с.Сасів Додаток 1
до рішення сесії сільської ради №172 від 06,12,2016року
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
Доходи Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження   624000,00 624000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 20000,00 20000,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 20000,00 20000,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 20000,00 20000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   12000,00 12000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 12000,00 12000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 592000,00 592000,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 362000,00 362000,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 20000,00 20000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   50000,00 50000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   240000,00 240000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   12000,00 12000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   40000,00 40000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   230000,00 230000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  230000,00 230000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   17000,00 2000,00 15000,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  2000,00 2000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1500,00 1500,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1500,00 1500,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   500,00 500,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  500,00 500,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   15000,00 0,00 15000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  15000,00 0,00 15000,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  5000,00 0,00 5000,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   10000,00 0,00 10000,00 0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 641000,00 626000,00 15000,00 0,00
с.Сасів Додаток №2
до рішення сесії сільської ради №172 від 06,12,2016року
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
Видатки Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017рік
 за тимчасовою класифікацією видатків та кредитуванням місцевих бюджетів
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100 Державне управління 396000,00 396000,00 286000,00 28500,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 406000,00
0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 396000,00 396000,00 286000,00 28500,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 406000,00
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00
3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00
6000 Житлово-комунальне господарство 6000,00 6000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 11000,00
6052 0620 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 5000,00
6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 6000,00 6000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00
6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
Разом видатків 426000,00 426000,00 286000,00 33500,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 7000,00 0,00 0,00 441000,00
8000 Міжбюджетні трансферти Субвенції 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00
8800 0180 Інші субвенції 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00
Всього видатків 626000,00 626000,00 286000,00 33500,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 7000,00 0,00 0,00 641000,00
       
с.Сасів Додаток №3
до рішення сесії сільської ради №172 від 06,12,2016року
"Про сільський бюджет на 2017 рік"
Розподіл видатків Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2017рік
за головними розпорядниками
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 626000,00 626000,00 286000,00 33500,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 7000,00 0,00 0,00 641000,00
0100 Державне управління 396000,00 396000,00 286000,00 28500,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 406000,00
0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 396000,00 396000,00 286000,00 28500,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 406000,00
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00
3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 4000,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00
6000 Житлово-комунальне господарство 6000,00 6000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 11000,00
6052 0620 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 5000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 5000,00
6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 6000,00 6000,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,00
6600 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
6650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00
8800 0180 Інші субвенції 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00
Всього 626000,00 626000,00 286000,00 33500,00 0,00 15000,00 15000,00 0,00 7000,00 0,00 0,00 641000,00
 
   

                                                                                                                                                                        Додаток № 4            

                                                                                                                                                                        до рішення  сесії сільської ради від   №172                                                                                                                                                                         від 06,12.2016 р.

                                                                                                                                                                       «Про сільський бюджет Сасівської сільської                                                                                                                                                                        ради на 2017рік»                   

                                                             Джерела фінансування  сільського бюджету  на 2017рік

 

 

Код

 

 

Назва

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

Разом

 

Разом

 

у т. ч бюджет розвитку

200000 Внутрішнє фінансування 0 0 0 0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0 0 0 0
208100 На початок року 3000 0 0 3000
208200 На кінець року 3000 0 0 3000
Зовнішній борг 0 0 0 0
Всього за типом кредитора
Фінансування за борговими операціями
602100 На початок року 3000 0 0 3000
602200 На кінець року 3000 0 0 3000
Всього за типом боргового зобов’язання 0 0 0 0
  Разом 0 0 0 0
 Додаток №5
до рішення сесії  сільської ради 
"Про сільський бюджет Сасівської
сільської ради на 2017 рік "
від 06 грудня 2016 року № 172
    Показники міжбюджетних трансфертів між  сільським бюджетом  Сасівської сільської ради
та районним бюджетом Золочівського району на 2017 рік
               
               
Код бюджету Найменування місцевого бюджету  Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд Спеціальний фонд
8800                                                         Інші субвенції
Золочівський районний  бюджет  200 000
  Всього 200000

                                                                                                                                                                                          Додаток №6  

                                                                                                                                                                                     до рішення  сесії   сільської ради

                                                                                                                                                                                     від  06,12,2016 року № 172

Перелік  регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів сільського  бюджету  у 2017 році      (грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума
01 Сільська рада 30000 5000 35000
3400

Інші видатки на соціальний захист населення

 

Надання одноразової допомоги на поховання  на 2017 рік 4000 4000
6052 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства на 2017рік 5000 5000
6060 Благоустрій  міст,сіл і селищ Благоустрій населених пунктів Сасівської сільської ради на 2017рік 6000 6000
6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг Програма по утриманню та ремонту автомобільних доріг Сасівської сільської ради на 2016-2018роки 20000 20000
Всього 30000 5000   35000

                                                                                                                                                       Додаток № 7

                                                                                                  до рішення сесії сільської ради

                                                                                            «Про бюджет сасівської сільської

                                                                                             на 2017рік»

                                                                                             від 06,12,2016. № 172

Лімітне  споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по підвідомчих установах на 2017 рік

(загальний фонд)

 

Назва установ

 

Теплова енергія

г/кал

 

Водопоста-чання м.куб.

 

Електро- енергія квт.

 

Газ

м.куб.

Тверде паливо  м.куб.
Сасівська сільська рада 4300 2500  
В т.ч.      
Апарат сільської ради - - 1300 2500      -
Вуличне освітлення 3000