ЗМІНИ ДО БЮДЖЕТУ, ЗАТВЕРДЖЕНІ РІШЕННЯМ СЕСІЇ № 69 ВІД 21.04.2016 РОКУ

с.Сасів       Додаток 1

 

 

Доходи Місцевий бюджет Сасівської сільської ради  на 2016 рік
          (грн.)
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
20000000 Неподаткові надходження   0,00 1101,94 0,00 1101,94
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,00 1101,94 0,00 1101,94
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,00 1101,94 0,00 1101,94
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 0,00 1101,94 0,00 1101,94
РАЗОМ ДОХОДІВ   0,00 1101,94 0,00 1101,94
ВСЬОГО ДОХОДІВ   0,00 1101,94 0,00 1101,94
           
           
  Секретар сільської ради     О.В.Водзік  
                    Додаток 2    
Видатки Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
                        (грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5000,00 4100,00 0,00 1101,94 1101,94 903,23 0,00 0,00 0,00   6101,94
090501 Організація та проведення громадських робіт 5000,00 4100,00 0,00 1101,94 1101,94 903,23 0,00 0,00 0,00   6101,94
Разом видатків   5000,00 4100,00 0,00 1101,94 1101,94 903,23 0,00 0,00 0,00   6101,94
Всього видатків   5000,00 4100,00 0,00 1101,94 1101,94 903,23 0,00 0,00 0,00   6101,94
                         
                         
  Секретар сільської ради             О.В.Водзік        
                    Додаток 3    
Розподіл видатків Місцевий бюджет Сасівської сільської радина 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
                        (грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 5000,00 4100,00 0,00 1101,94 1101,94 903,23 0,00 0,00 0,00   6101,94
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 5000,00 4100,00 0,00 1101,94 1101,94 903,23 0,00 0,00 0,00   6101,94
090501 Організація та проведення громадських робіт 5000,00 4100,00 0,00 1101,94 1101,94 903,23 0,00 0,00 0,00   6101,94
Всього видатків   5000,00 4100,00 0,00 1101,94 1101,94 903,23 0,00 0,00 0,00   6101,94
                         
                         
  Секретар сільської ради             О.В.Водзік        
        Додаток 4  
Джерела фінансування Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік
          (грн.)
Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 5000,00 0,00 0,00 5000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 5000,00 0,00 0,00 5000,00
208100 На початок періоду 5000,00 0,00 0,00 5000,00
  Всього за типом кредитора 5000,00 0,00 0,00 5000,00
600000 Фінансування за активними операціями 5000,00 0,00 0,00 5000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 5000,00 0,00 0,00 5000,00
602100 На початок періоду 5000,00 0,00 0,00 5000,00
  Всього за типом боргового зобов'язання 5000,00 0,00 0,00 5000,00
           
           
  Секретар сільської ради     О.В.Водзік