Рішення сьомої позачергової сесії сьомого скликання Сасівської сільської ради

від 06 липня 2016 року

РІШЕННЯ № 119

Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад

                  Відповідно до частини 1 статті 6  Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 року, розглянувши результати громадських обговорень , керуючись  ст.26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Сасівська сільська рада,

                                    В И Р І Ш И Л А :

                       1.Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл Сасів ,Ушня, Побіч, Бір, Гутище, Пісок, Папірня, Хомець, Грабово  Сасівської сільської ради; сіл Єлиховичі, Зозулі, Городилів, Монастирок, Копані, Обертасів, Луг  Єлиховицької сільської ради; сіл Верхобуж, Колтів, Кругів,  Колтівської сільської ради; сіл  Руда-Колтівська,  Хмелева, Опаки  Руда-Колтівської сільської ради Золочівського району Львівської області в Сасівську територіальну громаду з центром в селі Сасів Золочівського району Львівської області.

                      2. Сільському голові Сасівської сільської ради Кармазин Іванні Володимирівні звернутися до Єлиховицької, Колтівської , Руда-Колтівської сільських рад про добровільне об’єднання територіальних громад.

                      3. Делегувати сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну до складу робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.


РІШЕННЯ № 120

Про відчуження ½ частини (другий поверх) будівлі пожежного депо в селі Сасів

                         Взявши до уваги звіт фізичної особи – підприємця Снаговського Олександра Івановича про незалежну оцінку майна – будівлі пожежного депо в селі Сасів, відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», керуючись пп.30 п.1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та п.10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сасівська сільська рада,-

                                    В И Р І Ш И Л А :

                       1.Затвердити висновки фізичної особи – підприємця  Снаговського  Олександра Івановича (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №15506/13 виданого Фондом держмайна України від 30.10.2013 року) про  ринкову  вартість

будівлі пожежного депо – приміщення другого поверху №№8-13  в урочищі «Тракторна бригада» с.Сасів Золочівського району Львівської області ринковою вартістю об’єкта оцінки в сумі 81417,60 гривень (вісімдесять одна тисяча чотириста сімнадцять гривень 60 копійок).

                       2.Відчужити  ½ частину (другий поверх) будівлі пожежного депо в  урочищі «Тракторна бригада» Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області  через товарну біржу «Українська міжрегіональна» (договір з Фондом державного майна України від 15.01.2015 року №30).

                       3. Доручити сільському голові Сасівської сільської ради (І.Кармазин) , за результатами проведення аукціону, укласти договори купівлі-продажу зазначеного у п.1 цього рішення нерухомого майна із його нотаріальним посвідченням.

                       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.