с.Сасів Додаток 2
До рішення сесії сільської ради
від 06,12,2016 № 185
Видатки Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
150000 Будівництво 0,00 0,00 0,00 26000,00 0,00 0,00 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
150101 Капітальні вкладення 0,00 0,00 0,00 26000,00 0,00 0,00 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
Разом видатків 0,00 0,00 0,00 26000,00 0,00 0,00 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
Всього видатків 0,00 0,00 0,00 26000,00 0,00 0,00 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
Секретар сільської ради О.В.Водзік
с.Сасів Додаток 3
До рішення сесії сільської ради
від 06,12,2016 № 185
Розподіл видатків Місцевий бюджет Сасівської сільської радина 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 0,00 0,00 0,00 26000,00 0,00 0,00 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
150000 Будівництво 0,00 0,00 0,00 26000,00 0,00 0,00 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
150101 Капітальні вкладення 0,00 0,00 0,00 26000,00 0,00 0,00 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
Всього видатків 0,00 0,00 0,00 26000,00 0,00 0,00 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
Секретар сільської ради О.В.Водзік
с.Сасів Додаток 4
До рішення сесії сільської ради
від 06.12.2016 № 185 
Джерела фінансування Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік
(грн.)
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
208100 На початок періоду 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
Всього за типом кредитора 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
602100 На початок періоду 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
Всього за типом боргового зобов'язання 0,00 26000,00 26000,00 26000,00
Секретар сільської ради О.В.Водзік

                                                                                                                                                            Додаток № 8

                                                                                                                                                           до рішення  сесії сільської ради   

                                                                                                                                                           від 06,12,2016 р. № 185  

 Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Назва об’єктів відповідно  до проектно - кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
01

Рада

0
150101 Капітальні вкладення Виготовлення Робочого проекту «Будівництво сиситеми автономного вуличного освітлення з використанням сонячних батарей у населених пунктах Сасівської сільської ради 26000
Всього 0