1. Загальні положення.

1.1.Правила благоустрою  та утримання території  населених пунктів Сасівської сільської ради (далі – Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою, визначаються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою на території населених пунктів Сасівської сільської ради.

1.2. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і містять загальнообов`язкові норми, щодо порядку здійснення благоустрою, належного утримання та раціонального використання територій населених пунктів Сасівської сільської ради, організації упорядкування і охорони об`єктів благоустрою, за порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України.

1.3. Правовою підставою Правил є закони України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря»,   Кодекс України про адміністративні правопорушення, інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

 1.4.Учасниками правовідносин з питань благоустрою населених пунктів, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

      1.5. Функцію координації діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах  здійснює сільський голова.

      1.6. Рішення Сасівської сільської ради та виконавчого комітету  щодо благоустрою населених пунктів є обов’язковим для виконання розміщеними на території сільської ради  підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

   1.7.У Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій сіл–  комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території села з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

відходи побутові– відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках ( тверді, великогабаритні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

відходи ремонтні– залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

відходи рідкі– побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

відходитверді – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;

вулично-дорожня мережа– мережа вулиць, доріг загального користування,  проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок призначені для руху транспортних засобів і пішоходів, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

заходи з благоустрою  – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охороні та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

захоронення відходів– остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів;

збирання відходів –діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації, видалення чи захоронення;

зелені насадження– деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населених пунктів;

об’єкт благоустрою – території загального користування – парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові території; території будівель та споруд інженерного захисту територій; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території , а також інші території в межах сільської ради;

поводження з відходами- дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

прибирання– санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вулично-дорожньої мережі, площ зелених насаджень, малих архітектурних форми та ін., що знаходяться на території сільської ради, збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо;

суб’єкти благоустрою– органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

територія– сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населених пунктів сільської ради;

утримання в належному стані території– використання її за призначенням відповідно до генерального плану населених пунктів, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населених пунктів, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об'єктів та елементів благоустрою.

1.8. Правила визначають механізм взаємодії учасників правовідносин з питань благоустрою на території населених пунктів, комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в на території сільської ради.

1.9. Виконання Правил суб’єктами благоустрою забезпечує створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища, забезпечує санітарне та епідеміологічне благополуччя мешканців.

1.10. Об’єкти благоустрою повинні використовуватись та утримуватись відповідно до діючих архітектурно-будівельних та санітарних правил, екологічних вимог, вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", цих Правил і інших законодавчих та нормативно-правових актів у сфері благоустрою.

1.11. Правила забезпечують єдність державних та приватних інтересів з утримання території населених пунктів Сасівської сільської ради у належному стані, її санітарному очищенні, забезпеченні відповідного експлуатаційного стану об’єктів загального користування, природних ландшафтів, комплексів, а також раціональне використання інженерних споруд, забезпечення їх безперебійного функціонування. .

1.12.Правила є обов’язковими до виконання на всій території  Сасівської сільської ради.

2.Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері благоустрою населеного пункту

2.1.Кожен громадянин сільської ради має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території сільської ради.

2.2.Відкритість та доступність до Правил  забезпечується шляхом їх опублікування в Інтернет мережі на сайті Сасівської сільської ради.

2.3.Внесення змін до Правил проводиться в зв’язку зі змінами діючого законодавства, змінами організаційних засад благоустрою території та в тому ж порядку, що і прийняття даних Правил.

2.4.Внесення змін до Правил здійснюється сесією  Сасівської  сільської ради в установленому законодавством порядку.

2.5.При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

3.Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населеного пункту

 3.1.Органи самоорганізації населення (депутати сільської ради) мають право:

3.1.1. Вносити в установленому порядку на розгляд сесії  Сасівської сільської ради пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;

3.1.2. Організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою населених пунктів;

3.1.3. Здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил благоустрою населених пунктів;

3.1.4. Інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою;

3.1.5. Вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

4.Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

4.1. До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населених пунктів.

4.2. Відповідальність за виконанням цих Правил покладається на громадян, фізичних осіб–підприємців, керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території сільської ради.

4.3. Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (парків, спортивних майданчиків, скверів, вулиць, доріг, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування) виконуються за кошти сільського бюджету.

4.4.Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах власності або договору їх оренди, які не відносяться до комунальної  власності територіальної громади, утримуються в належному стані власником за його кошти, або уповноваженою власником особою.

4.5.Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником  або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки. 

4.6.Благоустрій присадибних ділянок,  на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані  в комунальну власність як безхазяйні, проводиться Сасівською сільською радою.

5.Заходи з реалізації  Правил благоустрою та утримання території населених пунктів Сасівської сільської ради                                                     

Реалізація Правил благоустрою території населених пунктів здійснюється наступним чином:

5.1.Щорічно визначаються заходи щодо розвитку мережі зовнішнього освітлення вулиць, будівництва та  ремонту  доріг, озеленення територій на поточний рік.  В разі необхідності, може затверджуватися довгострокова Програма благоустрою території населених пунктів.

5.2.В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами, установами та організаціями що розміщені на території сільської ради та громадянами, які на ній проживають.

5.3. В сільській раді два рази на рік проводяться місячники санітарної очистки та благоустрою : весняний та осінній місячник. Під час місячників проводиться повна  очистка та благоустрій території  населених пунків сільської ради.

5.4.Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, установ та організацій.

5.5.Благоустрій прибудинкових територій об’єктівнового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовника.

5.6.Благоустрій прибудинкової території  власника житлового буднику здійснюється за рахунок власника цього будинку.

5.7.Підприємства, установи, організації та мешканці сільської ради можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населених пунктів до цільового фонду сільської ради.

5.8.Відповідальність за виконання затверджених заходів благоустрою території сільської ради в повному обсязі несуть виконавці  цих заходів.  

6. Права і обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населених пунктів.

6.1.Підприємства, організації та установи у сферіблагоустрою населених пунктів  мають право:

6.1.1. Брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів і заходів з благоустрою їх територій;

вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території населених пунктів сільської ради або призводить до її нецільового використання;

6.1.2. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт  може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

6.1.3.Вносити на розгляд сесії сільської ради пропозиції щодо поліпшення  благоустрою населених пунктів сільської ради.

6.2. Підприємства, організації та установи у сфері  благоустрою населених пунктів  зобов’язані:

6.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

6.2.2. Утримувати в належному стані закріплені за ними об’єкти благоустрою та прилеглі території;

6.2.3. Усувати, на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та вустановлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

6.2.4. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

6.2.5. Відшкодовувати збитки, завдані внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

6.2.6. Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю   громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства.

7. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів.

7.1. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

7.1.1. Користуватись об’єктами благоустрою;

7.1.2. Брати участь у обговоренні правил та проектів благоустрою населених пунктів;

7.1.3. Вносити на розгляд сесії сільської ради пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;

7.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населених пунктів та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;

7.1.5. Брати участь у здійсненні заходів благоустрою, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

7.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

7.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою;

7.2. Громадяни у сфері благоустрою населених  пунктів  зобов’язані:

7.2.1. Утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар;

7.2.2. Дотримуватись правил благоустрою;

7.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою;

7.2.4. Своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

7.2.5. Складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

7.2.6. Утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян; 

7.2.7. На добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

7.3. Громадянам у сфері благоустрою населених  пунктів  забороняється:

7.3.1. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання тощо на території загального користування біля прибудинкової території;                

7.3.2. Вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовленні з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

7.3.3. Засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця;

7.3.4. Псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

7.3.5. Порушувати (руйнувати або псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою населених пунктів;

7.3.6. Випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього середовища;

7.3.7. Перекривати проїзд по вулицях шлагбаумами, огорожею або іншим способом.

7.3.8. Будувати перешкоди на проїзній частині вулиць населених пункттів без спеціального дозволу.

7.3.9.Паркувати автотранспорт та  створювати перешкоди у  русі  транспорту по вулицях населених пунктів.

7.3.10. Зводити любі споруди, виносити сміття в  охоронній зоні річок які проходяь через населені пункти сільської ради.

7.3.11. Вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

7.3.12. Здійснювати ремонт обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці)  на прибудинкових територіях, на березі річок;

7.3.13. Здійснювати проїзд по асфальтному покриттю тракторів на гусеничному ходу;

7.3.14. Порушувати тишину на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях, а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

7.3.15. Порушувати права та законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населених пунктів.

8. Організація утримання зелених насаджень на території населених пунктів.

8.1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

8.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих  у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

8.3. Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з «Порядком видалення дерев, кущів газонів і квітників у населених пунктах», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045.

8.4.Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах населених пунктів є:

8.4.1. На об’єктах комунальної власності – члени виконкому сільської ради;

8.4.2. На територіях підприємств, установ організацій, об’єктах здійснення підприємницької діяльності та прилеглих територіях – установи, організації , підприємства, приватні підприємці;

8.4.3. На приватних садибах і прилеглих територіях – їх власники або користувачі.

8.5. Негайне видалення пошкоджених  дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.

8.6. Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населених пунктів Сасівівської сільської ради здійснюється тільки за умови погодження з виконавчим комітетом сільської ради.

8.7.Охорона зелених насаджень на території Сасівської сільської ради є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни сільської ради повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному населеному пункті, бережливо відноситися до зелених насаджень.

9. Організація санітарного очищення території сільської ради.

9.1. Санітарне очищення територій сільської ради повинно бути планово-регулярним і включати раціональне та своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення, надійне знешкодження, економічно доцільну утилізацію побутових відходів і екологічно безпечне захоронення побутових відходів, що утворюються на території  населених пунктів  та у місцях перебування людей за його межами у встановленому законодавством порядку.

9.2. Збір та вивіз побутового сміття з індивідуальних господарств здійснюється їх  власниками за їх кошти у  зручній для них формі.

9.3. Сільський голова:

9.3.1. Організовує утримувати місця видалення відходів (сміттєзвалище, скотомогильники) згідно санітарних норм.

9.3.2.Забезпечує оформлення відповідних документів для законного функціонування місця  видалення  відходів;

9.3.3. Забезпечує розміщення урн для збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримування їх в належному санітарно-технічному стані, згідно з санітарними нормами  і правилами.

9.4.Рідкі відходи що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). Уразі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.

9.5.Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об'єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується.

9.6.Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

9.7. Підприємства торгівлі здійснюють прибирання прилеглих територій у радіусі не менше 25 м та забезпечують зберігання і перевезення побутових відходів відповідно до вимог Санітарних норм.

10. Вимоги до водоохоронних зон водних об'єктів та питної води.

10.1. На території водоохоронних зон забороняється:

10.1.1. Використання стійких та сильнодіючих пестицидів;

10.1.2. Влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ;

10.1.3. В межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги;

11. Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів.

11.1. Фінансування заходів з благоустрою території населених пунктів Сасівської сільської ради, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і  споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

11.2. Фінансування заходів з благоустрою території населених пунктів може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, районного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

11.3. Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населених пунктів Сасівської сільської ради.

12. Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

12.1. На об’єктах благоустрою населених пунктів забороняється:

12.1.1. Виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

12.1.2. Пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі;

12.1.3 Вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

12.1.4. Кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в урнах;

13. Контроль за дотриманням Правил благоустрою  на території  населених пунктів Сасівської сільської ради            

13.1. Державний контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою території населених  пунктів здійснюється обласною державною адміністрацією та санітарною епідеміологічною службою.

13.2. Самоврядний контроль у сфері благоустрою території населених пунктів здійснює виконавчий комітет Сасівської сільської  ради.

13.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою території  здійснюється шляхом:

13.3.1. Проведення перевірок територій;

13.3.2. Розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

13.3.3. Участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Сасівської сільської ради;

13.3.4. Подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.

13.4. Громадський контроль у сфері благоустрою території здійснюється депутатами сільської ради та  іншими громадськими організаціями, які залучаються до:

13.4.1. Проведення спільно з державними контролюючими органами рейдів та   перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

13.4.2. Складання актів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів та подання їх на розгляд виконавчого комітету сільської ради та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності у  відповідності до закону;

14. Відповідальність за порушення Правил благоустрою населених пунктів

14.1. До відповідальності  за порушення  цих Правил у сфері благоустрою населених пунктів, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

14.1.1. Порушенні Правил благоустрою та утримання території населених пунктів Сасівської сільської ради (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

14.1.2.Знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

14.1.3. Порушенні правил утримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

14.1.4. Порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях (стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

14.1.5. Самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою сільської ради;

14.1.6. Пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населених пунктів.

14.1.7. Порушення вимог  підпунктів 7.3.1. - 7.3.15 цих Правил.

14.2. Притягнення осіб, винних у  порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів,  до відповідальності,  передбаченої законом,   не  звільняє  їх  від  обов'язку  відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.