ЗМІНИ ДО БЮДЖЕТУ, ЗАТВЕРДЖЕНІ РІШЕННЯМ СЕСІЇ № 66 ВІД 03 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ

    ДОДАТОК 2
Видатки Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управління 60000,00 0,00 0,00 50000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00 110000,00
010116 Органи місцевого самоврядування 60000,00 0,00 0,00 50000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00 110000,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6900,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 6900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6900,00
100000 Житлово-комунальне господарство 0,00 0,00 0,00 9500,00 2500,00 0,00 0,00 7000,00 0,00 9500,00
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 0,00 0,00 0,00 9500,00 2500,00 0,00 0,00 7000,00 0,00 9500,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110000,00
170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110000,00
Разом видатків 131900,00 0,00 0,00 59500,00 27500,00 0,00 0,00 32000,00 25000,00 236400,00
Між бюджетні трансферти 20000,00 0,00 0,00 73100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73100,00 93100,00
Субвенції 20000,00 0,00 0,00 73100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73100,00 93100,00
250380 Інші субвенції 20000,00 0,00 0,00 73100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73100,00 93100,00
Всього видатків 196900,00 0,00 0,00 132600,00 27500,00 0,00 0,00 32000,00 98100,00 329500,00
с.Сасів ДОДАТОК 3
Розподіл видатків Місцевий бюджет Сасівської сільської радина 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 196900,00 0,00 0,00 132600,00 25000,00 0,00 0,00 32000,00 25000,00 329500,00
010000 Державне управління 60000,00 0,00 0,00 50000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00 110000,00
010116 Органи місцевого самоврядування 60000,00 0,00 0,00 50000,00 25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00 110000,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6900,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 6900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6900,00
100000 Житлово-комунальне господарство 0,00 0,00 0,00 9500,00 2500,00 0,00 0,00 7000,00 0,00 9500,00
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 0,00 0,00 0,00 9500,00 2500,00 0,00 0,00 7000,00 0,00 9500,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика 110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110000,00
170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 110000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110000,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 20000,00 0,00 0,00 73100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73100,00 93100,00
250380 Інші субвенції 20000,00 0,00 0,00 73100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73100,00 93100,00
Всього видатків 196900,00 0,00 0,00 132600,00 25000,00 0,00 0,00 32000,00 98100,00 329500,00
ДОДАТОК №4
Фінансування Місцевий бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 329500,00 196900,00 132600,00 98100,00
205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ 34500,00 0,00 34500,00 0,00
205100 На початок періоду 34500,00 0,00 34500,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 295000,00 196900,00 98100,00 98100,00
208100 На початок періоду 295000,00 196900,00 98100,00 98100,00
600000 Фінансування за активними операціями 329500,00 196900,00 132600,00 98100,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 329500,00 196900,00 132600,00 98100,00
602100 На початок періоду 329500,00 196900,00 132600,00 98100,00
 ДОДАТОК 5
  Зміни до  показників міжбюджетних трансфертів між  сільським бюджетом  Сасівської сільської ради
та районним бюджетом Золочівського району на 2016 рік
Код бюджету Найменування місцевого бюджету  Міжбюджетні трансферти
Загальний фонд Спеціальний фонд
250380                                                          Інші субвенції 250380 Інші субвенції
Золочівський районний  бюджет  20 000 73100
Всього 20000

73100

                                                                                                                                                                                          ДОДАТОК 6  

                                                                                                                                                                                               

 Зміни до переліку  регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

сільського  бюджету  у 2016 році      (грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума
01 Сільська рада 110000 9500 119500
100202 Водоканалізаційне господарство Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства на 2012-2016роки 9500 9500
170703 Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом,реконструкцією,ремонтом та утриманням автомобільних доріг Програма по утриманню та ремонту автомобільних доріг Сасівської сільської ради на 2016-2018роки 110000 110000
Всього 110000 9500   119500

                                               

                                                                                                                                                                                    ДОДАТОК 8

                                                                                                                                                                         

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Назва об’єктів відповідно  до проектно - кошторисної документації; тощо Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки  Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
01

Рада

25000

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки. Придбання комп’ютерної техніки 25000
250380 Інші субвенції Капітальні видатки. 73100
Всього 98100