Перейти до рішень першої сесії від 12 грудня 2015 року →

Перейти до рішень другої сесії від 16 і 24 грудня 2015 року →

Перейти до рішень третьої сесії від 3 березня 2016 року →

Перейти до рішень п'ятої сесії від 24 травня 2016 року →


Рішення четвертої сесії сьомого скликання Сасівської сільської ради

від 21 квітня 2016 року

                                                                                                       Р І Ш Е Н Н Я № 68

Про припинення права користування земельною лісовою ділянкою Золочівським дочірнімлісогосподарським підприємством ЛГП «Галсільліс» на території сільської ради

                         Враховуючи грубе порушення  ст.39 Закону України «Про тваринний світ», відповідно до ст.ст 17,19,33 Лісового кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», сільська рада

                                                    ВИРІШИЛА:

                        1. Припинити право користування земельними  лісовими ділянками Золочівським  дочірнім лісогосподарським підприємством ЛГП «Галсільліс» на території сільської ради.

                        2. Заборонити Золочівському  дочірньому лісогосподарському підприємству ЛГП «Галсільліс» вирубку лісів на території сільської ради.

                        3. З метою недопущення бездумної і варварської вирубки лісових насаджень на території Золочівського району, клопотати перед районною радою звернутися з пропозицією до Львівської обласної ради ліквідувати Золочівське  дочірнє лісогосподарське підприємство ЛГП «Галсільліс» та передати землі лісового фонду територіальним громадам Золочівського району.

                        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по благоустрою та екології сіл (Дудко С.С.).  


Р І Ш Е Н Н Я  №  69

                                           Про внесення змін до сільського бюджету Сасівської сільської ради на 2016 рік

              Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України,  , заслухавши інформацію сільського голови Кармазин І.В. про організацію громадських робіт, та фінансування їх згідно договору №135516040500001 від 05 квітня 2016 року по фінансуванні організації оплачуваних громадських робіт по благоустрою території сільської ради  (для оплати праці підсобних робітників), керуючись пп.23 п.1 ст.26     Закону України

« Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

             1.Внести  зміни  до  рішення сесії сільської ради  від 24 грудня 2015 р. № 26

 «Про сільський бюджет Сасівської сільської ради на 2016 рік »,а саме :

            В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2016 рік на суму 1101,94 грн  в т.ч.  доходи спеціального фонду сільського бюджету на 1101,94 грн (додаток №1, )           

      В абзаці третьому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2016 рік на 6101,94 грн., у тому числі  видатків : загального фонду в сумі 5000 грн  ; спеціального фонду  в сумі 1101,94  гривень .

      Внести відповідні зміни до показників сільського бюджету за функціональною (додаток 2) і відомчої (додаток 3) структурами бюджету .

    Доповнити  пункт 1 абзацами четвертим  наступного змісту:

           «-затвердити дефіцит загального фонду сільського бюджету на 2016 рік у сумі 5000 грн. , джерелом покриття якого визначити збільшення  залишку коштів сільського бюджету на початок 2016 року на 5000 грн., (додаток 4).

             2. Додатки №  1,2,3,4 до цього рішення є його невід’ємною частиною .

             3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів Козачинська А.Р. .

        


                                                                                                    Р І Ш Е Н Н Я № 70

Про встановлення допомоги на поховання непрацюючих  і одиноких непрацюючих громадян 

 працездатного віку

                       Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі яка зобов’язалася поховати померлого”, керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з підвищенням цін на ритуальні послуги,  Сасівська сільська рада ,-

                        В И Р І Ш И Л А :

              1.Встановити допомогу на поховання осіб працездатного віку які на час смерті ніде не працювали в сумі 2000 (одна тисяча гривень), а саме:

               - на придбання домовини – 1000 гривень;

               - хреста – 165 гривень;

               - табличка з написом – 35 гривень;

               - покривало – 80 гривень;

               - подушка – 20 гривень;

               - транспорт – 200 гривень.

               - за обслуговування ритуалу поховання – 100 гривень:

              - копання могили – 400 гривень

              2. Головному бухгалтеру сільської ради Козачинській Анні Романівні проводити нарахування згідно чинного законодавства.

              3. Вважати таким, що втратило свою чинність рішення ХХІV сесії VІ демократичного скликання №362 від 11.02.2014 року»Про встановлення допомоги на поховання непрацюючих громадян працездатного віку».

              4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.


Р І Ш Е Н Н Я № 71

Про затвердження звіту про незалежну оцінку майна

                  Відповідно до Законів  України «Про оренду державного та комунального майна»,та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , керуючись пп..31,43 п.1 ст.26  та п.10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Сасівська сільська рада,

                                    В И Р І Ш И Л А :

               1. Затвердити виготовлений ФОП Снаговський О.І, . « Звіт про    незалежну оцінку  майна  - частини адміністративного будинку   під розміщення аптеки в селі Сасів вартістю об’єкта оцінки в сумі  95691  грн станом на 29 лютого 2016 року.

               2. Затвердити виготовлений ФОП Снаговський О.І, . « Звіт про незалежну оцінку майна  - будівлі пожежного депо в  селі Сасів вартістю об’єкта оцінки в сумі 135083  грн станом на 29 лютого 2016 року.

                3.Головному бухгалтеру сільської ради Козачинській Анні Романівні  провести відповідні перерахунки розміру орендної плати.

                4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                                      


         Р І Ш Е Н Н Я №72

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність гр.Яхторовичу  Володимиру Васильовичу для  ведення особистого селянського господарства в урочищі «Біля бочок ».

                    Розглянувши заяву учасника АТО  гр.Яхторович Володимира Васильовича  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1. Дати  дозвіл учаснику АТО гр.Яхторович  Володимиру Васильовичу 1983  року народження  жителю села Сасів  Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення  яка розташована в селі Ушня урочище «Біля бочок».

                     2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.  

  


   Р І Ш Е Н Н Я №73

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведенняземельної  ділянки  у власність гр.Федоровичу Дмитру Зеновійовичу для  ведення особистого селянського господарства

 в урочищі «Біля бочок».

                    Розглянувши заяву учасника АТО  гр.Федоровича Дмитра Зеновійовича « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1. Дати  дозвіл учаснику АТО гр.Федорович Дмитру Зеновійовичу 19 94 року народження  жителя села Бір  Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення  яка розташована в селі Ушня урочище «Біля бочок ».

                     2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну .

 


Р І Ш Е Н Н Я № 74

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність гр .Розвадовському  Йосифу  Євстаховичу для  ведення особистого селянського господарства

 в урочищі «Біля бочок ».

                    Розглянувши заяву учасника АТО  гр.Розвадовського Йосифа Євстаховича « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1. Дати  дозвіл учаснику АТО гр.Розвадовському Йосифу Євстаховичу 19 68 року народження  жителя села Ушня  Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення  яка розташована в селі Ушня урочище «Біля бочок ».

                     2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.


Р І Ш Е Н Н Я № 75

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність гр. Дунайському Павлу Петровичу для  ведення особистого селянського господарства в урочищі «Під Щолопом».

                    Розглянувши заяву учасника АТО  гр.Дунайському Павлу Петровичу « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                  1. Дати  дозвіл учаснику АТО гр.Дунайському Павлу  Петровичу 1985  року народження  жителя села Сасів  Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 2,00 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення  яка розташована в селі Побіч урочище «Під Щолопом».

                     2. Погоджений   в  установленому  порядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                  3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову  Кармазин Іванну Володимирівну.


  Р І Ш Е Н Н Я № 76

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність гр. Пекар Оксані Зіновіївні для  ведення особистого селянського господарства

 в селі Ушня Золочівського району

                    Розглянувши заяву гр.Пекар Оксані Зіновіївні  «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                          1., Дати  дозвіл  гр. Пекар Оксані Зіновіївні 1986  року народження  жительці села Ушня Золочівського району Львівської області  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 0,10 га  для ведення особистого селянського господарства ,яка розташована в селі Ушня по вулиці Закирниця  Золочівського  району Львівської області  із земель сільськогосподарського призначення .             

                          2. Погоджений   в  установленому  по рядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.


      Р І Ш Е Н Н Я № 77

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність гр.Петелицькому Ярославу Йосиповичу для  ведення особистого селянського господарства

 в селі Бір Золочівського району

                    Розглянувши заяву гр.Петелицького Ярослава Йосиповича  «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                          1., Дати  дозвіл  гр. Петелицькому Ярославу Йосиповичу 1977  року народження  жительці села Бір Золочівського району Львівської області  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 0,04 га  для ведення особистого селянського господарства ,яка розташована в селі Бір по вулиці Лісова  Золочівського  району Львівської області  із земель сільськогосподарського призначення .             

                          2. Погоджений   в  установленому  по рядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.


Р І Ш Е Н Н Я № 78

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність гр.Саврас Степану Володимировичу для  ведення особистого селянського господарства

 в селі Пісок Золочівського району

                    Розглянувши заяву гр.Саврас Степана Володимировича  «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                          1. Дати  дозвіл  гр. Саврас Степану Володимировичу   року народження  жителю м.Золочів Львівської області  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 0,13 га  для ведення особистого селянського господарства ,яка розташована в селі Пісок  по вулиці Головна  Золочівського  району Львівської області  із земель сільськогосподарського призначення .             

                          2. Погоджений   в  установленому  по рядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.


 Р І Ш Е Н Н Я № 79

Про надання  дозволу на  виготовлення проекту   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність гр.Тютіну Олександру Володимировичу для  ведення особистого селянського господарства

 в селі Бір Золочівського району

                    Розглянувши заяву гр.Тютіна Олександра Володимировича  «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» ,відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                          1. Дати  дозвіл  гр. Тютіну Олександру Володимировичу 1963  року народження  жителю с.Білий Камінь Золочівського району Львівської області  на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність загальною  площею 0,25 га  для ведення особистого селянського господарства ,яка розташована в селі Бір по вулиці Лісова  Золочівського  району Львівської області  із земель сільськогосподарського призначення .             

                          2. Погоджений   в  установленому  по рядку  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.


     Р І Ш Е Н Н Я № 80

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  у власність гр. Грицай Роману Володимировичу для обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  та ведення особистого селянського господарства по вул. Замлини,9  в селі Ушня

                    Розглянувши заяву гр. Грицай Романа Володимировича  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельних ділянок» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , згідно свідоцтва про права на спадщину за заповітом від 29 квітня  2009  року Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1.Рішення  ХІУ сесії УІІ скликання   Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області  від  16.12.1993 року «Про надання  у власність  земельних ділянок у    гр.. Пузиняк В.І.  для ОЖБ  І ОСГ», вважати як таке, що втратило чинність.

                        2. Дати  дозвіл  гр. Грицай Роману Володимрровичу, 1984 року народження  жителю села Ушня Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність  площею 0,17  га для обслуговування житлового будинку та господарських будівель та споруд  із земель громадської та житлової забудови , яка розташована в селі Ушня Золочівського району Львівської області по вулиці Замлини,9.

                         3. Дати  дозвіл  гр.Грицай Роману Володимировичу 1984  року народження  жителю села Ушня Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельних  ділянок  у власність загальною  площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського призначення , а саме: 0,10 га урочище «Біля Косупуда»;

              0,15 га урочище «Біля рова».

                         4. Погоджений   в  установленому  порядку  проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

     


Р І Ш Е Н Н Я №81

Про надання  дозволу на  виготовлення  проекту   землеустрою щодо відведення

земельної  ділянки  у власність гр. Шевчуку Миколі Євгеновичу для обслуговування житлового будинку,

господарських будівель  і споруд  в селі Бір по вулиці Головна,28а

                    Розглянувши заяву гр. Шевчук Миколи Євгеновича  « Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою по передачі у власність земельної ділянки» , відповідно до ст..ст.12,116,118,119, 120,121, та,  Постанови Кабміну України  №1051 від 17.10.2012 року «Про затвердження порядку ведення державного земельного кадастру» , Закону України «Про державний земельний кадастр» , ст..50 Закону України « Про землеустрій»,  керуючись пп..34 п.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                        1.Рішення  виконкому   Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області  від  27.12.1995 року №77  «Про надання  у власність  земельної ділянки     гр.. Шевчук Є.М.  для ОЖБ  », вважати як таке, що втратило чинність.

                        2. Дати  дозвіл  гр.Шевчук Миколі Євгеновичу 1964 року народження  жителю села Ушня Золочівського району Львівської області   на  виготовлення  проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність  площею 0,25  га для обслуговування житлового будинку ,господарських будівель та споруд із земель громадської та житлової забудови , яка розташована в селі Бір Золочівського району Львівської області по вулиці Головна,28а.

                        3. Погоджений   в  установленому  порядку  проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність   подати  на  затвердження  сесією  сільської   ради.

                        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.

                                              


Р І Ш Е Н Н Я № 82

Про продовження договору оренди земельної ділянки  ФОП Жукотанській І.В.

                  Розглянувши звернення  приватного підприємця Жукотанської Ірини Володимирівни  «Про продовження  договору- оренди земельної ділянки» ,відповідно до ст. ст.12,93,124,125,126 Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись ст..26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сасівська сільська рада ,-

В И Р І Ш И Л А :            

                1. Продовжити договір  оренди  приватному підприємцю Жукотанській  Ірині Володимирівні   на земельну ділянку (кадастровий номер 4621886400:06:004:0006) загальною площею 0,0168га  в селі Побіч вул.Головна ,12 Золочівського району  Львівської області  терміном  на  5 років  для обслуговування будівлі магазину із земель житлової  та громадської забудови .

                 2. Приватному підприємцю Жукотанській Ірині Володимирівні                          

2.1 Продовжити  договір оренди з Сасівською сільською радою .

                3. Встановити орендну плату на земельну ділянку на якій розміщена будівля магазину 3% від нормативно грошової оцінки землі .Орендну плату сплачувати в місцевий бюджет Сасівської сільської ради щомісячно.

                 4. Виконувати  обов'язки землекористувача відповідно до вимог с.96 Земельного Кодексу України.

                 5.Сільському голові Кармазин  Іванні  Володимирівні:

                 5.1. Вести контроль за своєчасною сплатою орендної плати і використанням земельної ділянки за цільовим призначенням, щорічно переглядати розмір орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства.

                  6.Контроль за виконанням данного рішення покласти на сільського голову Кармазин  Іванну  Володимирівну.


  Р І Ш Е Н Н Я № 83

Про  преміювання сільського голови

                                  Відповідно до ст..21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та п.п.1.ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись показниками в роботі  Сасівська сільська рада ,-

                               В И Р І Ш И Л А :

                 1.Преміювати сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну за  1 квартал 2016  року в розмірі 100% посадового окладу.

                 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу комісію з питань бюджету і фінансів. (Козачинська А.


Р І Ш Е Н Н Я № 84

Про продовження договору оренди земельної ділянки  ФОП Жукотанській І.В.

                  Розглянувши звернення  приватного підприємця Жукотанської Ірини Володимирівни  «Про продовження  договору- оренди земельної ділянки», відповідно до ст. ст.12,93,124,125,126 Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись ст..26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сасівська сільська рада ,-

В И Р І Ш И Л А :             

                1. Продовжити договір  оренди  приватному підприємцю Жукотанській  Ірині Володимирівні   на земельну ділянку (кадастровий номер 4621886400:04:004:0014) загальною площею 0,0293 га  в селі Бір вул.Головна ,6 Золочівського району  Львівської області  терміном  на  5 років  для обслуговування будівлі магазину із земель житлової  та громадської забудови .

                 2. Приватному підприємцю Жукотанській Ірині Володимирівні                          

2.1 Продовжити  договір оренди з Сасівською сільською радою .

                3. Встановити орендну плату на земельну ділянку на якій розміщена будівля магазину 3% від нормативно грошової оцінки землі .Орендну плату сплачувати в місцевий бюджет Сасівської сільської ради щомісячно.

                 4. Виконувати  обов'язки землекористувача відповідно до вимог с.96 Земельного Кодексу України.

                 5.Сільському голові Кармазин  Іванні  Володимирівні:

                 5.1. Вести контроль за своєчасною сплатою орендної плати і використанням земельної ділянки за цільовим призначенням, щорічно переглядати розмір орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства.

                  6.Контроль за виконанням данного рішення покласти на сільського голову Кармазин  Іванну  Володимирівну.


   Р І Ш Е Н Н Я № 85

Про проведення  експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу і знаходиться в оренді фізичної особи Драп’ятого Володимира  Богдановича, за адресою: с.Сасів, вул.Бродівська, 4д

                                     Розглянувши заяву фізичної особи  Драп’ятого Володимира Богдановича щодо надання дозволу на викуп земельної ділянки, яка знаходиться в оренді  згідно з договором оренди на землю від 14.02.2016 року, на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 21.10.2002 року, керуючись  ст. ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу  України,  п. 5 ст. 16. Закон України "Про Державний земельний кадастр"  та ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Сасівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

                                    1.Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 4621886400:02:001:0002), яка підлягає продажу і знаходиться в оренді фізичної особи  Драп’ятого Володимира  Богдановича, площею 0,1402 га, яка розташована за адресою:с. Сасів вул. Бродівська, 4д  для обслуговування будівлі магазину із земель житлової та  громадської забудови  .

                                    2. Фізичній особі  Драп֦’ятому Володимиру Богдановичу укласти з Сасівською  сільською радою договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни вказаної земельної ділянки, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.

                                    3. Сасівській сільській раді виступити замовником на проведення  експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу, за рахунок авансового внеску покупця.

                                    4. Здійснити продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка  знаходиться в оренді фізичної особи  Драп’ятому  Володимиру Богдановичу, площею 0,1402 га, яка розташована за адресою: с. Сасів, вул. Бродівська, 4д для обслуговування будівлі магазину  із земель житлової та  громадської забудови  .

                                     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин Іванну Володимирівну.


      Р І Ш Е Н Н Я № 86

Про відміну рішення ХХІХ сесії VІ демократичного скликання Сасівської сільської ради №420 від 16.12.2014 року «Про передачу повноважень Золочівській районній раді щодо проведення конкурсу для реалізації

проекту по утилізації твердих побутових відходів

                    Керуючись ст.10  , п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Сасівська сільська рада,-

В И Р І Ш И Л А :

                          1.Вважати таким, що втратило свою чинність рішення ХХІХ  сесії VІ демократичного скликання Сасівської сільської ради Золочівського району Львівської області №240 від 16.12.2014року «Про передачу повноважень Золочівській районній раді щодо проведення конкурсу для реалізації проекту по утилізації твердих побутових відходів».

                           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Кармазин І.В.