ЗМІНИ ДО БЮДЖЕТУ, ЗАТВЕРДЖЕНІ РІШЕННЯМИ СЕСІЇ №121 ТА № 127 ВІД 29.07.2016 РОКУ

                    Додаток 2    
Видатки Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
                        (грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управління 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
010116 Органи місцевого самоврядування 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
Разом видатків   0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
Всього видатків   0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
                         
                         
  Секретар сільської ради             О.В.Водзік        
                    Додаток 3    
Розподіл видатків Місцевий бюджет Сасівської сільської радина 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
                        (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
010000 Державне управління 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
010116 Органи місцевого самоврядування 0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
Всього видатків   0,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
                         
                         
  Секретар сільської ради             О.В.Водзік        
        Додаток 1  
Доходи Місцевий бюджет Сасівської сільської ради  на 2016 рік
          (грн.)
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
40000000 Офіційні трансферти   3000,00 0,00 0,00 3000,00
41000000 Від органів державного управління   3000,00 0,00 0,00 3000,00
41030000 Субвенції   3000,00 0,00 0,00 3000,00
41035000 Інші субвенції  3000,00 0,00 0,00 3000,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ   3000,00 0,00 0,00 3000,00
           
           
  Секретар сільської ради     О.В.Водзік  
                    Додаток 2    
Видатки Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
                        (грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
130000 Фізична культура і спорт 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   3000,00
130112 Інші видатки 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   3000,00
Разом видатків   3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   3000,00
Всього видатків   3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   3000,00
                         
                         
  Секретар сільської ради             О.В.Водзік        
                    Додаток 3    
Розподіл видатків Місцевий бюджет Сасівської сільської радина 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
                        (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   3000,00
130000 Фізична культура і спорт 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   3000,00
130112 Інші видатки 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   3000,00
Всього видатків   3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   3000,00
                         
                         
  Секретар сільської ради             О.В.Водзік