Рішення дванадцятої позачергової сесії сьомого скликання Сасівської сільської ради

від 25 листопада 2016 року

   РІШЕННЯ № 163

                   Про внесення змін до сільського бюджету Сасівської сільської ради на 2016 рік

              Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України,  , заслухавши інформацію сільського голови Кармазин І.В. про організацію громадських робіт, та фінансування їх згідно договору №135516102800001 від 28 жовтня  2016 року по фінансуванні організації оплачуваних громадських робіт по благоустрою території сільської ради  (для оплати праці підсобних робітників) ,  придбання  подарунків до Дня Святого Миколая , та для виплати індексації заробітньої плати і відпускних і премій до дня місцевого самоврядування  працівникам сільської ради ,  керуючись пп.23 п.1 ст.26    Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

             1.Внести  зміни  до  рішення сесії сільської ради  від 24 грудня 2015 р. № 26

 «Про сільський бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік »,а саме :

            В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2016 рік на суму 943,46 грн  в т.ч.  доходи спеціального фонду сільського бюджету на 943,46 грн (додаток №1, ).           

      В абзаці третьому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2016 рік на 943,46 грн., у тому числі  видатків  спеціального фонду  в сумі 943,46  гривень .

Внести відповідні зміни до показників сільського бюджету за функціональною (додаток 2) і відомчої (додаток 3) структурами бюджету .

   Доповнити п.6 абзац перший  наступним  змістом:

         « - затвердити зміни в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм  у сумі 1400 гривень.(додаток 6)».    

              2. Додатки №  1,2,3,6 ,до цього рішення є його невід’ємною частиною.

                3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів Козачинська А.Р. 

РІШЕННЯ № 164

Про продовження терміну дії звіту про незалежну оцінку майна

      Керуючись пп.30 п.1 ст.26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» та п.10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п. 26 постанови КМУ  від 10.12.2003 р. № 1891 із змінами та доповненнями «Про затвердження методики оцінки майна» та на виконання рішення сесії Сасівської сільської ради № 120 від 06 липня 2016 року «Про відчуження офісного приміщення в селі Сасів», сесія Сасівської сільської рада,-

                                    В И Р І Ш И Л А :

                1. Продовжити термін дії Звіту про незалежну оцінку майна – офісних приміщень приміщення другого поверху №№8-13  загальною площею 141,90 кв.м в урочищі «Тракторна бригада» с.Сасів Золочівського району Львівської області фізичної особи – підприємця  Снаговського  Олександра Івановича (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №15506/13 виданого Фондом держмайна України від 30.10.2013 року)  до 31 травня 2017 року.

                 2. Дане рішення додати до зального звіту про оцінку вказаного майна.

                 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

 РІШЕННЯ № 165

Про затвердження «Програми заходів  до дня Святого Миколая» для дітей-інвалідів, дітей військових, які перебували чи перебувають у  зоні АТО  і  проживають на території Сасівської сільської ради

                     Відповідно до  Закону України  «Про місцевий бюджет України на 2016 рік», керуючись п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Сасівська сільська рада,-

                               В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити «Програму заходів  до  дня Святого Миколая» для дітей-інвалідів, дітей військових , які перебували чи перебувають у зоні АТО і проживають на території Сасівської сільської  ради Золочівського району Львівської області.(згідно додатку).

                  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  сільського голову Кармазин І.В.

 

"ПРОГРАМА  ЗАХОДІВ ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

для дітей -інвалідів,  
дітей військових, які перебували чи перебувають у зоні
АТО, і проживають на території Сасівської сільської ради

 

ЗМІСТ

     Вступ

  1. 1.Проблема на розв’язання якої спрямована Програма
  2. 2.Мета та завдання Програми
  3. 3.Паспорт Програми
  4. 4.Обсяги та джерела фінансування Програми
  5. 5.Перелік заходів та завдань Програми 

ВСТУП

Програма спрямована на формування сприятливого соціокультурного середовища для  життєдіяльності і реалізації основних соціальних функцій родин, з метою виховання та утримання дітей в атмосфері родинної любові, турботи, збереження національних цінностей та традицій, пропаганди серед населення Сасівської сільської ради  сімейних форм виховання дітей -інвалідів,  дітей військових, які перебували чи перебувають у зоні АТО .

 1. Проблема на розв’язання якої спрямована Програма

Програма передбачає заходи спрямовані на збереження та популяризацію національних духовних традицій серед дітей сільської ради, а також пропагування сімейних форм виховання дітей-інвалідів, дітей військових, які перебували чи перебувають у зоні АТО.

2. Мета та завдання Програми

Основною метою Програми є збереження та популяризація національних духовних традицій серед дітей сільської ради, підтримка, дітей-інвалідів, , дітей військових, які перебували чи перебувають у зоні АТО які зареєстровані чи проживають на території Сасівської сільської ради.

 3. Паспорт Програми

Назва: "Програма  заходів до дня Святого Миколая для  дітей-інвалідів, дітей військових, які перебували чи перебувають у зоні АТО, і  проживають чи навчаються в навчальних закладах на території Сасівської сільської ради

Замовник: Сасівська сільська рада Золочівського району Львівської області

Відповідальні виконавці: Сасівська сільська рада Золочівського району Львівської області.

Мета: підтримка дітей-інвалідів, дітей військових, які перебували чи перебувають у зоні АТО, і проживають чи навчаються в навчальних закладах на території Сасівської сільської ради.

Термін реалізації:

початок: 1 листопада 2016 року                              закінчення: 31 грудня 2016 року

Загальний обсяг фінансування,   1275 грн (одна тисяча двісті сімдесять п’ять гривень)

Очікувані результати виконання Програми:

- формування сприятливого соціокультурного середовища для  життєдіяльності і реалізації основних соціальних функцій родин, з метою виховання та утримання дітей в атмосфері родинної любові, турботи, збереження національних цінностей та традицій, пропаганди серед населення Сасівської сільської ради сімейних форм

- підтримка дітей-інвалідів, дітей військових, які перебували чи перебувають у зоні АТО.      

Координація та контроль за ходом виконання Програми:

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцями заходів і завдань. Контроль за виконанням заходів та завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює головний розпорядник коштів – Сасівська сільська рада.

        Виконання Програми закінчується 31 грудня 2016 року.

4.Обсяги та джерела фінансування, перелік заходів та завдань

 Програми до дня Святого Миколая для дітей-інвалідів, дітей військових, які перебували чи перебувають у зоні АТО , і  проживають на території Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області. 

                                            грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2016 рік Усього витрат на виконання програми
Усього: 1275,00 1275,00

Секретар                                                                                О.Водзік                             

    РІШЕННЯ № 166

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

гр. Волуйчик Зіновії Володимирівні для обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в

селі Бір, вулиця Бічна,1а

                    Розглянувши заяву гр.Волуйчик Зіновії Володимирівни « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1.Рішення  Виконкому  Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області  від  27.12.1995 року №77  «Про надання  у власність  земельної ділянки гр.. Кармазин Б.В..  для ОЖБ », вважати як таке, що втратило чинність.

                        2. Дати  дозвіл  гр. Волуйчик Зіновії Володимирівні   1933  року народження  жительці міста Ужгород  вул. Керченська 7/5  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність  площею 0,25  га для обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд із земель громадської та житлової забудови , яка розташована в селі Бір  Золочівського району Львівської області по вулиці Бічна,1а.

                         3. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 167

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд

гр. Яхторович Р.Й.

                     Розглянувши заяву громадянина  Яхторович Р.Й. « Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд » ,  відповідно до ст..ст.12, 116,118, 120,121 Земельного кодексу України ,  Закону України « Про державний земельний кадастр «керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.Рішення Виконкому  Сасівської сільськї ради Золочівського району  Львівської області  від  27.12.1995  року №77 «Про надання  у приватну  власність земельної ділянки для ОЖБ гр.Яхторовичу Р.Й.», вважати як таке, що втратило свою  чинність.               

                  2.  Дати дозвіл  гр. Яхторович Роману Йосиповичу  1955 року народження жителю села Сасів Золочівського району Львівської області на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,15 га для  обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд, яка  розташована в селі  Сасів  Золочівського району Львівської області по вулиці Старицька,15а  за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                  3. Погоджену  в установленому порядку технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на затвердження сесією сільської ради.

                  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 168

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  у власність

гр. Лютак Олександрі Михайлівні для  ведення особистого селянського господарства ур.»Біля млина» село Сасів

                    Розглянувши заяву гр. Лютак Олександри Михайлівни  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  гр Лютак Олександрі Михайлівні 1959  року народження жительці села Сасів Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність загальною  площею 0,20 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення яка розташована в селі Сасів ур. «Біля млина».

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 169

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  у власність

гр. Квас Марії Василівни для  ведення особистого селянського господарства «ур»Біля бочок» село Ушня

                    Розглянувши заяву гр. Квас Марії Василівни  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  гр Квас Марії Василівні 1984  року народження жительці села Ушня  Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність загальною  площею 0,13 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення яка розташована в селі Ушня ур. «Біля бочок».

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

РІШЕННЯ № 170

Про коригування детального плану території

                  Відповідно до статей 8,16,19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Мінрегіону України від 16 листопада 2011 року №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», керуючись пп.34 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,враховуючи заяву директора ПП «Глиняни АГРО»  Рибака Ореста  Михайловича ,  сільська рада,-

                                    В И Р І Ш И Л А :

                    1.Дати дозвіл на коригування  детального  плану території  з метою впорядкування території і визначення необхідної площі земельної ділянки для обслуговування основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в селі Сасів по вулиці Колтівська,20. ПП «Глиняни АГРО».

                    2. Сасівській сільській раді сповістити через засоби масової інформації  про  коригування  детального плану території з метою впорядкування території  і визначення необхідної площі земельної ділянки для обслуговування основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машонобудівної та іншої промисловості  ПП «Глиняни АГРО» в селі Сасів по вулиці Колтівська,20.

                    3. Сасівській сільській раді провести в установленому порядку заходи по організації громадського обговорення вищезгаданого  коригування детального плану території.

                    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

 РІШЕННЯ № 171

 Про надання дозволу на виготовлення проектно кошторисної документації «Будівництво системи автономного вуличного освітлення з використанням сонячних батарей у населених пунктах Сасівської сільської ради» 

                        Заслухавши  сільського голову Сасівської сільської ради  І.В.Кармазин , щодо  надання дозволу на виготовлення проектно кошторисної документації «Будівництво системи автономного вуличного освітлення з використанням сонячних батарей у населених пунктах Сасівської сільської ради»,   керуючись ст.26 п.42 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, сільська рада 

                   В И Р І Ш И Л А  :

                           1. Дати дозвіл на виготовлення проектно кошторисної документації «Будівництво системи автономного вуличного освітлення з використанням сонячних батарей у населених пунктах Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області».

                                      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову  І.В.Кармазин.