з моменту офіційного оприлюднення.    

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову І.Кармазин та Золочівське відділення Буської ОДПІ.

                  Додаток

до рішення сільської  ради  від  31 січня 2017 року № 194

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок  справляння податку на майно

в частині транспортного податку

1. Загальні положення

  1. Податок на майно в частині транспортного податку встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

2. Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 3.1. даного Положення є об’єктами оподаткування.

3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

4. База оподаткування

4.1.   Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. даного Положення.

5. Ставка податку 

5.1.  Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. даного Положення.

6.  Порядок обчислення  податку 

6.1.   Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

        Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

        Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.4.  Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2017 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

         З 1 квітня 2017 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

 Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

      6.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

         Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 6.6. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

         Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.7. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7. Порядок сплати податку

7.1.  Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

  • фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
  • юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.  
  • 9. Відповідальність за порушення податкового законодавства

та контроль податкових органів 

9.1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення  порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

9.2. За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації контролюючим органам, недостовірність наданої інформації платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

9.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння транспортного податку здійснюється контролюючими органами.

   РІШЕННЯ № 195

Про встановлення податку на майно в частині  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

         Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 8, 10, 12, 14 та 266 Податкового кодексу України, пункту 4 розділу ІІ Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» ,сільська рада:

В И Р I Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком до цього рішення.

 2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних і юридичних осіб  на території Сасівськоїї сільської ради  на 2017 рік за  1 кв. метр загальної площі об’єкта нерухомості :

- для об’єктів житлової нерухомості : 

2.1.1  для квартири/квартир незалежно від їх кількості  , загальна площа яких перевищує 60 кв. метрів ,або житлового будинку/будинків , загальна площа яких перевищує 120 кв. метрів- 0 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

2.1.2 для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток),сумарна загальна плаща яких перевищує 180 кв. метрів . – 0 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

-  для  об’єктів нежитлової нерухомості:

2.1.3 0,25 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - для всіх об'єктів нежитлової нерухомості, крім господарських (присадибних) будівель ( допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції).

3. Звільнитивідсплатиподатку на нерухомемайно, відмінневідземельноїділянки:

  3.1. релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку, у власності яких перебувають об’єкти нежитлової та/або житлової нерухомості, крім об`єктів нерухомості, які використовуються у комерційних цілях ;

  3.2. господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо .

      4.Доручити секретарю Сасівської  сільської ради Водзік О.В. забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення.

      5. Дане рішення вступає в силу з моменту офіційного оприлюднення.    

    6. Вважати таким, що втратило чинність рішення Сасівської  сільської ради від 24 грудня 2015 року № 28 «Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

      7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В. та Золочівське відділення Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

     Додаток

до рішення сільської  ради  від

31 січня   2017 року № 195

Положення

про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сасівської сільської ради . 

1.  Загальні положення

  1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1.2.1. Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

1.2.1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

1.2.1.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

1.2.1.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;

1.2.2. Об’єкти нежитлової нерухомості  - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні -  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо ;

             є) інші будівлі .

2.  Платники податку 

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування 

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств. 

4.  База оподаткування

            4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку 

            5.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Виконавчий комітет  Сасівської сільської ради  до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно  пільг, наданих Сасівською сільською радою .

6.  Ставка податку

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,встановлюється за 1 кв. метр бази оподаткування в розмірі:

- для об’єктів житлової нерухомості :

6.1.1. для квартири/квартир незалежно від їх кількості  , загальна площа яких перевищує 60 кв. метрів ,або житлового будинку/будинків , загальна площа яких перевищує 120 кв. метрів   - 0 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

6.1.2. для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток),сумарна загальна плаща яких перевищує 180 кв. метрів . – 0 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

-  для  об’єктів нежитлової нерухомості :

6.1.3. -0,25 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - для всіх об'єктів нежитлової нерухомості, крім господарських (присадибних) будівель ( допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції).

   6.2.  Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

   6.2.1.релігійні організації , статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку, у власності яких перебувають об’єкти нежитлової та/або житлової нерухомості, крім об`єктів нерухомості, які використовуються у комерційних цілях;

    6.2.2. господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

7.  Податковий період 

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

8.  Порядок обчислення суми податку 

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та пільги органу місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання(реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам  відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

9.  Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком 

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10.  Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11.Строки сплати податку.

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

  РІШЕННЯ № 196

Про встановлення ставок земельного податку на 2017 рік

                              Згідно  ст. ст.. 270,271,274, 276,277,281,282,284  відповідно до п. 289.2 ст.289 Податкового кодексу України  з урахуванням змін , внесених до цього пункту Законом України від 28.12.2014 р. № 71-УІІІ « Про внесення змін до Податкового кодексу  України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи, п.4 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ , Закону України «Про плату за землю», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2011р.№1185 «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів»,  керуючись пп.34 п.1 ст.26 Закону України    « Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Встановити  на території Сасівської сільської ради   ставки земельного податку на 2017 рік.                                                                                             2.Ставки податку за земельні ділянки нормативно-грошову оцінку яких проведено незалежно від їх місцезнаходження встановлюється в розмірі 1 відсоток від їх  нормативно-грошової оцінки за вийнятком земельних ділянок с/г угідь(незалежно від їх місцезнаходження).                                                                                                              

                          2.1.Встановити ставку податку для сільськогосподарських угідь(незалежно від місцезнаходження ) -  0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки .

                         2.2.Встановити ставку податку за земельні ділянки, зайняті житловим

фондом, у розмірі 0,03% від їх нормативної грошової  оцінки (із врахуванням коефіцієнта індексації);                                                                                                    

                          2.3. Встановити ставки податку для земель загального користування 0,5 відсотка від їх нормативно-грошової оцінки.

                          2.4.Вставновити ставки податку за земельні ділянки, які перебувають в користуванні суб’єктів господарювання (крім державної і комунальної форм власності) встановлюються в розмірі 1% від нормативно грошової оцінки.

                         2.5. Встановити ставки за земельні ділянки різного цільового призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативно-грошової оцінки яких не проведено,у розмірі 5% від нормативно-грошової оцінки ріллі по області(із врахуванням коефіцієнта індексації);

                        2.6. Встановити ставки податку за земельні ділянки водного фонду, розташовані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку, яких не проведена встановити у розмірі 0,3% від нормативно-грошової оцінки.

                      

                       2.7. Встановити  ставки податку для сільськогосподарських угідь розташованих за межами населених пунктів, нормативно-грошову оцінку ,яких не проведено   - 0,4 відсотки від нормативно-грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

                      3. Встановити річний розмір орендної плати за земельні ділянки на території Сасівської сільської ради у % від їх нормативної грошової оцінки:

                 - розмір орендної плати встановлюється у договорі-оренди відповідно до рішення сільської ради;

                 - для земельних ділянок, які зайняті господарськими дворами  (в межах населеного пункту)  - 3%;  (поза межами населеного пункту ) - 12%

                   - для земельних ділянок під городництво для громадян – 1%;

                  - для земельних ділянок  наданих для інших цілей – 3%;

                  - для земельних ділянок сільськогосподарського призначення  - 4%.               

                     4. Головному бухгалтеру Сасівської сільської ради Козачинській Анні Романівні надати копію даного рішення до Золочівського відділення Буської ОДПІ  у Львівській області.

                    5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 197

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної

 ділянки в натурі на (місцевості) гр. Турчин Л.Ю.

               Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та Закону України   « Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельну ділянку державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням»  №237-VІІ від 14.05.2013 року, «  , виготовлений  ДП «ЦДЗК» ЛРФ Золочівський районний виробничий відділ . на підставі рішення ІІІ сесії VІІ демократичного скликання Сасівської сільської ради від 03 березня 2016 року  №56, керуючись ст.ст. 12,121,186 Земельного Кодексу України пп..34 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сасівська сільська рада,-                                                                                                                                                                                                    

                                  Вирішила:                                     

                                      1. Затвердити гр. Турчин Лідії Юріївні, 1947 року народження  жительці села  Сасів Золочівського району Львівської  області    технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 0,25 га (кадастровий  номер 4621886400 : 05:001 :0010) для обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд ,яка розташована село Пісок Золочівського району Львівської області вул.Головна,21 за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                                      2. Надати у власність гр.Турчин Лідії Юріївні жительці села Сасів Золочівського району  Львівської  області    земельну ділянку  площею 0,25га для обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд , яка розташована в селі Пісок по вулиці Головна,21.

                                   3 Громадянці Турчин Лідії Юріївні  оформити право власності на земельну ділянку  згідно   чинного    законодавства  України .

                                      4 . Спеціалісту 2 категорії сільської ради Дмитрів Оксані Миколаївні внести відповідні зміни в земельно-кадастрові книги.

                                      5. Контроль за виконанням даного рішення прокласти на постійно-діючу сільськогосподарську комісію ( ДмитрівО.М.).

РІШЕННЯ № 198

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) гр. Козіровській Н.Т.

               Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та Закону України   « Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельну ділянку державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням»  №237-VІІ від 14.05.2013 року, «  , виготовлений  Золочівським районним виробничим відділом Львівської регіональної філії Центру ДЗК на підставі рішення ІІІсесії VІІ демократичного скликання Сасівської сільської ради від 03 березня 2016 року  №57, керуючись ст.ст. 12,121,186 Земельного Кодексу України пп..34 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сасівська сільська рада,-                                                                                                                                                                                                    

                                  Вирішила:                                     

                                      1. Затвердити гр. Козіровській Наталії Тарасівні, 1973 року народження  жительці села  Сасів Золочівського району Львівської  області    технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 0,1474 га (кадастровий  номер 4621886400 : 02:001 :0059) для обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд ,яка розташована село Сасів Золочівського району Львівської області вул.Колтівська,3 за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                                      2. Надати у власність гр.Козіровській Наталії Тарасівні жительці села Сасів Золочівського району  Львівської  області    земельну ділянку  площею 0,1474га для обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд , яка розташована в селі Сасів по вулиці Колтівська,3.

                                   3 Громадянці Козіровській  Наталії Тарасівні оформити право власності на земельну ділянку  згідно   чинного    законодавства  України .

                                      4 . Спеціалісту 2 категорії сільської ради Дмитрів Оксані Миколаївні внести відповідні зміни в земельно-кадастрові книги.

                                      5. Контроль за виконанням даного рішення прокласти на постійно-діючу сільськогосподарську комісію ( ДмитрівО.М.).

РІШЕННЯ № 199

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної

 ділянки в натурі на (місцевості) гр. Кисиличина Л.Д.

               Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та Закону України   « Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельну ділянку державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням»  №237-VІІ від 14.05.2013 року, «  , виготовлений  ФО –П Захарчук О.Л. на підставі рішення V сесії VІІ демократичного скликання Сасівської сільської ради від 24 травня 2016 року  №102, керуючись ст.ст. 12,121,186 Земельного Кодексу України пп..34 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сасівська сільська рада,-                                                                                                                                                      

                             Вирішила:                                     

                                      1. Затвердити гр. Кисиличині Любов Дмитрівні  ,1945 року народження  жительці села  Сасів Золочівського району Львівської  області    технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 0,25 га (кадастровий  номер 4621886400 : 02:008 :0014) для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд ,яка розташована село Сасів Золочівського району Львівської області вул.Валова,13 за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                                      2. Надати у власність гр.Кисиличині Любов Дмитрівні  жительці села Сасів Золочівського району  Львівської  області    земельну ділянку  площею 0,25га для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд , яка розташована в селі Сасів по вулиці Валова,13.

                                   3 Громадянці Кисиличині Любов Дмитрівні  оформити право власності на земельну ділянку  згідно   чинного    законодавства  України .

                                      4 . Спеціалісту 2 категорії сільської ради Дмитрів Оксані Миколаївні внести відповідні зміни в земельно-кадастрові книги.

                                      5. Контроль за виконанням даного рішення прокласти на постійно-діючу сільськогосподарську комісію ( ДмитрівО.М.).

РІШЕННЯ № 200

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) гр. Горак М.П.

               Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та Закону України   « Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельну ділянку державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням»  №237-VІІ від 14.05.2013 року, «  , виготовлений  ПП»ПРОФІКОН». на підставі рішення VІІІ сесії VІІ демократичного скликання Сасівської сільської ради від 29 липня 2016 року  №123, керуючись ст.ст. 12,121,186 Земельного Кодексу України пп..34 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сасівська сільська рада,-                                                                                                                                                                                                    

                                  Вирішила:                                     

                                      1. Затвердити гр. Горак Марії Павлівні 1952 року народження  жительці села  Сасів Золочівського району Львівської  області    технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 0,0886 га (кадастровий  номер 4621886400 : 02:001 :0060) для обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд ,яка розташована село Сасів Золочівського району Львівської області вул.Замкнута,9 за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                                      2. Надати у власність гр.Горак Марії  Павлівні  жительці села Сасів Золочівського району  Львівської  області    земельну ділянку  площею 0,0886 га для обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд , яка розташована в селі Сасів по вулиці Замкнута,9.

                                   3 Громадянці Горак  Марії Павлівні  оформити право власності на земельну ділянку  згідно   чинного    законодавства  України .

                                      4 . Спеціалісту 2 категорії сільської ради Дмитрів Оксані Миколаївні внести відповідні зміни в земельно-кадастрові книги.

                                      5. Контроль за виконанням даного рішення прокласти на постійно-діючу сільськогосподарську комісію ( ДмитрівО.М.).

РІШЕННЯ № 201

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) гр. Вальчук К.С.

               Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та Закону України   « Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельну ділянку державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням»  №237-VІІ від 14.05.2013 року, «  , виготовлений  ПП»Профікон». на підставі рішення VІІІ сесії VІІ демократичного скликання Сасівської сільської ради від 24 липня 2016 року  №124, керуючись ст.ст. 12,121,186 Земельного Кодексу України пп..34 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сасівська сільська рада,-                                                                                                                                                                                                    

                                  Вирішила:                                     

                                      1. Затвердити гр. Вальчук Констянтину Степановичу 1948 року народження  жителю села  Сасів Золочівського району Львівської  області    технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 0,0708 га (кадастровий  номер 4621886400 : 02:001 :0061) для обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд ,яка розташована село Сасів Золочівського району Львівської області вул.Борівська,4 за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                                      2. Надати у власність гр.Вальчук Костянтину Стефановичу  жителю села Сасів Золочівського району  Львівської  області    земельну ділянку  площею 0,0708га для обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд , яка розташована в селі Сасів по вулиці Борівська,4.

                                   3 Громадянину  Вальчук  Костянтину Стефановичу  оформити право власності на земельну ділянку  згідно   чинного    законодавства  України .

                                   4 . Спеціалісту 2 категорії сільської ради Дмитрів Оксані Миколаївні внести відповідні зміни в земельно-кадастрові книги.

                                    5. Контроль за виконанням даного рішення прокласти на постійно-діючу сільськогосподарську комісію ( ДмитрівО.М.).

РІШЕННЯ № 202

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) гр. гр.Кушнір В.М. і Стибель А.О.

               Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та Закону України   « Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельну ділянку державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням»  №237-VІІ від 14.05.2013 року, «  , виготовлений  ДП «ЦДЗК» ЛРФ Золочівський районний виробничий відділ. на підставі рішення VІ сесії VІІ демократичного скликання Сасівської сільської ради від 29 червня 2016 року  №116, керуючись ст.ст. 12,121,186 Земельного Кодексу України пп..34 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сасівська сільська рада,-                                                                                                                                                                                                    

                                  Вирішила:                                     

                                      1. Затвердити гр. Кушнір Віктору Михайловичу  1974 року народження  жителю міста Львів вул. Лінкольна 1/110 і гр. Стибель Алли Орестівни 1978 року народження  жительці міста Винники вул. Ціолковського,2   технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 0,25 га (кадастровий  номер 4621886400 : 06:001 :0004) для обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд ,яка розташована село Побіч Золочівського району Львівської області вул.Головна,20 за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                                      2. Надати у спільну сумісну власність гр.гр.Кушнір Віктору Михайловичу і Стибель Аллі Орестівні     земельну ділянку  площею 0,25 га для обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд , яка розташована в селі Побіч по вулиці Головна,20.

                                   3 Громадянам Кушнір Віктору Михайловичу і Стибель Аллі Орестівні   оформити право власності на земельну ділянку  згідно   чинного    законодавства  України .

                                      4 . Спеціалісту 2 категорії сільської ради Дмитрів Оксані Миколаївні внести відповідні зміни в земельно-кадастрові книги.

                                      5. Контроль за виконанням даного рішення прокласти на постійно-діючу сільськогосподарську комісію ( ДмитрівО.М.).

РІШЕННЯ № 203

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.Кушнір Назару Володимировичу ур. «Під Щолопом» с.Побіч

                                       Відповідно до ст.ст. 12,33,81,116,118,121 Земельного Кодексу України , ст..ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»,    виготовлений  ДП  « Центр ДЗК»  ЛРФ Золочівський районний виробничий ваідділ,  « Проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення  ОСГ», керуючись пп.34 п.1ст.. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у  власність загальною площею 1,00  га( кадастровий номер 4621886400:06:002:0003) гр Кушнір Назару Володимировичу  для   ведення особистого селянського господарства  в  селі Побіч  ур. «Під Щолопом»  Золочівського району Львівської області.

                 2. Надати у власність  гр.Кушнір Назару Володимировичу  земельну ділянку площею 1,00 га  для  ведення особистого селянського господарства  в  селі Побіч ур. «Під Щолопом» Золочівського району Львівської області за рахунок  земель сільськогосподарського призначення  сільської ради Золочівського району Львівської області.

                 3. Громадянину Кушніру Назару Володимировичу   оформити право власності на земельну  ділянку  згідно  чинного  законодавства  України.

                  4.Спеціалісту 2 категорії сільської ради по земельних питаннях Дмитрів Оксані Миколаївні внести необхідні зміни в земельно-облікові документи.

                 5. Контроль за виконанням покласти на сільського голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 204

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Міщук Надії Іванівні

в с. Ушня вул.Підхомець,12

                                       Відповідно до ст.ст. 12,33,81,116,118,121 Земельного Кодексу України , ст..ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»,    виготовлений  ДП  « Центр ДЗК»  ЛРФ Золочівський районний виробничий ваідділ,  « Проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у власність для ведення  ОСГ», керуючись пп.34 п.1ст.. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у  власність загальною площею 0,25 га( кадастровий номер 4621886400:01:006:0015) гр Міщук Надії  Іванівні  для   обслуговування  житлового будинку господарських будівель і споруд  в  селі Ушня  по вул. Підхомець,12  Золочівського району Львівської області.

                 2. Надати у власність  гр.Міщук Надії Іванівні  земельну ділянку площею 0,25 га  для  відведення земельної ділянки у власність для обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд  в  селі Ушня по вул. Підхомець,12  Золочівського району Львівської області за рахунок  земель житлової та громадської забудови  сільської ради Золочівського району Львівської області.

                 3. Громадянці Міщук Надії Іванівні    оформити право власності на земельну  ділянку  згідно  чинного  законодавства  України.

                  4.Спеціалісту 2 категорії сільської ради по земельних питаннях Дмитрів Оксані Миколаївні внести необхідні зміни в земельно-облікові документи.

                 5. Контроль за виконанням покласти на сільського голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 205

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

гр. Горак Марії Павлівні для  ведення особистого селянського господарства в селі Сасів ур. «Біля млина»

                    Розглянувши заяву гр. Горак Марії Павлівни  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  гр.Горак Марії Павлівні 1952 року народження жительці села Сасів  Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність загальною  площею 0,27 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення, яка розташована в селі Сасів урочище «Біля млина»..

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 206

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  у власність

гр. Микитів Галині Володимирівні для  ведення особистого селянського господарства в селі Ушня ур. «Біля Маркевич»

                    Розглянувши заяву гр. Микитів Галини Володимирівни  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  гр. Микитів Галині Володимирівні 1971  року народження жительці села Сасів Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність загальною  площею 0,32 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення ,яка розташована в селі Сасів урочище «Біля Маркевич».

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 207

Про надання в оренду приміщень Народних домів і бібліотек сіл Сасів, Ушня, Побіч

                 Розглянувши звернення  начальника відділу культури і туризму Золочівської РДА  про надання в  оренду приміщень  ,  керуючись п.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сасівська сільська рада ,-

В И Р І Ш И Л А :

                       1. Продовжити договір- оренди частини приміщення Народного дому  села Сасів площею 158 мкв , частину приміщення Народного дому села Ушня площею 6925 мкв, приміщення  Народного дому села Побіч  площею 97,7  мкв   терміном на 1(один) рік  до 31 грудня 2017 року на  умовах , які  передбачені договором.

                       2. Продовжити договір-оренди приміщеннь для бібліотек- філіалів села Сасів площею 63.9 мкв, села  Ушня площею 42.66 мкв, села Побіч  площею 15 мкв Золочівського  району Львівської області  терміном на 1(один) рік  до 31 грудня 2017 року на тих самих умовах , які були передбачені договором.

                       2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

 

 РІШЕННЯ № 208

Про вилучення земельної ділянки

                      Розглянувши заяву  гр. Білецької Любови Адамівни «Про вилучення земельної ділянки», відповідно до ст..ст.12,140,141,142 Земельного кодексу України, керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» Сасівська сільська рада,

В И Р І Ш И Л А :

                      1. Вилучити з користування гр. Білецької Любови Адамівни  земельну ділянку загальною  площею 0,09 га  для ведення особистого селянського господарства  в  селі Бір урочище «Біля Грицака» .                   

                     2. Дану земельну ділянку перевести до земель не наданих у власність і користування.

                     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин  Іванну Володимирівну.

РІШЕННЯ № 209

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

гр. Іванчук Софії Василівні для ведення   особистого селянського господарства вул. Головна  в селі Побіч

                    Розглянувши заяву гр. Іванчук Софії Василівни  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :                                                        

                           1. Дати  дозвіл  гр. Іванчук Софії Василівні 1942  року народження   жительці села Побіч Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність  площею 0,28  га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення  , яка розташована в селі Побіч  Золочівського району Львівської області вул.Головна.

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 210

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд гр. Кармазин С.М.

                     Розглянувши заяву громадянки Кармазин Стефанії Михайлівни « Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд » ,  відповідно до ст..ст.12, 116,118, 120,121 Земельного кодексу України ,  Закону України « Про державний земельний кадастр «керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                           1.Рішення виконкому  Сасівської сільської ради Золочівського району  Львівської області  від  27.12.1995  року №77  «Про надання  у приватну  власність земельної ділянки для ОЖБ гр.Кармазин С.М.», вважати як таке, що втратило свою  чинність.               

                           2.Дати дозвіл  гр. Кармазин Стефанії Михайлівні 1927 року народження жительці села Бір Золочівського району Львівської області на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,20 га для  обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд, яка  розташована в селі  Бір  Золочівського району Львівської області по вулиці Головна,20  за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                           3. Погоджену  в установленому порядку технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на затвердження сесією сільської ради.

                           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

РІШЕННЯ № 211

Про затвердження детального плану території  урочище «Біля Бужка»

                                       Відповідно до ст 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст.8,10,19,25, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 12 Закону України « Про основи містобудування»,  розглянувши містобудівну документацію – детальний план території розроблений ФОП Лаврін В.С., на виконання рішення 8 сесії 7 демократичного скликання Сасівської сільської ради від 29.07.2016 року №116 « Про виготовлення детального плану території» та беручи до уваги висновок громадських слухань,  сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити детальний план території по зміні цільового використання частини власних земельних ділянок громадян Барабаша Йосипа Петровича, Рибахи Юрія Богдановича, Гриньків Марії Ігорівни під готельно-туристичний комплекс із закладами торгівлі, громадського харчування, майстернями народних промислів, ігровими та спортивними спорудами в селі Грабово урочище «Біля Бужка» Золочівського району Львівської області.         

                   2. Дати дозвіл громадянам Барабаш Й.П., Рибаха Ю.Б.,Гриньків М.І. на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,6096 га в с.Грабово  урочище « Біля Бужка»  під  готельно-туристичний комплекс із закладами торгівлі, громадського харчування, майстернями народних промислів, ігровими та спортивними спорудами .

                   3. Погоджений в установленому порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність подати на затвердження сесії сільської ради.

                 4. Контроль за виконанням покласти на сільського голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 212

Про затвердження висновку про вартість об’єкта  незалежної оцінки майна

                         Взявши до уваги  Висновок про вартість об’єкта незалежної оцінки  майна – офісного приміщення  в урочищі «Тракторна бригада» на території Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області , відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», керуючись пп.30 п.1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та п.10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою нотаріального посвідчення договору купівлі- Сасівська сільська рада,-

                                    В И Р І Ш И Л А :

                    1. У з’язку з тим, що терміну дії  Висновку фізичної особи – підприємця  Снаговського  Олександра Івановича закінчився 20 вересня 2016 року,  затвердити  Висновок виготовлений  ПП «САПФІР –ОВ» (свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №6980 від 03.11.2008 року, кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ №6320 від 04.10.2008 року)  про вартість об’єкта незалежної оцінки офісного приміщення  другого поверху №№8-13  в урочищі «Тракторна бригада» Сасівська сільська рада  Золочівського району Львівської області ринковою вартістю об’єкта оцінки в сумі 89652 гривень (вісімдесять дев’ять тисяч шістсот п’ятдесять дві гривні 00 копійок).

                    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

РІШЕННЯ № 213

Про  затвердження проектно-кошторисної документації  «Будівництво системи автономного вуличного освітлення з використанням сонячних батарей у населених пунктах Сасівської сільської ради» та експертного звіту

                                 Відповідно до ст.ст.26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з участю у конкурсі від Державного Фонду регіонального розвитку,-  сільська рада ,-

                            В И Р І Ш И Л А :

                   1.Затвердити проектно-кошторисну документацію проекту «Будівництво системи автономного вуличного освітлення з використанням сонячних батарей у населених пунктах Сасівської сільської ради»  в сумі 1144,829 тис.гривень та Експертного звіту  №14-3054-16.

                 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Іванну Кармазин.

РІШЕННЯ № 214

Про внесення змін до рішення сільської ради №135 від 26.12.2011 року «Про встановлення ставок єдиного

податку»

                      Відповідно до Закону України від 20.12.2016 року №1791-VІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України, щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» керуючись  п.п.24 п.1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» Сасівська сільська рада,

В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести зміни в пункт перший  рішення Сасівської сільської ради

Золочівського району Львівської області №135 від 26.12.2011 року «Про встановлення ставок єдиного податку»  і викласти в такій редакції:

-         Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб – суб’єктів

підприємницької   діяльності з 01 січня 2017 року для першої групи – фізичних  осіб підприємців платників єдиного податку – 10  відсотків  до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого  Законом  на 1 січня  податкового(звітного)  року.

                    2.Доручити секретарю Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області  Водзік Ользі Василівні забезпечити  офіційне оприлюднення цього рішення.

                    3. Дане рішення вступає в силу з моменту офіційного оприлюднення.

                    4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.