Рішення одинадцятої сесії сьомого скликання Сасівської сільської ради

від 17 жовтня 2016 року

   РІШЕННЯ № 131

                       Про внесення змін до сільського бюджету Сасівської ради на 2016 рік

              Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України,  , заслухавши інформацію сільського голови Кармазин І.В. про організацію громадських робіт, та фінансування їх згідно договору №135516092700001 від 27 вересня 2016 року по фінансуванні організації оплачуваних громадських робіт по благоустрою території сільської ради  (для оплати праці підсобних робітників), керуючись пп.23 п.1 ст.26     Закону України

« Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

             1.Внести  зміни  до  рішення сесії сільської ради  від 24 грудня 2015 р. № 26

 «Про сільський бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік »,а саме :

            В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2016 рік на суму 947,68 грн  в т.ч.  доходи спеціального фонду сільського бюджету на 947,68 грн (додаток №1, ).           

      В абзаці третьому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2016 рік на 947,68 грн., у тому числі  видатків  спеціального фонду  в сумі 947,68  гривень .

      Внести відповідні зміни до показників сільського бюджету за функціональною (додаток 2) і відомчої (додаток 3) структурами бюджету .

     2. Додатки №  1,2,3,до цього рішення є його невід’ємною частиною .

                3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів Козачинська А.Р. 

                                                                         Р І Ш Е Н Н Я  №132

                                                           Про внесення змін до сесій сільської ради

                           Відповідно до вимог  Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з проведенням капітального ремонту Народного дому села Ушня  та з метою покращення соціальної і культурної діяльності сільської ради, розподілу вільного залишку бюджетних коштів по спеціальному фонду , що утворився в сільському бюджеті на 01.01.2016 року, сільська рада:

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до рішення сесії сільської ради №63 від 03.03.2016 

року «Про спрямування вільних залишків , які склалися станом на 01.01.2016 року» і викласти в такій редакції:

                    -спрямувати вільні залишки в сумі 63100грн на капітальний

ремонт Народного дому с.Ушня  Золочівського району Львівської області  з спеціального фонду (бюджет розвитку) сільської ради.

                    2. Внести зміни  до рішення  сесії сільської ради №67 від 03.03.2016 року «Про спрямування вільних залишків, які склалися станом на 01.01.2016 року» і викласти в такій редакції:

                      - спрямувати вільні залишки сільського бюджету по спеціальному фонду (бюджету розвитку) в сумі 10000 гривень на капітальний ремонт Народного дому села Ушня Золочівського району Львівської області .

                      3. Внести зміни  до п.1  рішення  сесії сільської ради №66 від 03.03.2016 року «Про внесення змін до сільського бюджету Сасівської сільської ради на 2016 рік» і замінити п.4 абзац 3і 4  словами:

                        -на проведення  капітального ремонту Народного Дому села Ушня в сумі 73100 гривень.

                       4. Додаток 8 рішення сесії сільської ради №66 викласти у зміненій редакції. (додаток №8 додається).

                       5. Додаток №8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

                       6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

                                                                                    Р І Ш Е Н Н Я №133

                                         Про внесення змін до рішення сесії сільської ради

                   Відповідно до ст.ст.3,4,7,8-11 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (Малу приватизацію) , керуючись п.30,42  частини 1 ст.26, ст.60 та п.10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  у відповідності до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, сесія Сасівської сільської ради ,-

                                   В И Р І Ш И Л А :

                     1.Внести зміни до рішення № 92, V сесії VІІ демократичного скликання Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області від 24 травня  2016 року:

                      - у п.2 даного рішення  та у додатку №1 до даного рішення  слова «1/2 частини (другий поверх) будівлі пожежного депо»  замінити словами:

                       «Офісне приміщення».

                    2. Внести зміни до рішення №120, VІІ(позачергової ) сесії VІІ демократичного скликання Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області від 06 липня  2016 року:

-         у п.1 та п.2 даного рішення слова «1/2 частини (другий поверх) будівлі пожежного депо»  замінити словами:

                       «Офісне приміщення».

                    3. Звернутися до товарної біржі  «Українська міжрегіональна» з проханням внести відповідні зміни до протоколу проведення аукціону від 23.09.2016 року.               

                      4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

                                                                                   Р І Ш Е Н Н Я №134

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на                                                                             (місцевості) гр. Дерпак І.Д.

               Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та Закону України   « Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельну ділянку державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням»  №237-VІІ від 14.05.2013 року, «  , виготовлений  ФО –П Захарчук О.Л. на підставі рішення V сесії VІІ демократичного скликання Сасівської сільської ради від 24 травня 2016 року  №103, керуючись ст.ст. 12,121,186 Земельного Кодексу України пп..34 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сасівська сільська рада,-                                                                                                                                                               

                                 Вирішила:                                     

                                      1. Затвердити гр. Дерпак Ірині Дмитрівні 1941 року народження  жительці села  Сасів Золочівського району Львівської  області    технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 0,1719 га (кадастровий  номер 4621886400 : 02:001 :0057) для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд ,яка розташована село Сасів Золочівського району Львівської області вул.Замкнута,2 за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                                      2. Надати у власність гр.Дерпак Ірині Дмитрівні  жительці села Сасів Золочівського району  Львівської  області    земельну ділянку  площею 0,1719га для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд , яка розташована в селі Сасів по вулиці Замкнута,2.

                                   3 Громадянці Дерпак Ірині Дмитрівні  оформити право власності на земельну ділянку  згідно   чинного    законодавства  України .

                                      4 . Спеціалісту 2 категорії сільської ради Дмитрів Оксані Миколаївні внести відповідні зміни в земельно-кадастрові книги.

                                      5. Контроль за виконанням даного рішення прокласти на постійно-діючу сільськогосподарську комісію ( ДмитрівО.М.).

Р І Ш Е Н Н Я №135

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на                                                                                            (місцевості) гр.Зарембі Д.Л.

               Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» та Закону України   « Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельну ділянку державної та комунальної власності у зв’язку з їх розмежуванням»  №237-VІІ від 14.05.2013 року, «  , виготовлений  ФО-П  Захарчук О.Л., керуючись ст.ст. 12,121,186 Земельного Кодексу України пп..34 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сасівська сільська рада,-                                                                                                                                                                                                    

                                  Вирішила:                                     

                                      1. Затвердити технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 0,2179 га (кадастровий  номер 4621886400 : 02:005 :0010) для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд (присадибна ділянка),  яка розташована в селі Сасів Золочівського району Львівської області вул. Медова,7  за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                                      2 . Спеціалісту 2 категорії сільської ради Дмитрів Оксані Миколаївні внести відповідні зміни в земельно-кадастрові книги.

                                      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

                Р І Ш Е Н Н Я  №136

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Половичу П.Є

в селі Ушня  вул.Підхомець,12а 

                                       Відповідно до ст.ст. 12,33,81,116,118,121 Земельного Кодексу України , ст..ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»,    виготовлений  ФО-П Середа В.О..   « Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність», керуючись пп.34 п.1ст.. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   у  власність загальною площею 0,15  га ( кадастровий номер 4621886400: 01: 006: 0016 )  гр..Половичу Петру Євгеновичу для  будівництва та  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в  селі Ушня  Золочівського району Львівської області вулиця.Підхомець,12а.

                 2. Надати у власність Половичу Петру Євгеновичу  земельну ділянку площею 0,15 га (кадастровий номер 4621886400:01:006:0016 ) для будівництва та   обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд( присадибна ділянка)  в  селі Ушня по вулиці Підхомець ,12а  Золочівського району Львівської області за рахунок  земель  житлової та громадської забудови Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області .

                 3. Громадянину Половичу Петру Євгеновичу  оформити  право власності на  земельну  ділянку відповідно до чинного законодавства України..

                 4. Спеціалісту 2 категорії сільської ради по земельних питаннях Дмитрів Оксані Миколаївні внести необхідні зміни в земельно-облікові документи.

                 5. Контроль за виконанням покласти на постійно-діючу сільськогосподарську комісію. (Дмитрів О.М.)

                Р І Ш Е Н Н Я  №137

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шевчук М.Є.

в селі Бір вул.Головна,28а  

                                       Відповідно до ст.ст. 12,33,81,116,118,121 Земельного Кодексу України , ст..ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»,    виготовлений  ФО-П Захарчук О.Л.  « Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність», керуючись пп.34 п.1ст.. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   у  власність загальною площею 0,2455  га ( кадастровий номер 4621886400: 04: 004: 0021 )  гр..Шевчук Миколі Євгеновичу  для  будівництва та   обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд( присадибна ділянка)  в  селі Бір   Золочівського району Львівської області вулиця.Головна,28а.

                 2. Надати у власність гр.Шевчук Миколі Євгеновичу  земельну ділянку площею 0,2455 га (кадастровий номер 4621886400:04:004:0021 ) для будівництва і   обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд( присадибна ділянка)  в  селі Бір по вулиці Головна,28а  Золочівського району Львівської області за рахунок  земель  житлової та громадської забудови Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області .

                 3. Громадянину Шевчук Миколі Євгеновичу  оформити  право власності на  земельну  ділянку відповідно до чинного законодавства України..

                 4. Спеціалісту 2 категорії сільської ради по земельних питаннях Дмитрів Оксані Миколаївні внести необхідні зміни в земельно-облікові документи.

                 5. Контроль за виконанням покласти на постійно-діючу сільськогосподарську комісію. (Дмитрів О.М.)

     Р І Ш Е Н Н Я  №138

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Крупик Іванні Семенівні

в селі Сасів  вул. Старицька

                                       Відповідно до ст.ст. 12,33,81,116,118,121 Земельного Кодексу України , ст..ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»,    виготовлений  Золочівським РВВ Львівської РФ Центру ДЗК « Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність», керуючись пп.34 п.1ст.. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у  власність загальною площею 0,1902 га  (кадастровий номер 4621886400:02:001:0049) гр. Крупик Іванні Семенівні для   ведення особистого селянського господарства  в  селі Сасів вулиця Старицька Золочівського району Львівської області.           

                 2. Надати у власність  гр. Крупик Іванні Семенівні  земельну ділянку площею 0,1902 га ( кадастровий номер  4621886400:02:001:0049) для  ведення особистого селянського господарства  в  селі Сасів вулиця Старицька  Золочівського району Львівської області за рахунок  земель сільськогосподарського призначення  Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області.                        

                 3. Громадянці  Крупик Іванні Семенівні   оформити  право власності на  земельну ділянку відповідно до чинного законодавства України.

                 4. Спеціалісту 2 категорії сільської ради по земельних питаннях Дмитрів Оксані Миколаївні внести необхідні зміни в земельно-облікові документи.

                 5. Контроль за виконанням покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                                                                                            Р І Ш Е Н Н Я  №139

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Третяк Ірини Яківни

в селі Пісок  вул.Головна

                                       Відповідно до ст.ст. 12,33,81,116,118,121 Земельного Кодексу України , ст..ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»,    виготовлений  ПП» ПРОФІКОН» « Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність», керуючись пп.34 п.1ст.. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у  власність загальною площею 0,5700 га  (кадастровий номер 4621886400:05:001:0009) гр. Третяк Ірині Яківні для   ведення особистого селянського господарства  в  селі Пісок вулиця Головна Золочівського району Львівської області.                            

                 2. Надати у власність  гр. Третяк Ірині Яківні  земельну ділянку площею 0,5700 га       ( кадастровий номер  4621886400:05:001:0009) для  ведення особистого селянського господарства  в  селі Пісок вулиця Головна  Золочівського району Львівської області за рахунок  земель сільськогосподарського призначення  Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області.                        

                 3. Громадянці  Третяк Ірині Яківні оформити  право власності на  земельну ділянку відповідно до чинного законодавства України.

                 4. Спеціалісту 2 категорії сільської ради по земельних питаннях Дмитрів Оксані Миколаївні внести необхідні зміни в земельно-облікові документи.

                 5. Контроль за виконанням покласти на сільського голову Кармазин І.В.

   Р І Ш Е Н Н Я  №140

Про затвердження детального плану території  в селі Сасів по вулиці Колтівська,20 

                                       Відповідно до ст 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» .ст.ст.8,10,19,25, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 12 Закону України « Про основи містобудування»,  розглянувши містобудівну документацію – детальний план території розроблений Золочівським РВ ОП Львівське обласне ПВ АПВ , на виконання рішення 5 сесії 7 демократичного скликання Сасівської сільської ради від 124.05.2016 року №94     « Про виготовлення детального плану території»  сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити детальний план території  з метою впорядкування території і визначення необхідної площі земельної ділянки для обслуговування основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в селі Сасів по вулиці Колтівська,20 Золочівського району Львівської області.                 

                 2. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 0,67га для обслуговування основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в селі Сасів по вулиці Колтівська,20 Золочівського району Львівської області.

                 3. Погоджений в установленому порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду подати на затвердження сесії сільської ради.

                 4. Контроль за виконанням покласти на сільського голову Кармазин І.В.

   Р І Ш Е Н Н Я №141

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність    гр. Лютак Олександрі Михайлівні для обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в селі Сасів вулиця Бродівська,35

                    Розглянувши заяву гр.Лютак Олександри Михайлівни   « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельних ділянок» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1.Рішення  Виконавчого комітету   Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області  від  27.02.1996 року №7 «Про надання  у власність  земельних ділянок у    гр.. Процик Н.П.  для ОЖБ  І ОСГ», вважати як таке, що втратило чинність.

                        2. Дати  дозвіл  гр. Лютак Олександрі Михайлівні 1959  року народження  жительці села Сасів Золочівського району Львівської області    на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність  площею 0,14  га для обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд із земель громадської та житлової забудови , яка розташована в селі Сасів  Золочівського району Львівської області по вулиці Бродівська,35.

                       3. Погоджений   в  установленому  порядку  проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

                                                                                        Р І Ш Е Н Н Я №142

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

 гр .Ковалишину Володимиру Андрійовичу для  ведення особистого селянського господарства 

в урочищі «Біля бочок».

                    Розглянувши заяву учасника АТО  гр.Ковалишина Володимира Андрійовича « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1. Дати  дозвіл учаснику АТО гр. Ковалишину Володимиру Андрійовичу  1989 року народження  жителю села Сасів  Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення  яка розташована в селі Ушня урочище «Біля бочок».

                  2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну .

                                                                                             Р І Ш Е Н Н Я №143

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

 гр Кармазину Тарасу Ярославовичу для  ведення особистого селянського господарства

 в урочищі «Біля бочок».

                    Розглянувши заяву учасника АТО  гр.Кармазин Тараса Ярославовича « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1. Дати  дозвіл учаснику АТО гр. Кармазин Тарасу Ярославовичу 1976 року народження  жителю села Сасів  Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення  яка розташована в селі Ушня урочище «Біля бочок».

                  2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну .

                                                                                             Р І Ш Е Н Н Я №144

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

 гр. Іващишин Богдану Петровичу для  ведення особистого селянського господарства

 в урочищі «Під Щолопом».

                    Розглянувши заяву учасника АТО  гр.Іващишина Богдана Петровича « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1. Дати  дозвіл учаснику АТО гр. Іващишину Богдану Петровичу 1973 року народження  жителю села Сасів  Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення  яка розташована в селі Побіч урочище «Під Щолопом».

                  2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну .

                                                                                      Р І Ш Е Н Н Я №145

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  у власність

гр. Литвин Руслану Анатолійовичу для обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд та  ведення особистого селянського господарства по вул.Замлини,12а  в селі Ушня

                    Розглянувши заяву гр. Литвина Руслана Анатолійовича  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельних ділянок» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 30.09.2016 року Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1.Рішення  14 сесії 21 скликання   Сасівської сільської ради Золочівського району ьвівської області  від  16.12.1993 року  «Про надання  у власність  земельних ділянок     гр. Свідерській Є.Д.  для ОЖБ  І ОСГ», вважати як таке, що втратило чинність.

                        2. Дати  дозвіл  гр. Литвин Руслану Анатолійовичу 1985  року народження   жителю села Ушня Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність  площею 0,17  га для обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд із земель громадської та житлової забудови , яка розташована в селі Ушня  Золочівського району Львівської області по вулиці Замлини,12а

                          3.Дати  дозвіл  гр. Литвин Руслану Анатолійовичу 1985  року народження   жителю села Ушня Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність  площею 0,36  га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення  , яка розташована в селі Ушня  Золочівського району Львівської області урочище «За дорогою»..

                         4.. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                                                                                                       Р І Ш Е Н Н Я №146

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

гр. Панчишин Ярославу Володимировичу для будівнитцтва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель  та споруд  в селі Гутище вулиця Гора,14

                    Розглянувши заяву гр.Панчишин Ярослава Володимировича   « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , згідно договору купівлі-продажу від 01 березня 2016 року Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1.Рішення  ХХХУІІ сесії УІдемократичного скликання   Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області  від  01.10.2015 року «Про надання в оренду земельної ділянки    гр.  Лютак О.М.для обслуговування житлового будинку,господарських будівель та споруд  », вважати як таке, що втратило чинність.

                        2. Дати  дозвіл  гр. Панчишин Ярославу Володимировичу, 1983  року народження  жителю міста Львова вул. Головацького 6/11   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність  площею 0,25  га для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд із земель громадської та житлової забудови , яка розташована в селі Гутище  Золочівського району Львівської області по вулиці Гора ,14.

                       3. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                                                                                            Р І Ш Е Н Н Я №147

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

гр.Дехнік Ользі Петрівні для обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в селі Сасів

вулиця 1Травня, 10

                    Розглянувши заяву гр.Дехнік Ольги Петрівни « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельних ділянок» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , згідно договору  довічного утримання від 04.08.2006 року  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1.Рішення  Виконкому  Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області  від  02.02.1994 року «Про надання  у власність  земельної ділянки гр.. Гучко П.О.  для ОЖБ », вважати як таке, що втратило чинність.

                        2. Дати  дозвіл  гр.Дехнік Ользі Петрівні  1963  року народження  жительці міста Золочів  вул. С.Стрільців 23/29  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність  площею 0,13  га для обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд із земель громадської та житлової забудови , яка розташована в селі Сасів  Золочівського району Львівської області по вулиці 1Травня,10.

                         3. Погоджений   в  установленому  порядку  проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                                                                                             Р І Ш Е Н Н Я №148

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  у власність

гр. Бартошик Ірині Іванівні для  ведення особистого селянського господарства по вул.Акушерська  в селі Ушня

                    Розглянувши заяву гр. Бартошик Ірини Іванівни  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельних ділянок» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  гр.Бартошик Ірині Іванівні  1987 року народження жительці села Ушня Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність загальною  площею 0,11 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення яка розташована в селі Ушня вулиця Акушерська.

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                                                                                         Р І Ш Е Н Н Я №149

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  в оренду

гр. Корчинській Любові Людвіківні для обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  

 по вул. Бродівська ,6 в селі Сасів

                    Розглянувши заяву гр. Корчинської Любови Людвіківни  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1.Рішення  Виконавчого комітету  Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області  від  27.12..1995 року № 77 «Про надання  у власність  земельних ділянок     гр. Федорович О.С.  для ОЖБ  І ОСГ», вважати як таке, що втратило чинність.

                        2. Дати  дозвіл  гр. Корчинській Любові Людвіківні 1947  року народження   громадянці Російської Федерації   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  в оренду   площею 0,09  га для обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд із земель громадської та житлової забудови , яка розташована в селі Сасів  Золочівського району Львівської області по вулиці Бродівська ,6.

                         3. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                                                                                          Р І Ш Е Н Н Я №150

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  у власність

гр. Пятночка Надії Володимирівні для  ведення особистого селянського господарства

 по вул. Гора  в селі Гутище

                    Розглянувши заяву гр. Пятночка Надії  Володимирівни  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  гр Пятночка Надії Володимирівні   1979  року народження жительці села Гутище Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність загальною  площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення яка розташована в селі Гутище вулиця Гора.

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                                                                                Р І Ш Е Н Н Я № 151

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

гр. Кузьмі Ользі Йосипівні для  ведення особистого селянського господарства

в селі Грабово  урочище «Біля Кушніра»

                    Розглянувши заяву гр. Кузьми Ольги Йосипівни  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  гр. Кузьмі Ользі Йосипівні  1952  року народження жительці села Сасів Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність загальною  площею 0,20 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення яка розташована в селі Грабово  урочище «Біля Кушніра».

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                                                                                           Р І Ш Е Н Н Я №152

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведенняземельної  ділянки  у власність

гр. Грабовській  Галині Мирославівні для  ведення особистого селянського господарства в селі Бір  урочище «Чихраєве»

                    Розглянувши заяву гр. Грабовської  Галини Мирославівни  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  гр. Грабовській Галині Мирославівні 1952  року народження жительці міста Новояворівськ вул. Шептицького 1Яворівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність загальною  площею 0,28 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення яка розташована в селі Бір  урочище «Чихраєве».

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                                                                                                 Р І Ш Е Н Н Я №153

Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви

                      Розглянувши заяву  гр. Процик Ніни Павлівни «Про вилучення земельної ділянки», відповідно до ст..ст.12,140,141,142 Земельного кодексу України, керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» Сасівська сільська рада,

В И Р І Ш И Л А :

                      1. Вилучити з користування гр. Процик Ніни Павлівни земельну ділянку загальною  площею 0,20 га яка була надана для ведення особистого селянського господарства, і розташована в селі Сасів ур. «Біля млина».                   

                     2. Дану земельну ділянку перевести в резервний фонд сільської ради.

                     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин  Іванну Володимирівну.

                                                                                                           Р І Ш Е Н Н Я №154

Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви

                      Розглянувши заяву  гр. Гіль Ольги-Михайлини Степанівни «Про вилучення земельної ділянки», відповідно до ст..ст.12,140,141,142 Земельного кодексу України, керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» Сасівська сільська рада,

В И Р І Ш И Л А :

                      1. Вилучити з користування гр.Гіль Ольги-Михайлини Степанівни  земельну ділянку загальною  площею 0,13 га яка була надана для ведення особистого селянського господарства, і розташована в селі Ушня ур. «Біля бочок».                   

                     2. Дану земельну ділянку перевести в резервний фонд сільської ради.

                     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин  Іванну Володимирівну.

    Р І Ш Е Н Н Я №155

Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви

                      Розглянувши заяву  гр. Папірянської Мирослави Андріївни «Про вилучення земельної ділянки», відповідно до ст..ст.12,140,141,142 Земельного кодексу України, керуючись  п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» Сасівська сільська рада,

В И Р І Ш И Л А :

                      1. Вилучити з користування гр. Папірянської Мирослави Андріївни  земельну ділянку загальною  площею 0,11 га яка була надана для ведення особистого селянського господарства, і розташована в селі Сасів ур. «Гайок».                   

                     2. Дану земельну ділянку перевести в резервний фонд сільської ради.

                     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин  Іванну Володимирівну.

     Р І Ш Е Н Н Я №156

Про відмову в наданні дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність  площею 2,00 га гр. Чипак Андрію Омеляновичу для  ведення особистого селянського господарства

 в урочищі «Під Щолопом».

                    Розглянувши заяву учасника АТО  гр.Чипак Андрія Омеляновича « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.  Відмовити  учаснику АТО гр. Чипак Андрію Омеляновичу 1971 року народження  жителю міста Львова вул. В.Великого 99/84   в  виготовленні  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення  яка розташована в селі Побіч урочище «Під Щолопом».

                  2. Пропонувати учаснику АТО гр. Чипак Андрію Омеляновичу виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення  яка розташована в селі Побіч  урочище «Під Щолопом».

                  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну .

       Р І Ш Е Н Н Я №157

Про відмову в наданні дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність  площею 2,00 гагр. Прусак Миколі Михайловичу для  ведення особистого селянського господарства

 в урочищі «Під Щолопом».

                    Розглянувши заяву учасника АТО  гр. Прусак Миколі Михайловичу « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.  Відмовити  учаснику АТО гр. Прусак Миколі Михайловичу 1989 року народження  жителю міста Львова вул. Гвардійська 8/6   в  виготовленні  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення  яка розташована в селі Побіч урочище «Під Щолопом».

                  2. Пропонувати учаснику АТО гр. Прусак Миколі Михайловичу виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення  яка розташована в селі Побіч  урочище «Під Щолопом».

                  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну .

Р І Ш Е Н Н Я №158

Про відмову в наданні дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність  площею 2,00 га гр. Вовчак Любомиру Богдановичу для  ведення особистого селянського господарства

 в урочищі «Під Щолопом».

                    Розглянувши заяву учасника АТО  гр. Вовчак Любомира Богдановича « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.  Відмовити  учаснику АТО гр. Вовчак Любомиру Богдановичу1983 року народження  жителю села Куткір Буського району Львівської області  в  виготовленні  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення  яка розташована в селі Побіч урочище «Під Щолопом».

                  2. Пропонувати учаснику АТО гр. Вовчак Любомиру Богдановичу виготовити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення  яка розташована в селі Побіч  урочище «Під Щолопом».

                  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну .

                                                                                                       Р І Ш Е Н Н Я №159

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

гр. Кисиличиній Любові Дмитрівні для  ведення особистого селянського господарства в селі Сасів  урочище Валова.

                    Розглянувши заяву гр. Кисиличиної Любові Дмитрівни  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1. Дати  дозвіл  гр. Кисиличиній Любові Дмитрівні 1945  року народження жительці села Сасів Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у власність загальною  площею 0,20 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення яка розташована в селі Сасів  вулиця  Валова.

                         2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                                                                                                    Р І Ш Е Н Н Я №160

Про створення Тендерного комітету для організації та проведення процедур закупівель  в сільській раді

                   Відповідно до  Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VІІІ , керуючись   частиною 1 ст.26, Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ,   сесія Сасівської сільської ради ,-

                                   В И Р І Ш И Л А :

                     1.Створити Тендерний комітет для організації   та проведення процедур закупівель в Сасівській сільській раді в складі голови тендерного комітету , заступника голови, секретаря і членів тендерного комітету, персонально:

                   2. Обрати  Кармазин Іванну Володимирівну – сільського голову – головою тендерного комітету;

                   Водзік Ольгу Василівну – секретаря – заступником голови тендерного комітету.

                   3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

   Р І Ш Е Н Н Я №161

Про обрання членів Тендерного комітету для організації та проведення процедурзакупівель  в сільській раді

                   Відповідно до  Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VІІІ , керуючись   частиною 1 ст.26, Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  сесія Сасівської сільської ради ,-

                                   В И Р І Ш И Л А :

  1. Обрати секретаря і членів тендерного комітету, персонально:

                   Козачинська Анна Романівна головний бухгалтер сільської ради  – секретар тендерного комітету;

                   Дмитрів Оксана Миколаївна землевпорядник сільської ради  – член тендерного комітету;

                   Коцюруба  Ірина Ігорівна  техпрацівник сільської ради  - член тендерного комітету.

                   2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.

        Р І Ш Е Н Н Я №162

Про  преміювання сільського голови

                                  Відповідно до ст..21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та п.п.1.ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись показниками в роботі  Сасівська сільська рада ,-

                               В И Р І Ш И Л А :

                 1.Преміювати сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну за  липень місяць 2016  року в розмірі 100% посадового окладу.

                 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу комісію з питань бюджету і фінансів. (Козачинська А.Р.).