Рішення шостої сесії сьомого скликання Сасівської сільської ради

від 29 червня 2016 року

 РІШЕННЯ № 106

Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання

територіальних громад

                                    Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»  Сасівська сільська  рада

                                                                   Вирішила:

                         1.Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад.

                         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову  Кармазин І.В.


 РІШЕННЯ № 107      

Про затвердження рішення виконкому Сасівської сільської ради №18 від 24.06.2016 року«Про внесення змін до сільського бюджету Сасівської сільської ради на 2016 рік»

                     Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.Затвердити рішення Виконавчого комітету Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області № 18 від 24 червня 2016 року «Про внесення змін до сільського бюджету Сасівської сільської ради на 2016 рік».

                  2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на  сільського голову Кармазин І.В.                                                                                 

                                           Порядок

проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

4. Громадське обговорення передбачає:

1) вирішення організаційних (технічних) питань:

-        час та дата проведення громадського обговорення;

-        місце проведення громадського обговорення;

-        визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників);

Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.

Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:

-        оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);

-        розсилання письмових запрошень.

2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.

6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.

8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.


 РІШЕННЯ № 108    

Про затвердження Програми «Надання одноразової адресної допомоги громадянам Сасівської сільської ради»

                                        Керуючись Законом України «Про місценве самоврядування в Україні»  Сасівська сільська  рада

                           Вирішила:

                           1.Затвердити Програму «Надання одноразової адресної допомоги громадянам Сасівської сільської  ради Золочівського району Львівської області».

                           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.                                                                           

                ПРОГРАМА

надання  одноразової адресної  допомоги  громадянам

 Сасівської сільської ради  Золочівського району   Львівської  області    

                    Мета  Програми :

                      Забезпечення підтримки  громадян у вирішенні важких життєвих обставин, стихійного лиха, тяжкої хвороби, учасників АТО.

                         Джерела фінансування  Програми :                                                  

                      Кошти сільського бюджету в межах обсягу, затвердженого сільською  радою на 2016 рік в сумі 10000 грн.

                       Очікувані результати  виконання Програми:  

                      В окремих випадках за зверненням громадян, які постійно проживають на території сільської ради ,з метою поліпшення їх матеріального становища та підвищенням рівня соціального захисту, пов’язаних з тяжкою хворобою, стихійним лихом, а також учасникам АТО та їх сімей та громадянам які прибули  із окупованих територій надається одноразова матеріальна допомога.      

Для виплати допомоги на повинні  бути такі документи :

                 -  заява;

                  -акт обстеження;

                 -  довідка про участь в АТО (для учасників АТО);

                 -  паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

                 - довідка з лікувального закладу (для важко хворих);

                     Розмір допомоги визначається відповідно до порядку надання одноразової адресної допомоги на 2016 рік, здійснюється за рішенням сесії сільської ради.      

                    Видатки  на виплату  допомог громадянам, учасникам АТО та їх сім’ям та громадянам які прибули із окупованих територій на 2016 рік  здійснюється за рішенням сесії  Сасівської сільської  ради в межах асигнувань, передбачених в сільському  бюджеті за КФК 090412 « Інші видатки на соціальний захист населення».

                               Відповідальні виконавці:

                   Виконавчий комітет Сасівської сільської ради.

                             Термін виконання: 2016 рік.

                             Механізм надання допомоги:

                    Фінансування видатків на виплату одноразової матеріальної допомоги найменш захищеним в матеріальному забезпеченні громадян, жителів Сасівської сільської ради , учасникам АТО та  членам їх сімей і громадянам які прибули  із окупованих територій на 2016 рік, у випадках передбачених законодавством  відповідно до рішення сільської  ради здійснюється головним  розпорядником коштів ( бухгалтерією сільської ради) в сумі до  3000 грн. на 1 особу.

                     Копія рішення  сільської  ради та доданих документів надаються  головному бухгалтеру.

                      Організація виконання Програми покладено на виконавчий комітет.


 РІШЕННЯ № 109   

Про  надання  одноразової адресної допомоги постраждалим від стихійного лиха

                        Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви  гр. Троцько Г.П. і Жуковської Т.М. , враховуючи акти обстеження будівель, які постраждали під час урагану 21 червня 2016 року  , сільська рада,-

                                                      В И Р І Ш И Л А :

                       1.Надати  одноразову  адресну грошову  допомогу  для ліквідації наслідків стихії громадянам , а саме:

                        Троцько Галині Петрівні жительці села Сасів Золочівського району в сумі 2000 гривень;

                       Жуковській Тетяні Михайлівні жительці села Ушня Золочівського району в сумі 2000 гривень.

                       2.Головному бухгалтеру Сасівської сільської  ради Козачинській Анні Романівні   провести  виплату в межах затвердженого розміру.

                       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського  голову Кармазин І.В.


 РІШЕННЯ № 110   

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд

гр. Шершень  М.О.

                     Розглянувши заяву громадянки Шершень Марії Олександрівні    « Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд » ,  відповідно до ст..ст.12, 116,118, 120,121 Земельного кодексу України ,  Закону України « Про державний земельний кадастр «керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.Рішення виконкому від  27.02.1996 року «Про надання  у приватну  власність земельної ділянки для ОЖБ гр. Шершень.», вважати як таке, що втратило свою  чинність.               

                  2.  Дати дозвіл  гр. Шершень   Марії  Олександрівні 1951 року народження жительці села Сасів Золочівського району Львівської області на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,13 га для  обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд, яка  розташована в селі  Сасів  Золочівського району Львівської області по вулиці  Замкнута,2  за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                  3. Погоджену  в установленому порядку технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на затвердження сесією сільської ради.

                  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу  комісію по земельних питаннях (Дмитрів О.М..).


 РІШЕННЯ № 111   

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд

гр. Вархов Г.Ф

                     Розглянувши заяву громадянки Вархов   Галини  Федорівни « Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд » ,  відповідно до ст..ст.12, 116,118, 120,121 Земельного кодексу України ,  Закону України « Про державний земельний кадастр «керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.Рішення ХІІІ сесії ІІ демократичного скликання Львівської області  від  29.12.2000 року «Про надання  у приватну  власність земельної ділянки для ОЖБ гр. Вархов Г.Ф.», вважати як таке, що втратило свою  чинність.               

                  2.  Дати дозвіл  гр. Вархов   Галині  Федорівні 1952 року народження жительці села Ушня Золочівського району Львівської області на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,19 га для  обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд, яка  розташована в селі  Ушня  Золочівського району Львівської області по вулиці  Замлини,24  за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                  3. Погоджену  в установленому порядку технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на затвердження сесією сільської ради.

                  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу  комісію по земельних питаннях (Дмитрів О.М..).


          РІШЕННЯ № 112  

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

 гр. Легоцькій Ользі Василівні для  ведення особистого селянського господарства в селі Сасів Золочівського району

                    Розглянувши заяву гр.Легоцькій  Ользі Василівні  «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                          1., Дати  дозвіл  гр. Легоцькій  Ользіі Василівні 1997  року народження  жительці села Сасів Золочівського району Львівської області  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 0,13 га  для ведення особистого селянського господарства ,яка розташована в селі Сасів по вулиці Валова  Золочівського  району Львівської області  із земель сільськогосподарського призначення .             

                          2. Погоджений   в  установленому  по рядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.                                                   


           РІШЕННЯ № 113     

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність

гр. Сушанській  Наталі Ярославівні для  ведення особистого селянського господарства в селі Ушня Золочівського району

                    Розглянувши заяву гр.Сушанської  Наталі Ярославівни  «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                          1., Дати  дозвіл  гр. Сушанській Наталі Ярославівніі 19  року народження  жительці села Ушня Золочівського району Львівської області  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 0,12 га  для ведення особистого селянського господарства ,яка розташована в селі Ушня Золочівського  району Львівської області,а саме :  0,06 га  вул Закирниця. 0,06 га вул. Сасівська                                                                                                                                      із земель сільськогосподарського призначення .             

                          2. Погоджений   в  установленому  по рядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.


РІШЕННЯ № 114  

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність 

гр. Процай Мирону Володимировичу для  ведення особистого селянського господарства в селі Ушня Золочівського району

                    Розглянувши заяву гр.Процай   Мирону Володимировичу  «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                          1., Дати  дозвіл  гр. Процай  Мирону Володимировичу 1941  року народження  жителю села Ушня Золочівського району Львівської області  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 0,52 га  для ведення особистого селянського господарства ,яка розташована в селі Ушня вул. Головна Золочівського  району Львівської області  із земель сільськогосподарського призначення .             

                          2. Погоджений   в  установленому  по рядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.


РІШЕННЯ № 115

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд

гр. Процай М.В.

                     Розглянувши заяву громадянина Процай   Мирона  Володимировича« Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд » ,  відповідно до ст..ст.12, 116,118, 120,121 Земельного кодексу України ,  Закону України « Про державний земельний кадастр «керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.Рішення виконкому від  27.12.1995 року «Про надання  у приватну  власність земельної ділянки для ОЖБ гр. Процай М.В..», вважати як таке, що втратило свою  чинність.               

                  2.  Дати дозвіл  гр. Процай   Мирону  Володимировичу 1941 року народження жителю села Ушня Золочівського району Львівської області на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,25 га для  обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд, яка  розташована в селі  Ушня  Золочівського району Львівської області по вулиці  Головна,42  за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                  3. Погоджену  в установленому порядку технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на затвердження сесією сільської ради.

                  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу  комісію по земельних питаннях (Дмитрів О.М..).


       РІШЕННЯ № 116

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність земельної ділянки для  обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд  гр.гр. Кушнір В.М і Стибель А.О.

                                Розглянувши заяву громадян  Кушнір В.М. і Стибель А.О. « Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по передачі у спільну сумісну власність  земельної ділянки для обслуговування житлового будинку .господарських будівель та споруд» згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом  від 16.04.2010 року , відповідно до ст..ст.12, 86, 89 ,120 Земельного кодексу України та керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,   Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                       1. Дати дозвіл  гр.гр. Кушнір Віктору Михайловичу і Стибель Аллі Орестівні  жителям міста Львова  на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у спільну сумісну власність  земельної ділянки   загальною площею 0,25 га  для обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд ,яка розташована в селі Побіч по вулиці  Головна,20.

                       2. Виготовлену у встановленому порядку технічну документацію подати на затвердження сесії сільської ради

                       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу  комісію по земельних питаннях ( Дмитрів О.М..).


                   РІШЕННЯ № 117                     

Про затвердження  Програми «Фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом

та утриманням автомобільних доріг на території Сасівської сільської ради на 2016 рік»

                    Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Сасівська сільська рада,-

                                В И Р І Ш И Л А :

                   1.Затвердити Програму «Фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

на території Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області на 2016 рік».

                  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.                                                                                           

  ПРОГРАМА

         «ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ, ПОВ´ЯЗАНИХ ІЗ БУДІВНИЦТВОМ,    РЕКОНСТРУКЦІЄЮ,РЕМОНТОМ ТА УТРИМАННЯМ АВТОМОБЛЬНИХ ДОРІГ  НА ТЕРИТОРІЇ САСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО  РАЙОНУ НА 2016 РІК»

1.Загальні положення

   1.1.Програма по утриманню  та ремонту автомобільних доріг територіальної громади  Сасівської сільської ради  на 2016рік (надалі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про автомобільні дороги» та статті 91 Бюджетного кодексу України.

   1.2.Програма визначає мету, завдання, шляхи і засоби розв’язання проблеми, фінансове забезпечення, очікувані результати виконання, заходи по виконанню Програми.

2.Мета Програми

   2.1.Зважаючи на незадовільний техніко-експлуатаційний стан більшості автомобільних доріг, основною метою Програми є збереження існуючої мережі автомобільних доріг загального користування та мостів на них ,а також вулиць комунальної власності територіальної громади, підвищення соціального рівня життя населення в плані забезпечення перевезень пасажирів та вантажів, створення на дорогах належних умов безпеки руху, зменшення збитків у зв’язку з незадовільним станом шляхової мережі.

   З метою недопущення розпорошення коштів сільського бюджету, до пріоритетних напрямів під час визначення об’єктів будівництва, ремонтів та утримання автомобільних доріг  та мостів на них  віднесено:

- забезпечення доступності сільських територій до обласного центру та міст обласного та районного значення;

- проведення ремонтних робіт на автодорогах, які прилягають до культурних об’єктів, забезпечення під’їзду до соціальних об’єктів                                           

3.Завдання Програми

   3.1.Основним завданням Програми є:

- збереження наявної мережі автомобільних доріг , які знаходяться на території Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області.

- забезпечення умов для  безаварійного руху автомобільного транспорту та пішоходів;

- проведення будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автодоріг загального користування та інженерних споруд на них , а також вулиць комунальної власності, які найбільше його потребують.

4. Відповідні виконавці програми

   4.1.  Відповідальним виконавцем Програми є Сасівська сільська рада

Відповідальним виконавцем Програми в частині забезпечення робіт із будівництва , реконструкції , ремонту  утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та мостів на них є  Служба автомобільних доріг  у Львівській області.

   Визначення виконавців робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування та інженерних споруд на них ( в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, проведення  експертизи, авторського нагляду, технічного нагляду і таке  інше) та укладання з ними відповідних договорів може здійснюватись одержувачем бюджетних коштів і замовником робіт – Службою автомобільних доріг у Львівській області відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідальним виконавцем Програми в частині забезпечення робіт із будівництва, реконструкції, ремонту і утримання  доріг  і вулиць  комунальної власності  є Сасівська сільська рада .

    Черговість проведення будівництва ,реконструкції, ремонту та утримання доріг визначається після прийняття сільською радою бюджету на відповідний рік, шляхом затвердження переліку автодоріг, які підлягатимуть будівництву ,реконструкції, ремонту та утриманню в поточному році.

5.Фінансове забезпечення Програми

   5.1.Головний розпорядник коштів - Сасівська сільська рада Золочівського району Львівської області в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.    

   Фінансування Програми в частині забезпечення оплати  виконаних робіт із будівництва , реконструкції , ремонту  та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та інженерних споруд на них здійснюється в межах видатків ,передбачених в  сільському бюджеті на 2016  рік по КФК 170703  «Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та ремонтом автомобільних доріг загального користування», а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.Очікувані результати виконання Програми

   6.1.В результаті виконання Програми:

- будуть забезпечені умови для безаварійного руху автомобільного транспорту та пішоходів;

- покращиться технічний стан асфальтового покриття автодоріг місцевого значення внаслідок проведення їх будівництва, ремонтів та експлуатаційного утримання;

- покращення умов доступності сільської території до районних та обласного центрів;

- підвищиться рівень благоустрою населеного пункту.

Додаток 1

до програми Сасівської сільської ради

«Фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом,

реконструкцією, ремонтом та утриманням

автомобільних доріг Золочівського району району

на 2016 рік

Ресурсне забезпечення цільової програми*

«Фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом

та утриманням автомобільних доріг с. Ушня Золочівського_ району на 2016 рік»

(назва програми)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2016 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 50000 50000
у тому числі:
обласний бюджет
районний бюджет**
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування** 50000 50000
кошти не бюджетного джерела**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Сільський голова                  __________               І.В.Кармазин

(підпис)                      (П.І.Б.)

Бухгалтер                              __________               А.Р.Козачинська_

(підпис)                      (П.І.Б.)

тел.(0326552331) 

Додаток 2

до програми Сасівської сільської ради

«Фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом,

реконструкцією, ремонтом та утриманням

автомобільних доріг Золочівського району

на 2016 рік

Перелік завдань, заходів та показників цільової програми*

«Фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом

та утриманням автомобільних доріг с. Ушня Золочівського  району на 2016 рік»

(назва програми)

№№

з/п

Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела**

Обсяги,

грн.

2016 рік ***
1. Фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг с.Ушня району на 2016 рік Поточний ремонт автодороги загального користування місцевого значення затрат Служба автомобільних доріг у Львівській області

сільський

бюджет

50000 покращиться технічний стан асфальтового покриття автодоріг місцевого значення внаслідок проведення їх поточний та капітальних ремонтів, підвищиться рівень благоустрою населеного пункту, будуть забезпечені умови для безаварійного руху автомобільного транспорту та пішоходів.
продукту районний бюджет
ефективності обласний бюджет

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

***завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми

Сільський голова                  __________               І.В.Кармазин

(підпис)                      (П.І.Б.)

Відповідальний

виконавець Програми                       __________               __________

(підпис)                      (П.І.Б.)

тел._____________


РІШЕННЯ № 118

Про визнання Служби автомобільних доріг у Львівській області  замовником та одержувачем коштів поточного ремонту автодороги Черемошня-Ушня (140725)

                             З метою забезпечення задовільних умов руху автотранспорт у і безпеки дорожнього руху на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення Черемошня –Ушня (140725) ,керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Бюджетним Кодексом України, відповідно до рішення сесії Сасівської сільської ради №64 від 03.03.2016 року сільська рада

                                В И Р І Ш И Л А :

                             1.Визнати Службу автомобільних доріг у Львівській області замовником та одержувачем коштів,  для проведення поточного ремонту автодороги загального користування місцевого значення Черемошня-Ушня (140725) , які є складовою частиною загального фонду сільського бюджету( КФК  170703,КЕКВ 2281) в сумі 50000 (п’ятдесят)  тисяч гривень.

                              2.Включити Службу автомобільних доріг у Львівській області в мережу   установ і організацій, які фінансуються з бюджету Сасівської сільської ради.

                             3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  сільського голову Кармазин І.В.