Перейти до рішень першої сесії від 12 листопада 2015 року →

Перейти до рішень другої сесії від 16 і 24 грудня 2015 року →

Перейти до рішень третьої сесії від 3 березня 2016 року →

Перейти до рішень четвертої сесії від 21 квітня 2016 року →


Рішення п'ятої сесії сьомого скликання Сасівської сільської ради

від 24 травня 2016 року

Р І Ш Е Н Н Я  № 87

Про внесення змін до сільського бюджету Сасівської сільської ради на 2016 рік

              Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України,  керуючись пунктом 23  ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, в зв’язку з купівлею вікон в адмінбудинок сільської ради,  сільська рада  

В И Р І Ш И Л А :

                    1. Внести  зміни  до  рішення сесії сільської ради  від 24 грудня  2016 р. № 26 «Про сільський бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік»,

а саме :

             В абзаці третьому пункту 1 перенести асигнування  по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»з КЕКВ 2240 на КЕКВ 2210  в сумі 25000грн. 00коп. по  видатках спеціального  фонду (власні надходження) .

                  2. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.


Р І Ш Е Н Н Я № 88

Про затвердження звіту про незалежну оцінку майна

                  Відповідно до Законів  України «Про оренду державного та комунального майна»,та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , керуючись пп..31,43 п.1 ст.26  та п.10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Сасівська сільська рада,

                 В И Р І Ш И Л А :

               1. Затвердити виготовлений ФОП Монянчин В,І. « Звіт про    незалежну оцінку  майна  - частини приміщення Народного дому села Сасів під розміщення АТС  вартістю об’єкта оцінки в сумі  68170  грн станом на 31 березня  2016 року.

               2.Головному бухгалтеру сільської ради Козачинській Анні Романівні  провести відповідні перерахунки розміру орендної плати.

               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.


                                                                                                                 Р І Ш Е Н Н Я № 89

Про звернення до Львівської обласної ради щодо  добровільного об’єднання територіальних громад

                  Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 року,керуючись  ст.26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Сасівська сільська рада,

                         В И Р І Ш И Л А :

                       1.Доручити сільському голові Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області Кармазин Іванні Володимирівні звернутися до Львівської обласної ради з клопотанням про внесення змін в  Проект  Перспективного плану спроможних територіальних громад  Золочівського району з метою створення Сасівської  об’єднаної територіальної громади  в складі Сасівської,  Єлиховицької, Колтівської, Руда-Колтівської сільських рад  з центром в селі Сасів Золочівського району Львівської області.

                     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.


      Р І Ш Е Н Н Я № 90

Про введення в дію рішення конкурсної комісії, затвердження тарифів та норм на збирання, вивезення та знешкодження ТПВ

          Заслухавши інформацію сільського голови, голови конкурсної комісії І.В. Кармазин про необхідність затвердження рішення конкурсної комісії, про затвердження норм накопичення твердих побутових відходів, що утворюються на території Сасівської сільської ради, керуючись  Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.11 р. № 1173 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів», Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України» від 10.01.2006р. №7, Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010р. №259, на виконання ст. 35-1 Закону України «Про відходи», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, з метою забезпечення дотримання правил благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території Сасівської сільської ради, сільська рада-,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити та ввести в дію протокол конкурсної комісії  Сасівської сільської ради щодо визначення переможця з надання послуг зі збирання, вивезення та знешкодження твердих побутових відходів на території Сасівської сільської ради (додається).

2. Секретарю конкурсної комісії О.М.Дмитрів  в 5-ти денний термін через місцеві ЗМІ подати оголошення про результати проведення конкурсу.

3. Затвердити тарифи на надання послуг зі збирання, вивезення та знешкодження твердих побутових відходів на території Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області згідно додатку .

4. Затвердити «Норми накопичення твердих побутових відходів, що утворюються на території Сасівської сільської ради» згідно додатку, розробленого ТзОВ «Еко Баланс Золочів».

5. Укласти договір про співпрацю з ТзОВ «Екобаланс Золочів» з надання послуг зі збирання, вивезення та знешкодження  твердих побутових відходів на території сільської ради терміном на 12 місяців.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову І.В.Кармазин.  

Додаток №1 

Розрахунок вартості послуг по збору, вивезенню та знешкодженню твердих побутових відходів

1. Прийнятна норма накопичення твердих побутових відходів на території Сасівської сільської ради в розмірі 1,3 куб. м на особу.

2. Ціна за 1 куб. м  становить 64,82 грн. (в тому числі  збір , вивіз   

    54,09 грн. та знешкодження 10,73 грн.)

3. Розрахунок на одну особу:

    1,3 куб.м : 12 місяців = 0,108 куб. м в місяць

    0,108 куб.м * 64,82 грн. = 7,00 грн. в місяць на 1 особу

 (в тому числі:

 - збирання та вивіз 1,3 куб.м : 12 місяців = 0,108 куб.м *54,09 грн.= 5,84 грн.

  -знешкодження 1,3 куб.м : 12 місяців =0,108 куб.м *10.73 грн.=1,16 грн.)


Р І Ш Е Н Н Я № 91

Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Сасівської сільської ради                          

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та з метою забезпечення благоустрою населених пунктів Сасівськоїсільської ради, керуючись пунктом 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила благоустроютериторії населених пунктів Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області, (далі Правила) що додаються.

2. Сільському голові забезпечити реалізацію положень та вимог зазначених Правил та встановити контроль за їх виконанням.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по благоустрою та екології сіл (Дудко С.С.). 


        Р І Ш Е Н Н Я № 92

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Сасівської сільської ради що підлягають відчуженню у 2016 році

                  Відповідно до ст..ст.3,4,7,8-11 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств(Малу приватизацію)»,, керуючись пунктом 30 частини 1 ст.26  ст.60  та п.10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Сасівська сільська рада,

                  В И Р І Ш И Л А :

                 1.Затвердити перелік об’єктів комунальної власності  Сасівської сільської ради Золочівського району, що підлягають відчуженню у 2016 році згідно з додатком.

               2. Провести експертну грошову оцінку  ½ частини(другий поверх) будівлі пожежного депо , який розташований за адресою: Урочище «Тракторна бригада» ,будинок 1 приміщення 2.

              3. Витрати,пов’язані з проведенням приватизації об’єкта, покласти на покупців.

               4.. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

Додаток №1

                                                               П Е Р Е Л І К

  Об’єктів комунальної власності Сасівської сільської ради, що підлягають відчуженню в 2016 році

з/п

Найменування майна Адреса Площа мкв Балансова вартість,грн   Знос Технічний стан Спосіб відчуження
1 ½ частина будівлі пожежного депо Урочище «Тракторна бригада», будинок 1 приміщення 2 141,9 14080 14080 незадовільний аукціон                             

Р І Ш Е Н Н Я № 93

Про затвердження ставок земельного податку

                              Згідно  ст. ст.. 270,271,274, 276,277,281,282,284  відповідно до п. 289.2 ст.289 Податкового кодексу України  з урахуванням змін , внесених до цього пункту Законом України від 28.12.2014 р. № 71-УІІІ « Про внесення змін до Податкового кодексу  України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи, закону України «Про плату за землю», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2011р.№1185 «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів»,  керуючись пп.34 п.1 ст.26 Закону України    « Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

                        1. При нарахуванні ставок земельного податку за сільськогосподарські угіддя, що надані у встановленому порядку і використовуються за цільовим призначенням,незалежно від того до якої категорії земель вони віднесені, земельний  податок справляється від середньозваженого показника нормативної грошової оцінки відповідних сільськогосподарських угідь з врахуванням коефіцієнта 1,249 по Сасівській сільській раді становить:

                  для ріллі 28824,49 грн за 1 га

                  для багаторічних насаджень 17318,13 грн за 1га

                   сіножатей 5535,57грн за 1 га

                  пасовищ 4900,08 грн за 1 га

і встановлюється у відсотках від  грошової оцінки у таких розмірах:

                  для ріллі,сіножатей і пасовищ      0,1

                  для багаторічних насаджень      0,03

                     2.Ставки податку за земельні ділянки нормативно-грошову оцінку яких проведено незалежно від їх місцезнаходження встановлюється в розмірі один відсоток від їх  нормативно-грошової оцінки за вийнятком земельних ділянок с/г угідь(незалежно від їх місцезнаходження).

                    2.1.Встановити ставку податку за земельні ділянки, зайняті житловим

фондом, у розмірі 0,03% від їх нормативної грошової  оцінки (із врахуванням коефіцієнта індексації);

                   2.2. Встановити ставки за земельні ділянки різного цільового призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативно-грошової оцінки яких не проведено, у розмірі 5% від нормативно-грошової оцінки ріллі по області(із врахуванням коефіцієнта індексації);

                  2.3. Встановити ставки податку за земельні ділянки водного фонду, розташовані за межами населених пунктів нормативно грошову оцінку, яких не проведена встановити у розмірі 0,3% від нормативно-грошової оцінки.

                  2.4.Вставновити ставки податку за земельні ділянки, які перебувають в користуванні суб’єктів господарювання(крім державної і комунальної форм власності) встановлюються в розмірі 1% від нормативно грошової оцінки.

                  3. Встановити річний розмір орендної плати за земельні ділянки на території Сасівської сільської ради у % від їх нормативної грошової оцінки:

                 - для земельних ділянок , які зайняті господарськими дворами  (в межах населеного пункту)  - 3%;

                   - для земельних ділянок під городництво для громадян – 1%;

                  - для земельних ділянок  наданих для інших цілей – 3%.

                  4. Головному бухгалтеру Сасівської сільської ради Козачинській Анні Романівні надати копію даного рішення до Золочівської ОДПІ.

                  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.


  Р І Ш Е Н Н Я № 94

Про виготовлення детального плану території

                  Відповідно до статей 8,16,19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Мінрегіону України від 16 листопада 2011 року №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», керуючись пп.34 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,враховуючи заяву директора ПП «Глиняни АГРО»  Рибака Ореста  Михайловича ,  сільська рада,-

                     В И Р І Ш И Л А :

                    1.Дати дозвіл на виготовлення  детального  плану території  з метою впорядкування території і визначення необхідної площі земельної ділянки для обслуговування основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в селі Сасів по вулиці Колтівська,20. ПП «Глиняни АГРО».

               2.Замовником детального плану території з метою впорядкування території і визначення необхідної площі земельної  ділянки для обслуговування основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  ПП «Глиняни АГРО» в селі Сасів вул. Колтівська ,20 визначити Сасівську сільську раду.

               3. Сасівській сільській раді сповістити через засоби масової інформації  про початок розроблення детального плану території з метою впорядкування території  і визначення необхідної площі земельної ділянки для обслуговування основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машонобудівної та іншої промисловості  ПП «Глиняни АГРО» в селі Сасів по вулиці Колтівська,20.

                4. Сасівській сільській раді провести в установленому порядку заходи по організації громадського обговорення вищезгаданого детального плану території.

               3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.


          Р І Ш Е Н Н Я № 95

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність гр.Кисиличин Любов Дмитрівні для  ведення особистого селянського господарства

в селі Сасів Золочівського району

                    Розглянувши заяву гр.Кисиличин Любови Дмитрівни  «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                          1., Дати  дозвіл  гр. Кисиличин  Любов Дмитрівні 1946  року народження  жительці села Сасів Золочівського району Львівської області  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 0,13 га  для ведення особистого селянського господарства ,яка розташована в селі Сасів по вулиці Валова  Золочівського  району Львівської області  із земель сільськогосподарського призначення .             

                          2. Погоджений   в  установленому  по рядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.


             Р І Ш Е Н Н Я № 96

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власністі гр. Гаврилюку Остапу Ігоровичу для  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд в селі Грабово

                    Розглянувши заяву гр.Гаврилюка Остапа Ігоровича « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,згідно договору-дарування житлового будинку від 03.10.2006 року ,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1. Рішення 14 сесії 21 скликання  Сасівської сільської ради  від 16.12.1993  року «Про передачу у власність земельних ділянок» вважати таким, що втратило свою чинність.

                  2., Дати  дозвіл  гр.Гаврилюку Остапу Ігоровичу  1988  року народження  жителю міста Львова вул.. П.Панча 12/140   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 0,25 га яка розташована в  селі Грабово   вул. Бродівська,3 для обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд  із земель житлової  та громадської  забудови  .             

                 3.. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу сільськогосподарську комісію (Дмитрів О.М.).


        Р І Ш Е Н Н Я  № 97

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність

гр. Банах Юрію Орестовичу в селі Сасів    

                                       Відповідно до ст.ст. 12,33,81,116,118,121 Земельного Кодексу України , ст..ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»,    виготовлений  ФО-П Захарчук О.Л.   « Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність», керуючись пп.34 п.1ст.. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   у  власність загальною площею 0,25  га ( кадастровий номер 4621886400: 02: 001: 0054 )  гр..Банах Юрію Орестовичу для    обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  селі Сасів  Золочівського району Львівської області вулиця.Старицька,25.

                 2. Надати у власність Банах Юрію Орестовичу  земельну ділянку площею 0,25 га (кадастровий номер 4621886400:02:001:0054 ) для    обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в  селі Сасів по вулиці Старицька ,25  Золочівського району Львівської області за рахунок  земель  житлової та громадської забудови Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області .

                 3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у  власність загальною площею 0,1886  га  (4621886400:02:001:0055) гр.  Банах Юрію   Орестовичу  для   ведення особистого селянського господарства  в  селі Сасів  вул..Старицька Золочівського району Львівської області.

                 4. Надати у власність  гр. Банах Юрію Орестовичу земельну ділянку площею 0,1886 га (кадастровий номер 4621886400:02:001 :0055)  для  ведення особистого селянського господарства  в  селі Сасів вул. Старицька  Золочівського району Львівської області за рахунок  земель сільськогосподарського призначення  Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області.                        

                 5. Громадянину Банах  Юрію Орестовичу оформити  право власності на  земельні  ділянки відповідно до чинного законодавства України..

                 6. Спеціалісту 2 категорії сільської ради по земельних питаннях Дмитрів Оксані Миколаївні внести необхідні зміни в земельно-облікові документи.

                 7. Контроль за виконанням покласти на постійно-діючу сільськогосподарську комісію. (Дмитрів О.М.).


       Р І Ш Е Н Н Я  № 98

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

гр. Царик Ганні-Богданні Іванівні в селі Сасів 

                                       Відповідно до ст.ст. 12,33,81,116,118,121 Земельного Кодексу України , ст..ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»,    виготовлений Золочівським РВВ Львівської РФ Центру ДЗК  « Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність», керуючись пп.34 п.1ст.. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у  власність загальною площею,0,1529 га  (кадастровий номер 4621886400:02:001:0056) гр. Царик Ганні –Богданні Іванівні  для   обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в  селі Сасів по вулиці Зелена,9 Золочівського району Львівської області.      

                 2. Надати у власність  гр. Царик  Ганні –Богданні Іванівні земельну ділянку площею 0,1529 га (кадастровий номер 4621886400:02:001:0056) для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд    в  селі Сасів  по вулиці Зелена,9  Золочівського району Львівської області за рахунок  земель житлової та громадської забудови  Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області.                        

                 3. Громадянці Царик  Ганні-Богданні Іванівні оформити  право власності на  земельну ділянку відповідно до чинного законодавства України.

                 4. Спеціалісту 2 категорії сільської ради по земельних питаннях Дмитрів Оксані Миколаївні внести необхідні зміни в земельно-облікові документи.

                 5. Контроль за виконанням покласти на сільського голову Кармазин І.В.


            Р І Ш Е Н Н Я  № 99

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

гр. Лазаревичу  Ярославу Ярославовичу в селі Сасів 

                                       Відповідно до ст.ст. 12,33,81,116,118,121 Земельного Кодексу України , ст..ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»,  виготовлений ФО-П Захарчук  О.Л.« Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність», керуючись пп.34 п.1ст.. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у  власність загальною площею,0,1982 га  (кадастровий номер 4621886400:02:001:0053) гр. Лазаревичу Ярославу Ярославовичу для   обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в  селі Сасів по вулиці Борівська,23 Золочівського району Львівської області.       

                 2. Надати у власність  гр. Лазаревичу   Ярославу Ярославовичу земельну ділянку площею 0,1982 га (кадастровий номер 4621886400:02:001:0053) для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   в  селі Сасів  по вулиці Борівська ,23  Золочівського району Львівської області за рахунок  земель житлової та громадської забудови  Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області.                        

                 3. Громадянину Лазаревичу  Ярославу Ярославовичу оформити  право власності на  земельну ділянку відповідно до чинного законодавства України.

                 4. Спеціалісту 2 категорії сільської ради по земельних питаннях Дмитрів Оксані Миколаївні внести необхідні зміни в земельно-облікові документи.

                 5. Контроль за виконанням покласти на сільського голову Кармазин І.В.


              Р І Ш Е Н Н Я  № 100

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

гр. Чернецькому  Володимиру  Тарасовичу в селі Побіч

                                       Відповідно до ст.ст. 12,33,81,116,118,121 Земельного Кодексу України , ст..ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»,    виготовлений Золочівським РВВ Львівської РФ Центру ДЗК  « Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність», керуючись пп.34 п.1ст.. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у  власність загальною площею 2,00 га  (кадастровий номер 4621886400:06:002:0002) гр. Чернецькому Володимиру Тарасовичу  для   ведення особистого селянського господарства  в  селі Побіч урочище «Під Щолопом» Золочівського району Львівської області.

                 2. Надати у власність  гр. Чернецькому  Володимиру Тарасовичу  земельну ділянку площею 2,00 га (кадастровий номер 4621886400: 06:002 :0002)  для  ведення особистого селянського господарства  в  селі Побіч  урочище «Під Щолопом»  Золочівського району Львівської області за рахунок  земель сільськогосподарського призначення  Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області.                        

                 3. Громадянину Чернецькому Володимиру Тарасовичу  оформити  право власності на  земельну ділянку відповідно до чинного законодавства України.

                 4. Спеціалісту 2 категорії сільської ради по земельних питаннях Дмитрів Оксані Миколаївні внести необхідні зміни в земельно-облікові документи.

                 5. Контроль за виконанням покласти на сільського голову Кармазин І.В.


                          Р І Ш Е Н Н Я  № 101

               Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність

                             гр. Вибранець Анні Василівні в селі Сасів

                                       Відповідно до ст.ст. 12,33,81,116,118,121 Земельного Кодексу України , ст..ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок»,    виготовлений  Золочівським  РВВ    ЛРФ ДП « Центр ДЗК»   « Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність», керуючись пп.34 п.1ст.. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», сесія сільської ради:

              В И Р І Ш И Л А :

                 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок  у  власність загальною площею 0,6445 га гр Вибранець Анні  Василівні . для   ведення особистого селянського господарства  в  селі Сасів  Золочівського району Львівської області,а саме:                             

                       0,1984 га ур. «Біля Маркевич» (кадастровий номер  4621886400:02:010:0043 );

                       0,15 га  ур. «Стара Раковиця» (кадастровий номер 4621886400:02:003:0004);

                       0,2961 га ур «Червона фігура» (кадастровий номер 4621886400:02:008:0012);

                 2. Надати у власність  гр.Вибранець  Анні  Василівні  земельну ділянку площею 0,6445 га  для  ведення особистого селянського господарства  в  селі Сасів Золочівського району Львівської області за рахунок  земель сільськогосподарського призначення  Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області,а саме:

                         0,1984 га ур. «Біля Маркевич»;

                         0,15 га  ур. «Стара Раковиця»;

                         0,2961га ур. «Червона фігура».

                3. Громадянці Вибранець Анні  Василівні оформити право власності на вищесказані земельні  ділянки згідно чинного законодавства України .

                 4. Спеціалісту 2 категорії сільської ради по земельних питаннях Дмитрів Оксані Миколаївні внести необхідні зміни в земельно-облікові документи.

                 5. Контроль за виконанням покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.


      Р І Ш Е Н Н Я №102

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд гр. Кисиличина Л.Д.

                     Розглянувши заяву громадянки Кисиличина  Любов  Дмитрівни « Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд » ,  відповідно до ст..ст.12, 116,118, 120,121 Земельного кодексу України ,  Закону України « Про державний земельний кадастр «керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.Рішення виконавчого комітету  Сасівської сільської ради від  27.12.1995 року «Про надання  у приватну  власність земельної ділянки для ОЖБ гр. Кисиличин Л.Д.», вважати як таке, що втратило свою  чинність.               

                  2.  Дати дозвіл  гр. Кисиличин   Любов  Дмитрівні 1945 року народження жительці села Сасів Золочівського району Львівської області на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,25га для  обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд, яка  розташована в селі  Сасів  Золочівського району Львівської області по вулиці  Валова,13  за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                  3. Погоджену  в установленому порядку технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на затвердження сесією сільської ради.

                  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу  комісію по земельних питаннях (Дмитрів О.М..).


      Р І Ш Е Н Н Я №103

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд гр. Дерпак І.Д

                     Розглянувши заяву громадянки Дерпак  Ірини  Дмитрівни « Про надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд » ,  відповідно до ст..ст.12, 116,118, 120,121 Земельного кодексу України ,  Закону України « Про державний земельний кадастр «керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1.Рішення ХУ сесії ХХІ демократичного скликання Львівської області  від  02.04.1994 року «Про надання  у приватну  власність земельної ділянки для ОЖБ гр. ДерпакІ.В.», вважати як таке, що втратило свою  чинність.               

                  2.  Дати дозвіл  гр. Дерпак  Ірині  Дмитрівні 1941 року народження жительці села Сасів Золочівського району Львівської області на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)   площею 0,19 га для  обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд, яка  розташована в селі  Сасів  Золочівського району Львівської області по вулиці  Замкнута,2  за рахунок земель житлової та громадської забудови.

                  3. Погоджену  в установленому порядку технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  подати на затвердження сесією сільської ради.

                  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу  комісію по земельних питаннях (Дмитрів О.М.).


Р І Ш Е Н Н Я №104

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність гр. Олійник Ірині Олегівні для  ведення особистого селянського господарства

 в селі Сасів Золочівського району

                    Розглянувши заяву гр.Олійник  Ірини Олегівни  «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                          1., Дати  дозвіл  гр. Олійник Ірині Олегівні 1989  року народження  жительці села Сасів Золочівського району Львівської області  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 0,13 га  для ведення особистого селянського господарства ,яка розташована в селі Сасів по вулиці Валова  Золочівського  району Львівської області  із земель сільськогосподарського призначення .             

                          2. Погоджений   в  установленому  по рядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.


           Р І Ш Е Н Н Я №105

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  в оренду гр. Тютіну Олександру Володимировичу для  городництва  в селі Бір Золочівського району

                           Розглянувши заяву гр.Тютіна Олександра Володимировича  «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі в оренду земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,34,36,90  та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                          1. Дати  дозвіл  гр. Тютіну Олександру Володимировичу 1963  року народження  жителю села Білий Камінь Золочівського району Львівської області  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в оренду  загальною  площею 1,00 га  для  городництва , яка розташована в селі Бір по вулиці Лісова  Золочівського  району Львівської області  із земель сільськогосподарського призначення .             

                          2. Погоджений   в  установленому  по рядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.