с.Сасів Додаток 1
до рішення сесії сільської ради
"Про сільський бюджет на 2016 рік"
Доходи Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
           
20000000 Неподаткові надходження   943,46 0,00 943,46 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   943,46 0,00 943,46 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   943,46 0,00 943,46 0,00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 943,46 0,00 943,46 0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 943,46 0,00 943,46 0,00
Секретар сільської ради О.В.Водзік
с.Сасів Додаток 2
До рішення сесії сільської ради
від 25.11.2016 № 163
Видатки Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управління 0,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010116 Органи місцевого самоврядування 0,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 943,46 943,46 773,33 0,00 0,00 0,00 943,46
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090501 Організація та проведення громадських робіт 0,00 0,00 0,00 943,46 943,46 773,33 0,00 0,00 0,00 943,46
Разом видатків 0,00 7000,00 0,00 943,46 943,46 773,33 0,00 0,00 0,00 943,46
Всього видатків 0,00 7000,00 0,00 943,46 943,46 773,33 0,00 0,00 0,00 943,46
Секретар сільської ради О.В.Водзік
с.Сасів Додаток 3
До рішення сесії сільської ради
від 25.11.2016 № 163
Розподіл видатків Місцевий бюджет Сасівської сільської радина 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 0,00 7000,00 0,00 943,46 943,46 773,33 0,00 0,00 0,00 943,46
010000 Державне управління 0,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010116 Органи місцевого самоврядування 0,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 943,46 943,46 773,33 0,00 0,00 0,00 943,46
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090501 Організація та проведення громадських робіт 0,00 0,00 0,00 943,46 943,46 773,33 0,00 0,00 0,00 943,46
Всього видатків 0,00 7000,00 0,00 943,46 943,46 773,33 0,00 0,00 0,00 943,46
Секретар сільської ради О.В.Водзік

                                                                                                                                                    Додаток №6  

                                                                                                                                                                                     до рішення  сесії   сільської ради

                                                                                                                                                                                     від  25,11,2016 року № 163

 Зміни до переліку  регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів сільського  бюджету  у 2016 році      (грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума
01 Сільська рада 0 0
090412

Інші видатки на соціальний захист населення

"ПРОГРАМА  ЗАХОДІВ ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

   для дітей-інвалідів, дітей військових, які перебували чи перебувають у 

зоні АТО і які проживають

на території Сасівської сільської ради

1400 1400
090412

Інші видатки на соціальний захист населення

 

Надання одноразової адресної допомоги громадянам Сасівської сільської ради  на 2016 рік -1400 1400
Всього 0     0