с.Сасів Додаток 1
До рішення сесії сільської ради
від 17,10,2016 № 131
Доходи Місцевий бюджет Сасівської сільської ради  на 2016 рік
(грн.)
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
20000000 Неподаткові надходження   0,00 947,68 0,00 947,68
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,00 947,68 0,00 947,68
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,00 947,68 0,00 947,68
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 0,00 947,68 0,00 947,68
РАЗОМ ДОХОДІВ 0,00 947,68 0,00 947,68
ВСЬОГО ДОХОДІВ 0,00 947,68 0,00 947,68
Секретар сільської ради О.В.Водзік
с.Сасів Додаток 2
До рішення сесії сільської ради
від 17,10,2016 № 131
Видатки Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 947,68 947,68 776,79 0,00 0,00 0,00 947,68
090501 Організація та проведення громадських робіт 0,00 0,00 0,00 947,68 947,68 776,79 0,00 0,00 0,00 947,68
Разом видатків 0,00 0,00 0,00 947,68 947,68 776,79 0,00 0,00 0,00 947,68
Всього видатків 0,00 0,00 0,00 947,68 947,68 776,79 0,00 0,00 0,00 947,68
Секретар сільської ради О.В.Водзік
с.Сасів Додаток 3
До рішення сесії сільської ради
від 17,10,2016 № 131
Розподіл видатків Місцевий бюджет Сасівської сільської радина 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 0,00 0,00 0,00 947,68 947,68 776,79 0,00 0,00 0,00 947,68
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 947,68 947,68 776,79 0,00 0,00 0,00 947,68
090501 Організація та проведення громадських робіт 0,00 0,00 0,00 947,68 947,68 776,79 0,00 0,00 0,00 947,68
Всього видатків 0,00 0,00 0,00 947,68 947,68 776,79 0,00 0,00 0,00 947,68
Секретар сільської ради О.В.Водзік