ЗМІНИ ДО БЮДЖЕТУ, ЗАТВЕРДЖЕНІ РІШЕННЯМ СЕСІЇ № 107 ВІД 29.06.2016 РОКУ

Додаток 2
Видатки Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управління -10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00
010116 Органи місцевого самоврядування -10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
100000 Житлово-комунальне господарство 0,00 0,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 0,00 0,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Разом видатків 0,00 0,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 0,00 0,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар сільської ради О.В.Водзік
Додаток 3
Розподіл видатків Місцевий бюджет Сасівської сільської радина 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 0,00 0,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010000 Державне управління -10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00
010116 Органи місцевого самоврядування -10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00
100000 Житлово-комунальне господарство 0,00 0,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 0,00 0,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 0,00 0,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар сільської ради О.В.Водзік

                                                                                                                                                                                          Додаток №6  

 Зміни до переліку  регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів сільського  бюджету  у 2016 році      (грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума
01 Сільська рада 10000 10000
090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Надання одноразової адресної допомоги громадянам Сасівської сільської ради  на 2016 рік 10000 10000
Всього 10000 10000

      Секретар                                                                                                                                                                                                  О.Водзік